İçeriğe geç

Müteahhit ile Ev Sahipleri Arasındaki Kira Yardımı

Müteahhit ile Ev Sahipleri Arasındaki Kira Yardımı

Kentsel dönüşüm, şehirlerin güvenliği ve yaşanabilirliği için oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Bu dönüşüm sürecinde, müteahhitlerle ev sahipleri arasındaki anlaşmalar ve bu anlaşmaların sona erdirilmesi önemli bir hukuki konuyu gündeme getirmektedir. Bu makalede, 6306 sayılı kanun kapsamında yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin müteahhitler ve ev sahipleri arasındaki kira yardımı anlaşmalarına etkisi ele alınacaktır.

Değişen Fesih Şartları

6306 sayılı kanun kapsamında, arsa payı karşılığı müteahhit ile yapılan anlaşmalarda fesih hakkı ile ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır. Artık, sadece müteahhit değil, aynı zamanda arsa veya daire sahipleri de belirli şartlar altında sözleşmeden çekilebilir. Bu değişiklikler ile ilgili temel şartlar şunlardır:

İnşaat Başlamaması: Fesih hakkının kullanılabilmesi için, müteahhitin kaynaklı sebeplerle yeni yapının yapımına bir yıl içinde başlanmamış olması gerekmektedir. Bu süreç, bütün maliklerin veya paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınmasıyla başlar.

Yargı Kararı ve İdari Karar Olmaması: Fesih hakkının kullanılabilmesi için, yapım işine başlamamaya engel olacak bir yargı kararı, idari karar, idare uygulaması veya benzeri geçerli bir gerekçenin bulunmaması gerekir.

Edimlerin Yerine Getirilmesi: Sözleşme hükümlerine göre yapım işinin başlamasından önce hak sahiplerince yerine getirilmesi gereken edimler varsa, bu edimlerin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Bu değişiklikler, müteahhitlerin ve ev sahiplerinin haklarını korumak ve kentsel dönüşüm sürecini daha düzenli hale getirmek amacıyla yapılmıştır. Artık müteahhitler, yapım işine başlamamaları veya gerekçeleri olmadan projeyi durdurmaları durumunda daha fazla sorumluluk altında olacaklardır.

Kentsel Dönüşümde Ev Sahiplerinin Ödeme Yükümlülüğü

Kentsel dönüşüm sürecinde ev sahiplerinin ödeme yükümlülüğü, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Öncelikle, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak olan binaların sahipleri, bu binaların yeniden inşa edilmesi için müteahhitlerle anlaşma yapabilirler. Anlaşma kapsamında ev sahiplerinin ödeme yükümlülüğü, sözleşme şartlarına ve projenin özelliklerine bağlı olarak değişebilir.

Ayrıca, devlet destekleri kapsamında ev sahiplerine para ödenmemekte ve belediyeler tarafından alınan ödemeler, tapu masrafları, döner sermaye harçları, noter ücretleri, imar kapsamında alınan tüm vergi, harç ve ücretler alınmamaktadır. Bu, ev sahiplerinin mali yükünün bir kısmını hafifletmeye yardımcı olur.

Kentsel Dönüşümde Ev Sahiplerine Verilen Kira Yardımı

Kentsel dönüşüm sürecinde, yıkılacak olan binalarda oturan ev sahiplerine verilen kira yardımı da önemli bir konudur. Yıkım süreci boyunca ev sahiplerinin başka bir yerde ikamet etmeleri gerekebilir ve bu nedenle kira yardımı sağlanabilir. Kira yardımı miktarı, projenin büyüklüğü, süresi ve yerel düzenlemelere bağlı olarak değişebilir.

Devlet veya yerel yönetimler, kentsel dönüşüm projelerinde ev sahiplerine kira yardımı yapabilirler. Bu yardım, ev sahiplerinin taşınma ve ikamet etme maliyetlerini karşılamak için kullanılabilir. Kira yardımı, projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar olan süreçte devam edebilir.

Kentsel dönüşüm sürecinde müteahhitler ve ev sahipleri arasındaki anlaşmaların ve ödeme yükümlülüklerinin karmaşıklığı, hukuki incelemeyi gerektiren önemli bir konudur. Değişen fesih şartları, ev sahiplerinin haklarını korumak için önemli bir adımdır. Ayrıca, ev sahiplerine verilen kira yardımı, projenin sosyal etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilir ve kentsel dönüşüm sürecini daha sürdürülebilir hale getirebilir.