Makalelerimiz

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası

Payların, bağımsız bölümlerinin payları ile orantılı olarak tahsis edilmediğini düşünen maliklerin arsa paylarının gerçeğe uygun olarak tespit edilmesi için açtığı bu davaya da arsa payının düzeltilme davası denilmektedir.

Arsa payı düzeltme davası, mülkiyet hakkının düzeltilmesi için açılan bir dava türüdür. Bir arsa payı düzeltme davası, taraflar arasında arsa paylarının düzeltilmesini gerektirecek bir anlaşmazlığın çözülmesini amaçlayan bir dava olarak tanımlanabilir.

İlgili Makaleler

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası

Bir taraf tarafından arsa payının diğer tarafa karşı yanlış bir şekilde düzenlenmesi durumunda başvurulan bir dava türüdür. Dava arsa payının düzeltilmesi için açılır ve arsa payının özgürce düzenlenmesi için gerekli olan hukuki çabaların yürütülmesi gerekecektir. Arsa payı düzeltme davası arsa payı hakkında karar vermek için mahkemeye gönderilir. Arsa payı düzeltme davasında, dava arsa payının düzeltilmesi için gerekli olan hukuki çabaların yürütülmesi gerekecektir. Dava, arsa paylarının yasal olarak düzeltilmesini sağlamak için gerekli olan tüm yasal prosedürlerin yerine getirilmesini içerecektir.

Arsa payının düzeltilmesi davası kime karşı açılır?

Arsa payı düzeltilmesi davası sadece kat maliki veya kat irtifakı sahibi veya onların yerine geçenlere karşı açılabilir. Mülkiyet hakkı ol- mayana karşı açılamaz.

Arsa payı hatası nasıl düzeltilir?

Arsa payı düzenlemesinin yeniden yapılabilmesinin ilk şartı, arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerleriyle oransız olarak belirlenmiş olmasıdır. Bu hususa dayalı istemlerde mahkeme tüm kanıtları değerlendirerek bağımsız bölümün değeri ile bölüme özgülenen arsa payını karşılaştırıp denklik sağlamaya çalışmalıdır.

Arsa Payının Düzeltilmesi Davasında Zamanaşımı

Arsa payının düzeltilmesi davası, bağımsız bölümler kat mülkiyeti veya kat irtifakı statüsünü korudukları sürece açılabilir. Başka bir deyişle, davanın açılması için, herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre öngörülmemiştir.

Kat mülkiyetinde arsa payı değişir mi?

Arsa payının yanlış tespit edilmesi durumunda malikler birçok anlamda hak kaybına uğramaktadır. Bu itibarla 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na aykırı olarak tespit edilen arsa paylarının, arsa payının düzeltilmesi davası açılarak yeniden düzenlenmesi mümkün kılınmıştır.

Kentsel dönüşümde arsa payı önemli mi?

Kanuna göre kentsel dönüşüm projelerinde en az üçte iki çoğunlukla karar almada yeter sayı arsa payına göre belirlenmektedir. Bu yüzden maliklerin arsa paylarının doğru tespit edilmesi mağduriyet yaşamamaları açısından önem arz etmektedir.

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu