Makalelerimiz

Malpraktis Tazminat Davası – Doktor Uygulama Hatası Türkiye

Malpraktis Tazminat Davası – Doktor Uygulama Hatası Türkiye

Bir doktor uygulama hatası nedeniyle malpraktis tazminat davası açılabilir. Malpraktis, kişinin bir doktor, hastane ya da sağlık çalışanı tarafından yapılan ihmal veya kötü sağlık bakımından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı bir hasarın bilançosunu ödetmek amacıyla başlatılan bir dava türüdür.

Malpraktis tazminat talebi, doktora ya da hastanenin savunması dahilinde çok kompleks hukuki ihtilafların içerdiği bir dava türüdür. Bu yüzden, başarılı bir sonuca ulaşmak için, profesyonel hukuki temsil gereklidir.

İlgili Makaleler

Malpraktis tazminat davası, diş hekimi, doktor, tıp merkezi, poliklinik, hastane sağlık kuruluşlarının bilgisizliği, deneyimsizliği veya ilgisizliği nedeniyle yanlış teşhis, hatalı tedavi veya eksik bakım hizmeti neticesinde hastanın zarar görmesinden dolayı açılan tazminat davasıdır. Teşhis, aydınlatma ve onam ile tedavi sürecinde tıbbi uygulama hataları olan malpraktis; doktor, sağlık çalışanı ve hastanelerin kasten veya ihmal ile hastayı zarara uğratmasıdır. Halk arasında doktorun uygulama hatası da denilmektedir.

Malpraktis Nedir?

Malpraktis, bilimsel ve etik normlara aykırı, sağlık hizmetleri personelinin tedaviyi sağlamada kötü niyetli veya dikkatsizlik göstermesi olarak tanımlanır. Örneğin, aşırı reçete, hatalı teşhis veya tedavinin yetersizliği gibi. Günümüzde, malpraktis dava ve özel malpraktis sigortasına dayalı olarak malpraktis mağdurlarına cezai ve tazminat dağıtımı sağlanmaktadır.

Malpraktis Tazminat Davası Nelerdir?

Malpraktis tazminatı, hastalar tarafından doktorlara, sağlık hizmeti sağlayıcılara veya sağlık kuruluşlarına karşı açılan dava biçimlerinden biridir. Tazminat davası hastaların sağlıklarının veya başka birindeki acı çekmelerinin doktor, sağlık çalışanı veya sağlık kuruluşu tarafından kişinin acı çekmesine yol açan kötü niyet, talepten veya gereksinimlerden kaynaklandığını iddia etmeye izin veren bir prosedürdür.

Malpraktis tazminat davası, bir hastaya doktorlar ve sağlık hizmeti sağlayıcıların ideal standartlara göre reçete yazmaması, fiziksel ilaçları doğru şekilde uygulamaması, tanıyı doğru bir şekilde koymaması veya diğer davranışta bulunmaması gibi alanlarda oluşturdukları zararın telafi edilebilmesini sağlamak amacıyla ortaya çıkarılmıştır.

Doktor Hatalarına Örnekler;

Teşhis hatası,
Tedavi hatası,
Yanlış tarafta operasyon,
Vücudunuzdaki yabancı cisimleri unutulması
Organizasyon hatası,
Acil servis eksikliği
Yoğun bakım ünitelerinin yetersiz olmasına karşın ameliyat yapılması
Komplikasyonları yönetememe
Eksik görüntüleme koşulları,
Enfeksiyon ve hijyen kurallarına uyulmaması
Komplikasyonları tanıyamama
Hasta karışımı,
Eksik laboratuvar testleri,
Test yapılmadan hastalık teşhisi,
Yanlış kan grubu
Cerrahi müdahalelerde kullanılan araç ve gereçlerin arızalanması;
Ruh hastasının kontrol edilmemesi nedeniyle intiharı,
Yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmaması,
Bozuk yiyecek verilmesi yüzünden zehirlenmelere yol açılması,
Yeterli ısıtma yapılmadığı için hastalığın ağırlaşması,
Yeni hastalığa sebebiyet verilmesi.

Komplikasyon Nedir?

Komplikasyon, bir hastalığın veya travmanın sonuçlarından birini ya da daha fazlasını ifade eder. Bir hastalık veya travmayla ilişkili olarak meydana gelebilen komplikasyonlar, ağır veya ölümcül olabilir. Komplikasyonlar hastalık sürecini veya tedavi gidişini değiştirebilir ve enfeksiyon, kanama, organ yetmezliği gibi çeşitli sonuçlar doğurabilir.

Hasta ile Hekim Arasındaki İlişkinin Hukuksal Niteliği Nedir?

Hekim ve hasta arasındaki ilişkiye, eser sözleşmesinin uygulanması, istisnai hallerde kabul edilmektedir. Hastanın tedavi edilmesi ve genel cerrahi müdahaleler, bu kapsama dahil edilmez. Çünkü hekim hastasına karşı bir iyileştirme borcu altına girmez, bir sonuç taahhüt etmez.

Doktor hatası tazminat davası nerede açılır?

Tıbbi malpraktis nedeniyle eser veya vekalet sözleşmesine dayanılan hallerde görevli mahkeme “tüketici mahkemesi” olarak düzenlenmiştir. Bağımsız çalışan doktorlar aleyhine açılacak maddi ve manevi tazminat davaları tüketici mahkemesinde görülür.

Malpraktis Tazminat Davası – Doktor Uygulama Hatası Türkiye

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu