Makalelerimiz

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru 2023

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru 2023

Sigorta tahkim komisyonu, sigortalı ve sigortacının arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü için kurulmuş olan bir kuruluştur. Bu kuruluş mahkeme haricinde alternatif olan bir çözüm yoludur. Sigorta tahkim komisyonlarındaki amaç uyuşmazlığın uzman hakemler sayesinde çözüme kavuşmasını sağlamaktır.

Sigorta tahkim komisyonuna başvuruda bulunmak için sigorta şirketinin, bu komisyona üye olması gerekir. Sigorta tahkim komisyonuna üye olmayan sigorta şirketleri hakkında komisyona başvuruda bulunulamaz. Aynı zamanda söz konusu uyuşmazlık için mahkemeye veyahut tüketici hakem heyetine başvurulmuşsa yine sigorta tahkim komisyonuna başvurulamaz.

Sigorta sözleşmesinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için komisyona başvuru yapılabilir.

Sigorta tahkim komisyonu tarafından verilen kararlar ilam hükmü niteliğindedir. İlam mahkeme kararı demektir. Tahkim komisyonu kararları da ilam hükmü niteliğinde olduğuna göre verilen kararlar, mahkeme kararı kadar etki tesis etmektedir. İlam hükmü niteliğinde olmasından dolayı da ilamlı icra yoluna başvuru imkanı vardır.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Kimler Başvurabilir?

  • Sigorta ettiren kişiler,
  • Sigortadan fayda sağlayan gerçek veya tüzelkişiler

sigorta tahkim komisyonuna üye sigorta şirketleri hakkında başvuruda bulunabilir.

Hakem Heyetinin Kararlarına Karşı İtiraz

18 Ekim 2013 tarihinde Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinde yapılan değişiklik yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren sigorta hakemlerince 5.000 TL ve daha üzeri olan uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlar için komisyon tarafından bildirimin yapılmasıyla birlikte 10 gün içerisinde itiraz edilebilir. Yalnız bu itirazın bir kez yapılma hakkı vardır. Ancak uyuşmazlığın değer miktarı 40.000 TL üzerindeyse; hakem heyetinin kararına itiraz edildikten sonra hakemin itiraz üzerine verdiği karar için temyize başvurulabilir.

Hakem kararlarına karşı itiraz edilebilmek için verilmiş olan kararın 18 Ekim 2013 tarihinde yahut sonrasında verilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Süresi içerisinde itiraz edilmemiş olan hakem kararları kesinleşir.

İtiraz komisyonun internet sitesinden itiraz formuna ulaşılabilir. İtiraz ücreti komisyonun banka hesabına yatırılmalıdır. Başvuru formu ve banka dekontu 10 günlük süre içerisinde komisyona iletilir.

O halde hakem kararlarına itiraz şartları 2 tanedir:

  • Karar 18 Ekim 2013 tarihinde yahut sonrasında verilmiş olması gerekir.
  • Uyuşmazlığa ait miktar 5.000 TL veya daha üzeri olmalıdır.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru 2023

İtiraz Üzerine Verilen Hakem Kararlarına Karşı Temyize Başvuru Şartı

  • Uyuşmazlığa ait miktar 40.000 TL veya daha üzeri olması halinde söz konusu karar için temyiz başvurusunda bulunulabilir.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru

Hakem Heyetinin Kararlarına Karşı İtiraz Süresi

İtiraz hakem kararının ilgili kişiye bildiriminden itibaren 10 gün içerisinde itiraz gerçekleştirilmelidir. İtiraz süresi hakem kararının ilgiliye bildirildiği tarihte başlar. Ancak her iki tarafın bildirim tarihi de ayrı ayrı hesaplanır. Bu hesabın belirlenmesinde de PTT kayıtları esas alınır. Ancak itiraz edenin yapmış olduğu itirazın süresi içerisinde komisyona ulaştırmak kendi sorumluluğundadır.

İtiraz ücretlerine ve başvuru formuna internet sitesinden ulaşım sağlanabilir.

Hakem Heyetinin Kararlarına Karşı İtiraz Verilen Kararın İcrasını Durdurur Mu?

Hakem kararlarına itiraz edilmesiyle birlikte hem verilen kararın icrasını durdurur hem de karar kesinleşmez.

40.000 TL üzerindeki uyuşmazlıklar için itiraz üzerine verilen kararlarda temyize başvuru yapılabilir. Ancak bu miktar altındaki uyuşmazlıklar için itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

 

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Şartları 

  • Söz konusu uyuşmazlıkla ilgili öncelikle sigorta şirketine başvuruda bulunulmalıdır. Sigorta şirketine yapılan başvuru reddedilirse yahut başvurudan itibaren 15 gün içerisinde sigorta şirketi cevap vermezse; sigorta tahkim komisyonuna başvuruda bulunulabilir.
  • Sigorta şirketinin, komisyona üye olması gerekir.
  • Sigorta ettiren ile sigortacının arasındaki anlaşmazlıktan önce sigorta şirketi komisyona üye olmalıdır. Sigorta şirketinin, komisyona üye olmadan önceki uyuşmazlıklar için yapılan başvurular dikkate alınmaz. Ancak bu kural isteğe bağlı sigortalar için geçerlidir. Zorunlu sigortalarda sigorta şirketinin üyelik tarihi dikkate alınmaksızın 18.04.2013 tarihinden sonra ortaya çıkan uyuşmazlıklar için komisyona başvurulabilir.

 

  • Sigorta tahkim komisyonuna başvuru için form internet üzerinden doldurulur. Başvuru formuyla birlikte öncelikle sigorta şirketine başvurulduğuna ancak olumsuz yanıt alındığına dair belge de eklenmelidir. Yahut şirket yanıtsız kalmışsa bu durum da belgelenmelidir. Aynı zamanda sigortalı iddiasını ispatlayacak belgelerini de komisyona sunmalıdır.
  • Sigorta tahkim komisyonuna yapılmış olan başvuru öncelikle raportöre gelir. Raportör 15 gün içerisinde inceler ve sonrasında dosyayı tahkim heyetine tevdi eder.

Hakem heyetine verilen dosya için 4 ay içerisinde karar verilmesi gerekir. Ancak bu durumun aksi de kararlaştırılabilir. Ancak kararlaştırılmamışsa ve 4 ay içerisinde karar verilmemişse; bu durum temyiz nedenidir. Tahkim komisyonu mahkeme gibi yargılama faaliyeti yürütür. Yani duruşma, keşif, bilirkişi gibi yargılamaya ait durumlar söz konusudur.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru 2023

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Ücretleri

Sigorta tahkim komisyonunda uyuşmazlığın çözümü için süren yargılama faaliyetleri, mahkemelere göre nitekim daha hızlıdır. Bu nedenle daha hızlı kararlar verilmektedir. Mahkemeye göre çok daha hızlı sonuç alınması mümkündür. Bu nedenlerle sigorta tahkim komisyonuna başvuru ücretleri mahkemelere göre fazlasıyla düşüktür.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu