İçeriğe geç

Deport Nedir ve Süreci Nasıl İşler?

Deport Nedir ve Süreci Nasıl İşler?

Deport (sınır dışı etme), Türkiye’de bulunan yabancılarla ilgili düzenlemeleri içeren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yer almaktadır. Bu işlem, bir yabancının kendi ülkesine, transit olarak gideceği ülkeye veya üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmesi anlamına gelir.

Deport Kararı Ne Demek?

Deport (sınır dışı etme) kararı, genellikle Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından veya Valilikler tarafından alınır. Deport kararı verildikten sonra, ilgili kişiye Türkiye’yi terk etmesi için en az on beş gün, en fazla otuz gün süre verilir. Bu süre içinde kişiye Çıkış İzin Belgesi verilir, bu belge ile ülkeden ayrılabilir.

Deport Kararı Sonrası Hukuki Süreç Nasıl İşler?

Deport kararı verildikten sonra, kararın gerekçeleriyle birlikte ilgili kişiye veya yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa, kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

Deport Avukatı Nedir ve Kimlerdir?

Deport işlemleri hukuki süreçler gerektirdiğinden, her avukat deport işlemlerine karşı hukuki süreci takip etme ve hukuki yollara başvurma yetkisine sahiptir. Ancak bazı avukatlar, özellikle deport konusunda uzmanlaşarak bu alanda deneyim kazanabilirler. Deport işlemlerine odaklanan ve bu alanda deneyimli avukatlara “deport avukatı” denir. Deport avukatları, hakkında deport kararı verilen yabancıların haklarını korumak, itiraz etmek ve hukuki süreci yönlendirmek konusunda uzmandırlar. Bu nedenle deport işlemleriyle ilgili hukuki danışmanlık veya temsil ihtiyacı olanlar, deport avukatlarına başvurabilirler.

Deport (Sınır Dışı) Avukatlarının Görevleri Nelerdir?

Deport avukatları, yabancıların sınır dışı edilmesi (deport) sürecinde hukuki danışmanlık ve temsil sağlarlar. İşte deport avukatlarının temel görevleri:

Hukuki Danışmanlık: Deport avukatları, yabancıların haklarını ve yasal seçeneklerini anlamalarına yardımcı olur. Yabancılara deport süreci hakkında bilgi verir ve nasıl bir hukuki strateji izlemeleri gerektiği konusunda yönlendirme yapar.

Hukuki Temsil: Deport avukatları, müvekkilleri adına yargı ve idari makamlar önünde temsil eder. İtirazlarını sunar, yasal savunma yapar ve mahkemelerde davalara katılır.

Belge Hazırlama: Gerekli hukuki belgeleri hazırlarlar ve başvuruları düzenlerler. Bu belgeler, deport kararının gözden geçirilmesi veya iptali için gerekebilir.

Mahkeme İşlemleri: Deport avukatları, yabancıların deport kararlarına karşı mahkemeye başvurmalarına yardımcı olur ve mahkeme süreçlerini takip eder. Mahkemede savunma yaparlar ve müvekkillerini temsil ederler.

Yasal Hakların Korunması: Deport avukatları, müvekkillerinin yasal haklarının korunmasını sağlarlar. Yasal süreçlerin adil bir şekilde yürütülmesini ve hak ihlallerinin önlenmesini amaçlarlar.

Deport Edilme Nedenleri Nelerdir?

Türkiye’de yabancıların deport edilme sebepleri 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54. maddesinde belirtilmiştir. Bu nedenler şunlar olabilir:

Suçlu İşlemek: Türk Ceza Kanunu’nun 59. maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerekenler.

Terör ve Suç Örgütleri: Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar.

Sahte Belgeler: Türkiye’ye giriş, vize veya oturum izinleri için sahte belge veya yanıltıcı bilgi kullanmak.

İkamet ve Çalışma İzni İhlali: İkamet izni bulunanlar için izin süresini ihlal etmek veya çalışma izni olmadan çalışmak.

Vize İhlali: Vize veya vize muafiyeti süresini aşmak veya vizesi iptal edilenler.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Tehlikesi: Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturmak.

Yasal Giriş ve Çıkış İhlali: Türkiye’ye yasal giriş veya çıkış kurallarını ihlal etmek veya ihlale teşebbüs etmek.

Deport Yasakları: Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye gelmek.

Uluslararası Koruma İhlali: Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariç tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken veya iptal edilenlerden haklarına dair son kararın ardından Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar.

İkamet İzni Uzatma İhlali: İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden on gün ikamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar.

Terörle İlgili İlişki: Uluslararası kurumlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkilendirilenler.

Deport işlemleri, yabancıların Türkiye’deki yasal statülerine uygun davranmaları gerektiğini vurgular. İhlal edilen yasalara veya kurallara bağlı olarak deport işlemi uygulanabilir ve bu durumda deport avukatları, yabancıların haklarını savunmak ve yasal süreçlerde onlara rehberlik etmek için önemli bir rol oynarlar.