İçeriğe geç

Uyuşmazlık Mahkemesi

Uyuşmazlık Mahkemesi

Uyuşmazlık Anayasanın 158. maddesinde bir yüksek mahkeme olarak düzenlenmiştir.

Adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkili bir yüksek mahkemedir.

Üyelerinin nitelikleri ve seçimleri ile işleyişi kanunla (2247 sayılı uyuşmazlık mahkemesinin kuruluş ve işleyişi hakkında kanun) düzenlenir.

Bu mahkemenin Başkanlığını Anayasa Mahkemesince, kendi üyeleri arasından görevlendirilen üye yapar.

Diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınır

Uyuşmazlık Kelime Anlamı

Uyuşmama. Tutum, görüş, kanıları ölçülen çeşitli kişilerin ya da aynı bireyin yanıtları arasındaki benzemezlik ya da terslik.

Hukuki uyuşmazlık ne demek?

Uyuşmazlık » Hukuk Terimi

Uyuşmazlık Mahkemesi

Bir davanın görülmesinde ayrı ayrı iki yargılığın kendini görevli ve yetkili saymaması

(olumsuz uyuşmazlık) ya da tersine olarak iki yargılığın bu davayı görmekte kendilerini yetkili ya da görevli sayması (olumlu uyuşmazlık).

Uyuşmazlık Mahkemeleri nedir? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş, adli, idari

ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili ve bu kanunla kurulup görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir.

Olumlu Görev Uyuşmazlığı Nedir ?

Farklı yargı yerlerinin kendisinin görevli olduğu yolunda karar vermesi halinde oluşan uyuşmazlığaOlumlu Görev Uyuşmazlığı denir.

Görev uyuşmazlığı ne demek?

Her iki mahkemede davaya bakmaya ısrar ederse iki mahkeme arasındaki geniş anlamda görev uyuşmazlığı çıkmış sayılır.

Görev ret ne anlama geliyor?

İdare Mahkemesinin görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle aldığı ret kararı size tebliğ edildiğinde mahkeme kararının gerekçesine göre davranmanız gerekmektedir.

Yargı yolunun caiz olması ne demek?

Yargı yolunun caiz olması dava şartlarındandır.

Mahkemenin dava şartı olması nedeniyle öncelikle adli-idari yargı yolu uyuşmazlığını çözmesi gerekir.

6100 Sayılı HMK 115/2. maddesine göre mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse davanın usulden reddine karar verir.

Yargıtay üyeleri kim tarafından seçilir?

Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı vekili, Yargıtay Genel Kurulunun

kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleyeceği beşer aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

Idari uyuşmazlık ne demek?

İçerisinde çözüme kavuşturulması, mağdur olduğunu düşünen kişilerin yargı yoluna

gitmeden önce idareye başvuruda bulunması suretiyle gerçekleştirilen çözümleri ifade etmektedir.

Alternatif Uyuşmazlik çözüm yolları nelerdir?

  • Arabuluculuk,
  • Kısa duruşma,
  • Mekik diplomasisi,
  • Müzakere,
  • Tahkim,
  • Tarafsız ön değerlendirme,
  • Uzlaştırma,
  • Vakaların saptanması,

Uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözüm yolları nelerdir?

Uluslararası ticari işlemlerde, en yaygın uyuşmazlıkların çözüm yolu tahkimdir.

Tahkim, uyuşmazlıkların çözümünde isteğe bağlı bir yöntemdir.