Makalelerimiz

İstanbul Miras Hukuku Avukatlığı

İstanbul Miras Hukuku Avukatlığı

Asal Hukuk Bürosu’nun Faaliyetleri

İstanbul, Florya merkezli Asal Hukuk Bürosu, miras hukuku alanında geniş bir yelpazede hizmet sunan bir avukatlık bürosudur.

Bu büronun sunduğu hizmetler, miras hukukunun farklı yönlerini kapsamakta ve müvekkillerin çeşitli ihtiyaçlarına yanıt vermektedir.

İlgili Makaleler

Miras Hukuku Hizmetleri

Miras Mallarının Paylaşımı

Miras bırakanın mallarının mirasçılar arasında kanuni veya vasiyetnameye uygun şekilde paylaştırılması.

Mirastan Mal Kaçırmanın Önlenmesi

Haksız yere mirastan mal kaçırılmasını engellemek için ihtiyati tedbirler, hukuki şerhler ve sözleşmelerin hazırlanması.

Mirasın Reddi

Mirasçıların mirası kabul etmeme süreci ve buna ilişkin hukuki işlemler.

Mirastan Feragat

Mirasçıların mirastan vazgeçme işlemleri.

Vasiyetnamenin Hazırlanması ve İptali

Vasiyetnamenin yasalara uygun şekilde hazırlanması, tenfizi (uygulanması) ve gerektiğinde iptali.

Mirasçılıktan Çıkarma İşlemleri

Yasal nedenlerle mirasçılıktan çıkarılma işlemleri.

Mirasçılık Belgesinin Alınması ve İtirazları

Mirasçılık belgesinin temini ve bu belgeye karşı dava açılması.

Tereke Mallarının Tespiti

Miras bırakanın mal varlığının tespiti ve bu konuda açılabilecek davalara yönelik hizmetler.

Miras Payının Devri

Miras payının başka bir kişiye devredilmesi işlemleri.

İzale-i Şüyu Davası

Ortak mülkiyetin sona erdirilmesi ve mirastan mal kaçırma durumunda tasarrufların iptali.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Yaşlı veya hasta bireyler için ölünceye kadar bakma anlaşmalarının hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan davalar.

Asal Hukuk Bürosu, İstanbul’da miras hukuku alanında karşılaşılan en yaygın konuları kapsayan bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Büro, yukarıda belirtilen hizmetlerin yanı sıra miras hukuku ile ilgili diğer tüm süreçlerde de etkin bir şekilde müvekkillerine destek olmaktadır. Miras hukuku, karmaşık ve hassas bir hukuk dalı olduğu için, bu alanda uzmanlaşmış bir avukatlık bürosundan destek almak, müvekkillerin haklarını koruma ve hukuki süreçleri etkili bir şekilde yönetme açısından büyük önem taşımaktadır.

İstanbul’da Miras Davalarının Süresi ve Masrafları

İstanbul’da miras davalarının süresi ve masrafları, davanın türüne ve özelliğine göre değişiklik gösterir. Özellikle miras hukuku, farklı süreçleri ve çeşitliliği ile karmaşık bir alan olarak dikkat çeker.

İşte bazı yaygın miras davalarının süre ve muhtemel masrafları:

Miras Davalarının Süresi

Vasiyetname ve Sözleşme Hazırlama İşlemleri

Süre: Genellikle 2 gün ile 2 hafta arasında değişir.

Tasarrufun İptali, Tapu İptal-Tescil, İzale-i Şüyu, Tenkis Davaları

Süre: Ortalama olarak 1 yıl ile 3 yıl arasında sürer.

Ecrimisil, Önalım Davaları

Süre: Bu tür davalar genellikle 1 yıl ile 2 yıl arasında sürebilir.

Reddi Miras, Terekeye İhtiyati Tedbir Konulması

Süre: 3 gün ile 1 ay arasında değişebilir.

Mirasçılık Belgesinin Alınması

Süre: Noterde hemen yapılabilecek işlemler olup, dava yolu gerektiğinde 3 ay ile 1 yıl arasında sürer.

Miras Davalarının Masrafları

Miras davalarının masrafları, avukat ücretleri, mahkeme harçları, bilirkişi ücretleri ve diğer yasal masrafları içerebilir. Bu masraflar, davanın karmaşıklığına, süresine ve gerektirdiği işlemlerin sayısına göre değişir. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde, miras davaları daha karmaşık hale gelebileceğinden masraflar artabilir.

Avukat Ücretleri: Avukatlar genellikle dava türüne ve karmaşıklığına göre ücretlendirme yaparlar.
Mahkeme Harçları: Davanın türüne göre değişebilen mahkeme masrafları ve harçlar bulunur.
Diğer Masraflar: Bilirkişi ücretleri, dava sürecinde ortaya çıkabilecek ek masraflar da dikkate alınmalıdır.

Diğer Unsurlar

Diğer Mirasçılara Ulaşma Sorunu: Bazı durumlarda diğer mirasçılara ulaşmak mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda ilan yoluyla tebliğ gerekebilir, bu da süreci uzatabilir.

Kişisel Durumlar: Miras davalarında, kişisel durumlar ve aile içi ilişkiler dava sürecini etkileyebilir.

İstanbul’da miras davaları, genellikle karmaşık ve süreç odaklı olduğundan, bu davaların süresi ve masrafları çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Potansiyel müvekkillerin, belirli bir dava türüne ilişkin daha kesin bilgi ve tahmini masraflar için bir avukatla doğrudan iletişime geçmeleri önerilir.

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu