İçeriğe geç

Tanıma ve Tenfiz Davalarında 2023 Güncel Avukatlık Ücretleri

Tanıma ve Tenfiz Davalarında 2023 Güncel Avukatlık Ücretleri

Tanıma ve tenfiz davalarında avukatlık ücretlerini belirleme hakkı genellikle taraflar arasındaki anlaşmaya bırakılmıştır. Ancak, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen asgari ücret sınırının altında bir ücret belirlenemez.

Baroların yıllık olarak güncellediği asgari ücret tarifesi, bu ücretlerin belirlenmesi sırasında temel alınmaktadır. Taraflar, bu asgari ücretin üzerinde herhangi bir miktar üzerinde anlaşabilirler.

Hukuk, spesifik bilgi ve deneyim gerektiren bir disiplindir. Bu yüzden, hukuki bir sorunla karşılaşanlar için uzman bir avukatın danışmanlığı, sürecin daha verimli ve düzenli ilerlemesini sağlar.

Hukuki dilin karmaşıklığından dolayı, avukatların rehberliği ve deneyimi, bireylerin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde koruma altına almasına yardımcı olur.

2023 yılında Tenfiz ve Tanıma davaları için belirlenen asgari ücret tarifesine göre ücret, 43.000,00 TL’den az olamaz.

 

Tanıma ve Tenfiz Davaları Hakkında Genel Bilgilendirme (Türkiye’de 2024)

Tanıma ve tenfiz, uluslararası özel hukukta tanımlanan iki kavramdır. Tanıma, yurtdışında verilen bir kararın Türk mahkemeleri tarafından kabul edilmesi anlamına gelirken, tenfiz bu kararın Türkiye’de uygulanmasını ifade eder.

Tanıma, yabancı bir mahkemenin verdiği kararın, tanındığı ülkede geçerli kabul edilmesidir. Tenfiz ise, bu kararın uygulanabilir hale getirilmesidir.

Tanıma ve tenfiz davaları, yabancı bir mahkeme tarafından verilen kararın Türkiye’de geçerli kabul edilmesini sağlamak amacıyla açılır. Bu tür bir davanın açılmadan önce, yabancı mahkemenin kararının Türkiye’de herhangi bir hukuki etkisi bulunmamaktadır.

Tanıma ve tenfiz davaları için görevli mahkeme, Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanunu kapsamında belirlenmiştir. Bu davaların görevli mahkemesi asliye mahkemesidir.

Tanıma ve tenfiz davalarında duruşma zorunlu olup, dava süresi genellikle 1-2 aydır. Bu dava, yabancı mahkeme tarafından boşanma kararı verilen kişiye karşı açılır.

Tanıma ve tenfiz davaları için özel vekaletname gerekmektedir. Dava sonucunda kabul kararı alındığında, bu kararın Türkiye’de de uygulanabilir olduğu anlamına gelir.

Yabancı bir mahkemenin kararının Türkiye’de tanınması ve tenfiz edilmesi için belli başlı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar arasında, kararı veren mahkemenin yetkili olması, kararın kesinleşmiş olması ve kamu düzenine aykırı olmaması yer almaktadır.

Türkiye’de evlenen bireyler, yurtdışında yaşadıkları ülkede boşanma kararı alabilirler. Bu durum, tarafların Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın geçerlidir.

Tanıma ve Tenfiz Davalarında 2023 Güncel Avukatlık Ücretleri