İçeriğe geç

Kira Bedelini Ödemeyen Kiracının Tahliyesi

Kira Bedelini Ödemeyen Kiracının Tahliyesi

Kira bedelini ödemeyen kiracının tahliyesi için ilk yol, bir kira dönemi içerisinde kiracıya, kira bedelinin ödememesi nedeniyle iki haklı ihtar gönderilmesi gerekmesi ve iki haklı ihtarname gönderildikten sonra taşınmazın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açılması suretiyle tahliyedir.

Kiracı Tahliye Davası Masraflarını Kim Öder

Kiracı gerek ödenmemiş kira nedeniyle icra takibi veya tahliye davası açılması esnasında, kiracıyı tahliye ettirmek isteyen ev sahibi yani davacı tarafından peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Kiracı tahliye davasının avukat desteği ile takip edilmesi istenmesi halinde ayrıca avukatlık ücretini kendisinin ödenmesi gerekmektedir.

Kiracı tahliye davası sonucunda, davanın kabul edilmesi halinde yargılama masrafları ve harçlar davacıya davalı tarafından ödenmesi mahkemece kararlaştırılarak geri isteme hakkına sahiptir.

Ev Sahibi Kiracı Anlaşmazlıklarında Avukat Ücreti

Kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan anlaşmazlıklar, çözüme kavuşması adına avukata intikale edebilirler. Bu durumda ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarında avukat ücreti gündeme gelmektedir. Bu türden anlaşmazlıklarda avukatın hangi durumlarda müdahil olacağını bilmek yararlı olacaktır.

Ev Sahibi Kiracı Anlaşmazlıkları Nedir?

Ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları arasında öne çıkan konu tahliye davalarıdır. Öncelikle ev sahipleri için geçerli bir sebep bulunmuyorsa yasalar gereği kiracı tahliye edilmemektedir. Kiracının tahliye edilmesi için tek gerekçe kirasını ödememesidir.

Bu durumda da ev sahibi tarafından ihtar gönderilip belirtilen ilgili süre boyunca kiracının borcunu ödemesi beklenir. Şayet kiracı borcunu öderse, evde oturmaya devam edebilir ancak borcunu ihtar neticesinde de ödememişse durum mahkemeye taşınacaktır. Kirayı ödememesine bağlı olarak kiracının evden çıkarılmasını haklı çıkaracak gerekçeler şunlardır;

Ev sahibi tarafından kendisinin, eşinin ya da çocuklarının ev yokluğu sebebiyle mağdur duruma düşmelerinin kanıtlanması. Bu durum hassas ve ev sahipleri tarafından sık öne sürülen bir gerekçe olduğu için kanıtlanması, söz konusu edilen kişilerin mağduriyetinin ispat edilmesi gerekmektedir.

Kiracının, kira yılı içerisinde iki kere kirasını ödememesi ya da geciktirmesi sebebiyle ihtar çekilmesi,

Kira bedelinin 60 gün içerisinde ödenmemesi,
Evde yapılacak geniş çaplı bir tadilat neticesinde
Ev sahibi, kiracıyı evden çıkarma hakkı bulunmaktadır.

Ancak kiracı evden çıkmak istemiyorsa, hukuki süreç başlayacaktır. Burada kira hukukunu iyi bilen bir avukat tarafından süreç yönetilecek ve gerekli belgeler temin edilip mahkemeye sunulacaktır.

Bazı durumlarda iki tarafın da haklı olduğu anlar olabilir. Örneğin; ev sahibinin eve ihtiyaç duyması ve kiracının ise evden çıkmakla uğrayacağı manevi ve maddi kayıp. Böylesi hassas konularda, alanında uzman avukat müdahale edecek ve sürecin iki tarafın da mağdur olmayacakları şekilde çözülmesini sağlayacaktır.

Kiracının Sorumlulukları

Ev sahibi ile sorun yaşamamak için kiracının belirli sorumlulukları yerine getirmelidir.

Bunlar sıralanacak olursa;

Kira ödemeleri mutlaka düzenli yapılmalı, isteğe bağlı olmayan gecikmeler ev sahibine bildirilmelidir.
Kira olarak oturulan hanenin ya da işyerinin bakımına özen gösterilmeli, hoyratça kullanılmamalıdır.
Kira sözleşmesindeki yükümlülükleri yerine getirmeye özen göstermelidir.
Ev Sahibinin Sorumlulukları

Kiracı ile sorun yaşamamak adına ev sahibinin belirli sorumlulukları yerine getirmesi gerekir;

Kiranın düzenli ödendiği hane ya da iş yerine istisnai durumlar dışında tahliye isteğinde bulunamaz,
Evde oluşan tadilat masraflarını karşılamalı ya da kiradan düşmelidir,
Kirayı, sözleşmede belirtilen tutardan yukarıda isteyemez,
Kira sözleşmesi içinde alınan depozito, kiracının evde çıkması durumunda eğer evde bir hasar yoksa ödenmeli ya da önceki ayların kirası olarak sayılmalıdır,
Bu durumlara dikkat edilmesi kiracı ile ev sahibini karşı karşıya getirmekten uzak tutacak ve hukuki anlaşmazlıkların önüne geçecektir.

Kiracı Tahliye Davası Avukat Ücreti

Kira sözleşmeleri hem kiraya veren hem de kiracının birbirlerine karşı yasal olarak sorumluluklarını korumaktadır. Sebepler kanuna uygun ve geçerli olduğunda kiraya veren kiracının tahliyesini mahkeme yolu ile gerçekleştirebilmektedir

Kirasını ödemeyen kiracı için ne yapılabilir?

Kira ödemeyen kiracının tahliyesi bakımından ilk yol, bir kira dönemi içinde kiracıya kirasının ödememesi nedeniyle iki haklı ihtar gönderilmesi durumunda taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açılması suretiyle tahliyedir.

Kira ödemeyen kiracı tahliye davası ne kadar sürer?

İki haklı ihtarın çekildiği dönemin bitiminden itibaren 1 ay içinde tahliye davasının açılması gerekmektedir. Bu süre, hak düşürücü süre niteliğinde olduğundan mahkeme tarafından re’sen dikkate alınır.

Hangi durumlarda kira kontratı geçersiz sayılır?

Kira kontratları hem daire sahibi hem de kiracı tarafından imzalanır ve yasal bir belge haline gelir. Daire sahiplerinin yerine başka bir kişinin imza atması durumunda, kira kontratı tamamen geçersiz olur. Kira kontratının geçerli olabilmesi için, daire sahibinin imza atması gerekiyor.

Kira borcu ödenmezse ne olur?

Kişi belirtilen süre içinde borcunu yine ödemezse bu sefer hapis cezası verilebilir. Ancak hakkında ödeme belgesi çıkarılan kişi, borcu ödeyeceğine dair yeni bir taahhütte bulunursa hapis cezası verilmez. Alacaklı kişi alması gereken miktarı alamadığında icra dairesine giderek takip kararı çıkartır.

Kira borcu nasıl tahsil edilir?

Kira bedelinin ödenmemesi veya kira süresinin bitmesi halinde kiralayan doğrudan icra dairesi aracılığıyla taşınmazın tahliyesini isteyebilir ki bu ilk yoldan daha kolay ve uygulamada en çok tercih edilen yoldur. Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle tahliye talepli ilamsız takip yapılmalıdır.

Kira kontratı ne zaman sona erer?

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.

Tahliye davasını kim açabilir?

Tahliye davasında kiraya verenin dava hakkı kural olarak tahliye davası kiraya veren (KİRALAYAN) tarafından açılır. Kiralayan sözleşmenin tarafı olup yetkisini sözleşmeden almaktadır. Sözleşmeden kaynaklanan bu yetkiyi kullanabilmesi için kiralayanın malik olması gerekmez.

Kira Bedelini Ödemeyen Kiracının Tahliyesi