İçeriğe geç

Türk Vatandaşlığı Hangi Yollar İle İktisap Edilir 

Türk Vatandaşlığı Hangi Yollar İle İktisap Edilir 

Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan kazanma yollarıyla iktisap edilebilir. İşte bu yolların ayrıntıları:

Doğumla Kazanılan Türk Vatandaşlığı:
Soybağına Dayalı: Türkiye sınırları içinde veya dışında Türk vatandaşı bir anne veya babadan evlilik yoluyla dünyaya gelmişse, doğumla Türk vatandaşlığını kazanır.
Soybağına Dayalı Olmayan: Türkiye sınırları içinde veya dışında Türk vatandaşı bir anneyle yabancı bir baba veya yabancı bir anneyle Türk vatandaşı bir baba tarafından evlilik dışında doğmuşsa, Türk vatandaşlığını kazanabilir. Bu durumda soybağı kurulmasını sağlayan usul ve esaslar geçerlidir.

Doğum Yeri Esasına Göre Kazanılan Türk Vatandaşlığı:
Türkiye sınırları içinde doğmuş ve yabancı anne ve babasından dolayı herhangi bir ülkenin vatandaşlığını elde edemeyen bir çocuk, doğduğu andan itibaren Türk vatandaşı olarak kabul edilir.

Sonradan Kazanılan Türk Vatandaşlığı:
Evlilik Yoluyla: Yabancı bir kişi, Türk vatandaşı bir kişiyle evlendiğinde ve belirli şartları yerine getirdiğinde Türk vatandaşlığını kazanabilir. Evlilikten sonra belirli bir süre Türkiye’de yaşama zorunluluğu da bulunabilir.
Evlat Edinme: Yabancı bir kişi, Türk vatandaşı bir kişi tarafından yasal olarak evlat edinildiğinde, Türk vatandaşlığını kazanabilir.
Seçme Hakkı Kullanarak: Belirli koşulları yerine getiren yabancılar, Türk vatandaşlığını seçme hakkını kullanarak kazanabilirler.

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda detaylı bir düzenleme bulunmaktadır ve bu yolların her biri için belirli şartlar ve prosedürler öngörülmüştür. Vatandaşlık kazanma işlemleri için resmi makamlarla iletişime geçmek ve gereken belgeleri hazırlamak gerekecektir. Bu nedenle, Türk vatandaşlığını kazanma sürecinde uzman bir hukuk danışmanından yardım almanız önemlidir.

Türk vatandaşlığını yetkili merci kararı ile iktisap etmek için belli şartlar ve prosedürler bulunmaktadır. İşte bu şartlar ve süreçler hakkında daha fazla detay:

Genel Şartlar:
a. Yabancı vatandaşın kendi ülkesinin milli kanunlarına göre ergin ve temyiz kudretine sahip olması gerekir. Eğer vatansız ise, Türk kanunlarına göre ergin ve temyiz kudretine sahip olmalıdır.
b. Türkiye sınırları içinde aralıksız olarak en az 5 yıl ikamet etmiş olmalıdır.
c. Türkiye’de yerleşmeye ilişkin kararını ifade eden somut adımlar atmış olmalıdır.
ç. Genel sağlık açısından tehlike oluşturacak herhangi bir hastalığının bulunmaması gerekir.
d. İyi ahlaka sahip olmalıdır, yani toplumun genel geçer ahlaki normlarına uygun davranmalıdır.
e. Türkçeyi yeterli derecede konuşabilme yeteneğine sahip olmalıdır, yani Türk dilini iletişim amacıyla kullanabilmelidir.
f. Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini idame ettirecek gelire ve mesleğe sahip olmalıdır.
g. Milli Güvenlik ve Kamu Düzeni açısından mahzur teşkil eden bir durumu olmamalıdır.

İstisnai Durumlar:
a. Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen veya geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan yabancı kişiler, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Türk vatandaşlığını istisnai yollarla kazanma süreci, başvurunun olumlu sonuçlanması için Bakanlık tarafından değerlendirilir ve nihai karar verilir. Bu nedenle, Türk vatandaşlığına başvurmadan önce gereken belgeleri hazırlamak ve süreci doğru şekilde takip etmek önemlidir. Başvuru sürecinde resmi makamlardan veya bir hukuk danışmanından yardım almak da faydalı olabilir.

Türk Vatandaşlığı Hangi Yollar İle İktisap Edilir