İçeriğe geç

Evlenme Vasıtasıyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Evlenme Vasıtasıyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Boşanma Halinde Vatandaşlık Durumu

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını evlilik yoluyla kazanmak amacıyla başvuruda bulunan yabancı bireyler için belirli yasal şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

Başvuru sahibinin, bir Türk vatandaşı ile en az üç yıl süreyle evli olması ve bu evliliğin devam ediyor olması zorunludur.
Evliliğin sadece forma dayalı değil, gerçek bir birliktelik olarak sürdürülüyor olması esastır. Bu, eşlerin aynı konutta yaşamalarıyla teyit edilir.
Yabancı bireyin, evlilik birliğine aykırı davranışlarda bulunmamış olması gerekmektedir.
Yabancının, milli güvenlik veya kamu düzenini tehdit edici herhangi bir eylemde bulunmamış olması şarttır.

Eğer Türk vatandaşlığına başvuru sürecinde Türk eş vefat ederse, bu durum vatandaşlık başvurusunu etkilemez. Ancak, diğer yukarıda sıralanan şartların yerine getirilmesi gerekir.

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığı kazandıktan sonra bir boşanma durumu yaşanırsa ve bu evliliğin sadece vatandaşlık kazanma amacıyla gerçekleştirildiği anlaşılırsa, bu kötü niyetli bir hareket olarak değerlendirilir ve yabancı bireyin vatandaşlık hakkı iptal edilebilir. Ancak, boşanma sürecinde yabancı eşin kusurlu olması, vatandaşlığını kaybetmesi için tek başına bir neden teşkil etmez.

Türk Vatandaşlığına Evlenme Vasıtasıyla Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Türk Vatandaşlığı Başvuru Formu
Biyometrik özelliklere uygun 2 adet 50×60 mm boyutunda fotoğraf
Başvuru sahibine ait geçerli pasaport veya benzeri belgenin noter onaylı Türkçe tercümesi
Başvuru sahibinin kimlik bilgilerini içeren belgenin noter onaylı Türkçe tercümesi
Türkiye’deki son ikamet tezkeresi
Başvuru sahibi hakkında kesinleşmiş herhangi bir mahkeme kararı varsa bu kararın onaylı örneği
Doğum tarihini belirtmeyen başvuru sahipleri için doğum tarihlerini teyit eden belge ya da bu bilginin eksik olduğuna dair bir beyan
Başvuru için ödenen ücretin makbuzu
Evlilik cüzdanının aslı veya fotokopisi
Türk eşin nüfus cüzdanı fotokopisi
Eşlerin aile birliği içerisinde yaşadığına dair belgeler.

Evlilik Aracılığıyla Türk Vatandaşlığına Başvuru Süreci

Bireyler, evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına başvuruda bulunmayı düşünüyorsa, aşağıdaki adımları takip etmeleri gerekmektedir:

Başvurular, başvuru sahibinin ikametgahının bulunduğu Valiliğe yapılmalıdır. Yurtdışında bulunan yabancı bireyler ise Türk konsolosluklarına ya da büyükelçiliklere başvurabilir.
Başvuru alındıktan sonra, başvuru sahibinin kanundaki şartları taşıyıp taşımadığı kontrol edilir.
Başvuru sahibinin şartları taşıdığının anlaşılması halinde, dosyası Vatandaşlık İnceleme ve Araştırma Komisyonu’na iletilir.
Söz konusu Komisyon, başvuru sahibini mülakata davet eder. Bu mülakatta, evliliğin samimi bir temele dayanıp dayanmadığı ile başvuru sahibinin Türkçe dil yeterliliği değerlendirilir.
Komisyon, mülakat ve dosya incelemesinin ardından raporunu hazırlayarak dosyayı İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderir. Burada, başvuru sahibinin hakkında genel bir araştırma yapılır.
İl Emniyet Müdürlüğü’nün raporunun olumlu olması halinde, dosya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne iletilir.
Nihai karar, İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

Evlilik Yoluyla Vatandaşlık Başvurusunun Süresi Nedir?

Başvuru sırasında istenilen belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması halinde, vatandaşlık başvurusunun sonuçlanma süresi genellikle 1 ila 3 yıl arasında değişmektedir.

Evlilik Yoluyla Vatandaşlık Başvurusunun Reddedilmesi Durumunda İzlenecek Adımlar

Eğer vatandaşlık başvurusu reddedilirse;

Red kararının tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde ilgili idare mahkemesinde iptal davası açma hakkı bulunmaktadır.
İptal davası açılmadan önce, 60 gün içerisinde ret kararının kaldırılması talebiyle idareye müracaat edilebilir. İdare, bu başvuruya 30 gün içerisinde cevap vermekle yükümlüdür. İdarenin cevap verme süresi boyunca, iptal davası açma süresi durur. Eğer idare bu süre zarfında bir cevap vermezse, talep reddedilmiş kabul edilir ve dava yoluna başvurulabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir