İçeriğe geç

Kentsel Dönüşüm Avukatı 2024

Kentsel Dönüşüm Avukatı 2024

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte, eskiyen binaların ve sitelerin yeniden inşa edilmesi süreçlerinde hukuki danışmanlık sağlarlar.

Bu alandaki hizmetleri şunlar içerebilir:

İnşaat Şirketleri ve Site Yönetimleri ile İşbirliği: İnşaat şirketleri ve site yönetimleri ile hukuki konularda görüşmeler yaparlar. Bu görüşmelerde, kentsel dönüşüm projelerinin hukuki boyutunu ele alarak sözleşme ve işbirliği detaylarını düzenlerler.

Toplantı Katılımı ve Öneriler: Kat malikleri arasındaki toplantılara katılır ve hukuki süreç yönetimi için önerilerde bulunurlar. 6306 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun toplantı gündemleri hazırlarlar ve kararlar alınmasına yardımcı olurlar.

Paylaşıma Esas Değer Belirleme: Parsel bazında arsa payı çoğunluğu sağlayan binalarda, arsa paylarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından satışa sunulması için gerekli dosyanın hazırlanması konusunda danışmanlık yaparlar.

İnşaat Sözleşmeleri: Yatırım ve inşaat şirketleri ile site yönetimleri arasında yapılacak olan inşaat sözleşmeleri, hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmeleri ve ortak şirket kurma gibi iş ve sözleşme modellerini oluştururlar.

Değerleme Şirketleri ile İşbirliği: SPK onaylı değerleme şirketlerine, bağımsız bölümlerin paylaşıma esas değerlerinin belirlenmesi süreçlerinde hukuki önerilerde bulunurlar.

Tapu ve İmar Süreçleri: İmar durumu alınması sürecini izlerler ve maliklerin/şirketlerin menfaatlerini korumak için gereken adımları atarlar. İmar durumuna göre sözleşmeleri revize ederler.

İnşaat Süreçleri: İnşaatın farklı aşamalarında, sözleşmelere uyulup uyulmadığını takip eder ve gerekli hukuki ihtarları çekerler.

İskan İşlemleri: Binanın iskan alınması sürecini izler ve bu süreçte kat maliklerinin/şirketlerin haklarını korur.

Kat Mülkiyeti Tapuları: Kat mülkiyeti tapularının alınması sürecinde hukuki danışmanlık yaparlar.

Taşınma ve Kira Yardımı: Maliklere taşınma ve kira yardımı gibi süreçlerde hukuki yardım sağlarlar.

Kat Karşılığı Arsa Satış Vaadi Sözleşmeleri: İnşaat şirketi ile yapılacak olan Kat Karşılığı Arsa Satış Vaadi Sözleşmeleri’nin hazırlanması konusunda destek verirler.

Kentsel dönüşüm avukatları, bu karmaşık süreçlerin her aşamasında müvekkillerine hukuki rehberlik sağlar ve haklarını korumalarına yardımcı olur. Hukuki detaylar ve yerel yasal gereklilikler göz önünde bulundurularak profesyonel bir yaklaşım sunarlar.

Kentsel dönüşüm, şehirlerdeki yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan bir kentsel yenileme ve planlama sürecidir. Aynı zamanda şehirlerin altyapısını güçlendirmeyi ve çevre dostu, sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedefler. Kentsel dönüşümün ortaya çıkış sebepleri şunlar olabilir:

Deprem Riski: Türkiye gibi deprem bölgesinde bulunan ülkelerde, eski ve dayanıksız binaların depreme karşı risk oluşturması büyük bir tehdittir. Kentsel dönüşüm, depreme dayanıklı yeni binaların inşa edilmesini ve bu riskin azaltılmasını amaçlar.

Plansız Kentleşme: Hızlı nüfus artışı ve plansız kentleşme, şehirlerde alt yapı sorunlarına ve çevresel sorunlara yol açar. Kentsel dönüşüm, şehir planlamasını düzenlemeyi ve sürdürülebilir kentler oluşturmayı hedefler.

Alt Yapı Sorunları: Yoğun göç nedeniyle şehirlerde alt yapı yetersizliği yaşanır. Kentsel dönüşüm, bu alt yapı sorunlarını gidermeyi amaçlar.

Çevre Kirliliği: Plansız yapılaşma ve eski binalar çevre kirliliğine katkıda bulunur. Kentsel dönüşüm, çevre dostu ve enerji verimli binaların inşa edilmesini teşvik eder.

İnsan Sağlığı ve Yaşam Kalitesi: Eski ve riskli binalarda yaşayan insanların sağlığı ve güvenliği tehlikededir. Kentsel dönüşüm, insanların daha sağlıklı ve güvenli yaşam koşullarına sahip olmalarını hedefler.

Kentsel Estetik: Eskiyen ve bakımsız binaların şehirlerin estetik görünümünü olumsuz etkilediği düşünülür. Kentsel dönüşüm, şehirlerin estetik ve çekici olmasını amaçlar.

Kentsel Dönüşümde Maliklere ve Kiracılara Tanınan Haklar Nelerdir?

Kentsel dönüşüm, şehirlerin sürdürülebilirliğini artırmak, yaşam kalitesini yükseltmek ve çevresel sorunları azaltmak için önemli bir araçtır. Bu süreç, şehirlerin gelecekteki ihtiyaçlarına ve çevresel sürdürülebilirliğe uygun şekilde planlanması ve yönetilmesini hedefler.

Kentsel dönüşüm sürecinde, özellikle riskli binalarda ikamet eden hak sahipleri ve kiracılara tanınan bazı haklar ve maddi destekler şunlar olabilir:

Taşınma Yardımı: Riskli binaların yıkılması veya yeniden inşa edilmesi gerektiğinde, bu süreçte mağduriyet yaşayan hak sahiplerine taşınma yardımı yapılabilir. Bu yardım, taşınma masraflarını karşılamak amacıyla verilir.

Kira Yardımı: Kentsel dönüşüm sürecinde evini terk etmek zorunda kalan kiracılara, taşınma süreci boyunca kira yardımı yapılabilir. Kiracılar, yeni bir yerde kiraya çıkarken bu yardımı kullanabilirler.

Geçici Konut: Yıkım veya inşaat süreci boyunca evsiz kalan hak sahipleri ve kiracılara geçici konut sağlanabilir. Bu, mağduriyetlerini en aza indirmek için önemli bir destektir.

Tazminat: Kentsel dönüşüm süreci nedeniyle mal kaybı yaşayan hak sahiplerine tazminat ödenebilir. Evinin yıkılması veya değerinin düşmesi nedeniyle maddi kayıplar yaşayanlar bu tazminattan faydalanabilirler.

Yeniden Konut Temini: Riskli binadan ayrılan hak sahiplerine veya kiracılara, kentsel dönüşüm kapsamında yeniden konut temini sağlanabilir. Bu, evlerini kaybedenlerin yeni bir konut edinmelerine yardımcı olur.

Kat Karşılığı Paylar: Kentsel dönüşüm sürecinde hak sahiplerine, yeni inşa edilen binalardaki dairelere veya işyerlerine sahip olma hakkı verilebilir. Bu, kentsel dönüşüm projesinin bir parçası olarak sunulan bir avantajdır.

Kentsel dönüşüm sürecinde hak sahiplerinin ve kiracıların haklarının korunması ve mağduriyetlerinin giderilmesi önemlidir. Bu nedenle kentsel dönüşüm projeleri, hem fiziksel altyapıyı iyileştirme hem de toplumsal refahı artırma amacı taşır. İptal davaları da, bu süreçte hak sahiplerinin haklarını korumalarına yardımcı olan önemli bir yasal araçtır.