Hukuk SözlüğüKira Hukuku

Kira Sözleşmesi Nedir?

İÇİNDEKİLER

Kira Sözleşmesi Nedir?: Kapsamlı Rehber

Kira sözleşmesi Nedir?, kiracı ve kiraya veren arasında yapılan, karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirleyen hukuki bir belgedir. Bu rehber, kira sözleşmesinin nasıl yapılacağından özelliklerine, türlerinden dikkat edilmesi gereken hususlara kadar geniş bir bilgi sunmaktadır.

Kira Sözleşmesi Nedir?

Kira Sözleşmesi Nedir
Kira Sözleşmesi Nedir

Kira sözleşmesi, bir taşınmazın (ev, iş yeri vb.) belirli bir süre için kullanım hakkının, belirli bir bedel karşılığında kiracıya verilmesi anlaşmasıdır.

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

 • Tarafların kimlik bilgileri belirlenir.
 • Taşınmazın açık adresi ve özellikleri yazılır.
 • Kira bedeli ve ödeme şekli belirlenir.
 • Kira süresi ve sözleşmenin başlangıç tarihi belirtilir.
 • Diğer şartlar (bakım, onarım sorumlulukları vb.) eklenir.

Kira Sözleşmesinin Şekli

Kira sözleşmeleri genellikle yazılı olarak yapılır. Bu, anlaşmazlıklarda delil olarak kullanılabilir.

Kira Sözleşmesinin Özellikleri

 • Taraflar arasında karşılıklı hak ve yükümlülükler içerir.
 • Sözleşme süresi ve kira bedeli gibi temel unsurları barındırır.

Kira Sözleşmesinin Türleri

Kira Sözleşmesinin Türleri
Kira Sözleşmesinin Türleri

Kira sözleşmesi, kiracı ve ev sahibi veya iş yeri sahibi arasındaki hukuki ilişkiyi düzenleyen önemli bir belgedir. Kira sözleşmeleri, genellikle kullanım amacına göre iki ana kategoriye ayrılır: Konut kira sözleşmesi ve iş yeri kira sözleşmesi. Her iki türün de kendine özgü özellikleri ve yasal gereklilikleri vardır.

Konut Kira Sözleşmesi

 1. Tanımı ve Kullanım Amacı:
  • Konut kira sözleşmesi, bir ev veya apartman dairesi gibi yaşam alanlarının kiralanması için yapılan sözleşmedir. Bu tür sözleşmeler, genellikle bireysel ihtiyaçlar için kullanılır.
 2. Özellikleri:
  • Kira bedeli, depozito, bakım ve onarım sorumlulukları gibi konuları içerir.
  • Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen kiracı ve ev sahibi haklarına özel önem verilir.
  • Genellikle uzun vadeli kiralamalar için tercih edilir.
 3. Yasal Düzenlemeler:
  • Türk Borçlar Kanunu, konut kira sözleşmelerini düzenler ve kiracının haklarını korur.
  • Kira artışları, kanun tarafından sınırlıdır ve enflasyon oranlarına bağlıdır.

İş Yeri Kira Sözleşmesi

 1. Tanımı ve Kullanım Amacı:
  • İş yeri kira sözleşmesi, ofisler, mağazalar, atölyeler gibi ticari faaliyetler için kullanılan alanların kiralanmasında kullanılır.
 2. Özellikleri:
  • İşletmelerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş hükümler içerir.
  • Kira süresi, ödeme koşulları, alt kiraya verme hakları gibi ticari faaliyetleri etkileyen maddeler ön plandadır.
  • Genellikle ticari faaliyetlerin özgüllüğüne bağlı olarak daha karmaşık hukuki düzenlemeler içerir.
 3. Yasal Düzenlemeler:
  • İş yeri kira sözleşmeleri de Türk Borçlar Kanunu kapsamındadır, ancak konut kira sözleşmelerine göre daha esnek şartlara sahiptir.
  • Kiracı ve ev sahibi arasındaki müzakereler, iş yeri kira sözleşmelerinde daha belirgin bir rol oynar.

Her iki tür kira sözleşmesi de, kiracının ve ev sahibinin haklarını ve sorumluluklarını belirler ve yasal bir çerçeve oluşturur.

Bu nedenle, herhangi bir kira sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmenin tüm şartlarının iyi anlaşılması ve gerektiğinde hukuki danışmanlık alınması önemlidir.

Kira Sözleşmesinin Konusu ve Tarafları

 • Konusu: Kiraya verilen taşınmaz.
 • Tarafları: Kiraya veren ve kiracı.

Kira Süresi

Sözleşmede belirtilen süre zarfında taşınmazın kiracı tarafından kullanılması hakkıdır.

Kira Sözleşmesinin Unsurları

 • Kiralanan yerin tanımı
 • Kira bedeli
 • Kira süresi
 • Kullanım şartları

Kiraya Verenin Borçları

 • Taşınmazı kiracının kullanımına uygun halde teslim etmek.
 • Taşınmazın bakım ve onarımından sorumlu olmak.

Kiracının Borçları

 • Kira bedelini zamanında ödemek.
 • Taşınmazı sözleşmede belirtilen şartlara uygun kullanmak.

Alt Kira

Kiracının, kiraladığı taşınmazın bir bölümünü veya tamamını üçüncü bir şahsa kiralamasıdır.

Kira İlişkisinin Devri

Kiracının, kira sözleşmesini ve taşınmazdaki haklarını başka birine devretmesidir.

Taşınmaz Kira Sözleşmesi Hazırlanırken Kiraya Verene Verilecek Bazı Tavsiyeler

 • Sözleşmeyi detaylı ve açık şekilde hazırlayın.
 • Kiracının mali durumu ve güvenilirliğini araştırın.
 • Sözleşmede bakım ve onarım sorumluluklarını netleştirin.

Kira Sözleşmesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kira sözleşmesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar vardır. Bu hususlar, hem kiracının hem de ev sahibinin haklarını koruyarak olası anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olur. İşte kira sözleşmesi hazırlarken göz önünde bulundurmanız gereken başlıca noktalar:

1. Tarafların Açık Tanımlanması

 • Kiracı ve ev sahibinin tam adı, adresi ve kimlik bilgileri net bir şekilde belirtilmelidir.

2. Gayrimenkulün Ayrıntılı Tanımı

 • Kiralanacak mülkün adresi, büyüklüğü, özellikleri ve varsa eşyaları detaylı bir şekilde listelenmelidir.

3. Kira Bedeli ve Ödeme Koşulları

 • Aylık kira bedeli, ödeme şekli (nakit, banka havalesi vb.), ödeme tarihi ve ödeme yeri açıkça yazılmalıdır.

4. Depozito

 • Depozito miktarı ve geri ödeme koşulları belirtilmelidir. Türk Borçlar Kanunu’na göre depozito, genellikle bir veya iki aylık kira bedelini aşmamalıdır.

5. Kira Süresi ve Yenileme Koşulları

 • Sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri net bir şekilde belirtilmelidir. Sözleşmenin uzatılması durumunda takip edilecek prosedür açıklanmalıdır.

6. Kira Artış Oranı

 • Kira artışının nasıl hesaplanacağı ve ne zaman uygulanacağı belirtilmelidir. Türk Borçlar Kanunu’ndaki yıllık artış oranlarına uygun olmalıdır.

7. Bakım ve Onarım Sorumlulukları

 • Mülkün bakım ve onarımlarından kimin sorumlu olduğu (kiracı veya ev sahibi) açıkça yazılmalıdır.

8. Alt Kiraya Verme ve Devir Şartları

 • Kiracının mülkü alt kiraya verme veya devir etme hakkı olup olmadığı ve bunun koşulları belirtilmelidir.

9. Sözleşmenin Feshi ve İhtar Koşulları

 • Sözleşmenin hangi şartlarda feshedilebileceği ve ihtar süreçleri açıkça tanımlanmalıdır.

10. İmza ve Tarih

 • Sözleşmenin her iki taraf tarafından imzalanması ve tarih atılması gerekmektedir.

11. Özel Şartlar ve Ekler

 • Var ise, özel şartlar veya ek maddeler (örneğin, hayvan besleme yasağı, sigara içilmesi yasağı vb.) eklenmelidir.

12. Hukuki Danışmanlık

 • Özellikle karmaşık veya büyük miktarda finansal işlemler içeren kira sözleşmelerinde hukuki danışmanlık almak faydalı olabilir.

Bu hususlar, kira sözleşmesinin her iki taraf için de adil ve açık olmasını sağlayarak, gelecekteki anlaşmazlıkları ve yanlış anlamaları en aza indirmeye yardımcı olur.

Sözleşmeyi hazırlarken her detayın düşünülmesi, uzun vadede tarafların huzuru ve güvenliği için önemlidir.

Kira Sözleşmesinden Doğan Borçların Teminat Altına Alınması

Kira bedelinin ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi için güvence sağlanması.

Kiraya Verenin Hapis Hakkı

Kiracının ödemeleri geciktirmesi durumunda, kiraya verenin bazı yasal hakları vardır.

Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi

 • Sözleşme süresinin dolması.
 • Tarafların anlaşarak sözleşmeyi sonlandırması.
 • Kanuni sebeplerle feshedilmesi.

Kira Sözleşmesi Nereden Alınır?

Noterler, emlak ofisleri veya online platformlardan temin edilebilir.

Örnek Kira Sözleşmesi

Örnek bir kira sözleşmesi, sözleşmenin nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair fikir verir.

İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği

Bu, iş yerleri için özel olarak hazırlanan kira sözleşmesi örneğidir.

İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

Bu sözleşme; aşağıda adres ve kimlik bilgileri belirtilen KİRAYA VEREN ile KİRACI arasında, aşağıda tanımı yapılan işyeri üzerinde düzenlenmiştir.

1.1. Kiraya Veren: Adı Soyadı/Ticari Ünvanı: T.C. Kimlik No/Vergi No: Adresi: Telefon No:

1.2. Kiracı: Adı Soyadı/Ticari Ünvanı: T.C. Kimlik No/Vergi No: Adresi: Telefon No:

MADDE 2 – KONU

Bu kira sözleşmesi, kiraya verenin mülkiyetinde bulunan ve aşağıda adresi belirtilen işyerinin, kiracı tarafından kiralama konusunu oluşturmaktadır.

İşyerinin Adresi: Gayrimenkulün Niteliği:

MADDE 3 – KİRA SÜRESİ VE BAŞLANGICI

3.1. Bu kira sözleşmesi […] tarihinde başlayacak ve […] tarihinde sona erecektir.

3.2. Tarafların yazılı onayı olmadan sözleşme süresi otomatik olarak uzamaz.

MADDE 4 – KİRA BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI

4.1. Aylık kira bedeli […] (Yalnız […] TL) olarak belirlenmiştir.

4.2. Kira bedeli her ayın […] günü önceden kiraya verene ödenir.

MADDE 5 – DEPOZİTO

5.1. Kiracı, […] TL tutarında depozito bedelini kiraya verene ödemekle yükümlüdür.

5.2. Sözleşme sonunda işyeri hasarsız ve sözleşme şartlarına uygun olarak teslim edildiğinde depozito iade edilecektir.

MADDE 6 – KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE FESHİ

6.1. Sözleşme süresinin bitiminde kiracı, işyerini tahliye eder.

6.2. Taraflar, belirtilen koşullar altında sözleşmeyi feshedebilir.

MADDE 7 – DİĞER HÜKÜMLER

7.1. İşyerinde yapılacak tadilatlar ve masrafların dağılımı konusunda taraflar şu şekilde anlaşmıştır: […]

7.2. İşyerinin kullanım şekli ve diğer koşullar: […]


İmza: Kiraya Veren: Kiracı:

Tarih:


Not: Bu sözleşme örneği, genel bilgilendirme amaçlıdır. Gerçek bir işyeri kira sözleşmesi hazırlarken, özel durumlarınız ve yerel mevzuata uygun hükümleri içerecek şekilde bir avukat veya uzman yardımı almanız önerilir.

Kira Hukuku Rehberi: Sözleşme, Davalar, Haklar 2024 (asalhukuk.com.tr)

Müvekkillerden Gelen Sorular ve Cevapları

Kira Sözleşmesi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Kira sözleşmesi, kiracı ile ev sahibi arasında imzalanan ve kiralanan gayrimenkulün kullanım şartlarını belirleyen hukuki bir belgedir. Kira sözleşmesi yapılırken, tarafların kimlik bilgileri, kira bedeli, kira süresi ve ödeme koşulları gibi detaylar yazılı olarak belirlenmelidir.

Kira Bedeli Nasıl Belirlenir ve Kira Artış Oranı Ne Olmalıdır?

Kira bedeli, genellikle piyasa koşulları ve gayrimenkulün özelliklerine göre belirlenir. Kira artış oranı ise Türk Borçlar Kanunu’na göre belirlenen yıllık enflasyon oranlarını aşmamalıdır.

Kira Süresi Nasıl Belirlenir ve Sözleşme Ne Zaman Feshedilebilir?

Kira süresi, taraflarca serbestçe belirlenebilir. Kira sözleşmesinin feshi için genellikle sözleşmede belirtilen sürelerin sona ermesi veya belirli hukuki sebepler gereklidir.

Kira Tahliyesi ve İhtarname Nasıl Yapılır?

Kira tahliyesi, genellikle kiracının kira ödememesi veya sözleşme şartlarını ihlal etmesi durumunda gündeme gelir. İhtarname, noter aracılığıyla gönderilen resmi bir uyarıdır ve tahliye sürecinin başlangıcı sayılabilir.

Kira Tespit Davası Nedir ve Ne Zaman Açılır?

Kira tespit davası, kira bedelinin tespiti veya değiştirilmesi amacıyla açılan bir hukuk davasıdır. Bu dava genellikle kira bedelinin piyasa koşullarına uygun olmadığı durumlarda açılır.

Kira Sözleşmesi Örneği Nereden Bulunur?

Kira sözleşmesi örnekleri, çeşitli hukuki danışmanlık sitelerinde, emlakçılarda veya avukat bürolarında bulunabilir. Önemli olan, bu örneklerin güncel ve Türk Borçlar Kanunu’na uygun olmasıdır.

Kira Sözleşmesi Hukuki Danışmanlık Neden Önemlidir?

Kira sözleşmelerinin hukuki açıdan doğru ve eksiksiz hazırlanması, olası anlaşmazlıklarda tarafların haklarını korumasında önemlidir. Bu nedenle, kira sözleşmesi hazırlanırken hukuki danışmanlık almak faydalıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu