Makalelerimiz

Boşanmanın Tanınması Ve Tenfizi

Boşanmanın Tanınması Ve Tenfizi

Boşanmanın Tanınması ve Tenfiz Dava Ücreti

Boşanmanın tanınması ve tenfizi: 19.000,00 TL

İlgili Makaleler

Anlaşmalı boşanma davası: 12.500,00 TL
Çekişmeli boşanma davası: 20.000,00 TL

Tenfiz yurtdışı boşanma, çiftlerin, dünya çapında boşanma taleplerini kolaylaştırmak için ülkeler arasında düzenlenmiş uluslararası bir boşanma düzenidir. İki ülkenin anlaşmasına dayanarak, çiftler boşanma işlemlerini yurtdışında yürütebilirler. Bir ülkede boşanma işlemleri tamamlandığında, çiftlerin boşanma belgesi, ikinci ülkede de geçerliliğini korur. Genellikle, çiftlerin, yasal boşanma için ulusal yasalara uymaları gerekmez, ancak boşanma tescil edilebilmesi için herhangi bir ülkede geçerli olan belirli yasal gereklilikleri yerine getirmeleri gerekir. Aksi takdirde, boşanma belgesi herhangi bir ülkede geçerli olmayabilir.

Yurtdışı boşanma tanıma ve tenfiz ne kadar sürer?

Tanıma Ve Tenfiz Davası için 2 kez tebligat yapılması gerektiğinden, Mahkemece verilen karar ve dava dilekçesi karşı tarafa TEBLİGAT en çok zaman alan konulardandır. Tanıma ve Tenfiz Davasında Karşı Davalı tarafın yurtdışında olması nedeniyle yurtdışına tebligat 3-4 ay süre almaktadır.

Boşanma kararı tanıma mı tenfiz mi?

Türkiye’de hüküm ve sonuçlarını doğurabilmesi, diğer bir deyişle, geçerli kabul edilip sonuçlarının uygulanabilir olması için açılan dava sonucu alınan bir karardır. Tanıma ile yabancı mahkeme kararları kesin hüküm ve kesin delil teşkil ederken; tenfiz ile söz konusu karar icra kabiliyeti de kazanmaktadır.

Yurtdışında boşandım Türkiye’de nasıl boşanırım?

Yurtdışında boşanma kararının geçerli olması için Türkiye’de nüfus kayıtlarına işletilmelidir. Nüfus kayıtlarında yurtdışında boşanan kişi evli görünmeye devam eder. Yurtdışında boşandım Türkiye’de nasıl boşanırım diyen kişilerin İstanbul Boşanma Avukatı ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Boşanma Tenfiz Nedir?

Yabancı mahkeme tarafından icrai nitelikteki kararların tanınması için açılan davadır. Boşanma kararı yanında velayet, nafaka, tazminat gibi icrai hükümlerin tanınması için davalar tenfiz davalarıdır.

Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?

Yerel mahkemelerimizde açılmakta olan boşanma davaları ile aynı mahkemeye başvurularak Boşanma tanıma tenfiz davası Aile mahkemelerine başvuruda bulunarak açılabilmektedir. Başka ülkede boşanması gerçekleştiren Türk vatandaşlarının gereken tanıma ve tenfiz davası aile mahkemelerine başvurularak açılabilmektedir.

Tenfiz davasında tanık dinlenir mi?

Tanıma tenfiz davaları yalnızca durumun tespitine yöneliktir. Tanık dinlenmez, yabancı mahkeme kararı tanınıp tenfiz edilir veya dava eksik evraklardan ötürü reddedilir.

Dava Açmak İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Yabancı Ülke Mahkemesinden alınan boşanma kararının ve kararın kesinleştiğini gösteren ibarenin aslı, Apostil tasdiki,
– Boşanma kararının, kesinleşme ibaresinin ve apostil tasdikinin Türkçe ’ye yeminli tercümesi ve noter veya konsolosluk onayı,
– Tanıma veya Tenfiz dilekçesi,
– Vekaletname,
– Dava açan tarafın Nüfus cüzdanı veya pasaportunun fotokopisi.

Tanıma İcra Davası Nedir?

Tanıma ve tenfiz  yurt dışında özellikle Almanya, Belçika , Fransa, Belçika ve Hollanda’da Türk vatandaşlarının karşılaştığı en önemli sorunlardan biridir.

Tanıma tenfiz davası yaşadıkları ülkede boşandıktan sonra dahi Türkiye’de evli olarak görünen kişilerin bu kaydı gerçeğe uygun hale
getirmek için açtıkları bir çeşit tespit davasıdır.

Yurtdışında bir Türk ile yahut bir yabancı ile evli olan Türk Vatandaşı, o ülkenin yetkili mahkemesinde boşandıktan sonra bu boşanma kararını Türk Mahkemelerinde onaylatmak zorundadır. Bu onaylatma işlemine “tanıma davası adı verilmektedir. Yabancı mahkemede boşanılırken, mahkeme boşanmanın yanında ayrıca velayete, nafakaya, tazminata ilişkin karar da vermişse bu takdirde açılacak dava “tanıma davası “değil “tenfiz davası” olur.

Tanıma Tenfiz Davasını Açmak Zorunlu mu?

Tanıma tenfiz davasının yanlış belgelerle ve yanlış usulde açılması halinde yıllarca sürmesi de olasıdır. Bu nedenle tanıma tenfiz davası açılmadan
önce hem gerekli belgelerin hem de diğer hususların yerine getirilmiş olması davanın kısa sürede sonuçlanması için önem taşımaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu