Makalelerimiz

Evlat Edinme Davaları – 18 Yaş Altı

Evlat Edinme Davaları – 18 Yaş Altı

Evlat Edinme Davası Nedir?

Evlat edinme davası, belirli sebepleri olan bireylerin, anne ve babası olmayan çocukları veya bireyleri sahiplenmek için açabilecekleri davadır. Bu dava ile, evlat edinilen, evlat edinenin aile kütüğünde yer almaya başlar. Evlat edinme davalarında, evlat edinilenin yararına durumlar aranır. Bu durumlara örnek olarak;

Evlat edinilmek istenen bireyin yaşam standartlarını yükseltmek,

İlgili Makaleler

Evlat edinilmek istenen bireyin, aile sevgisi, varsa kardeş sevgisi görmesini sağlamak,

Evlat edinilen bireye psikolojik olarak dayanak olmak,

Gibi durumlar örnek olarak verilebilir. Evlat edinme davalarına kim bakar? Araştırmasını yapan bireylerin, bu durumu bilmeleri gerekir.

Evlat edinmek için tamamlanması gereken son prosedür, evlat edinme davası açmaktır. Bu dava, Aile Mahkemelerinin görev alanı içerisindedir. Yetkili mahkeme ise, eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi veya evlat edinecek kişinin ikametgah yeri Aile Mahkemeleridir.

 Evlat Edinme Şartları

Evlat edinmek sosyolojik boyutu ile bakıldığında oldukça hassas bir süreçtir ve kanun dahilinde tahmin edilebileceği gibi belirli şartlara bağlanmıştır. Bu şartları;

Eşlerin en az 5 yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de 30 yaşını doldurmuş bulunmaları,

Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az 18 (on sekiz) yaş büyük olması,

Çocuğun, evlat edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması,

Evlat edinmenin her halde çocuğun yararına bulunması,

Ayırt etme gücüne sahip olan çocuğun rızasının alınması,

Çocuğun ana ve babasının rızasının bulunması, (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 311 ve 312. maddelerinde yer alan hükümler hariç),

Çocuğun vesayet altında olması halinde vesayet dairelerinin izninin alınmış olması,

Evlat edinenin en az ilkokul mezunu olması şeklinde özellikler aranır.

şeklinde ifade etmemiz mümkündür.Evlat Edinme Süreci Ne Kadar Sürer ?

Evlat edinme süreci içerisinde resmi prosedürünü de barındırdığı için, bu durum yoğunluğun bulunduğu şehirlerde daha uzun sürebilmektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvuru yapıldıktan sonra, başvuru sahibi/sahipleri resmi prosedüre ilişkin tüm belgelerini toplayıp kuruma sunmalıdır.

Tüm bu belgeler tamamlandıktan sonra, Kurum gerekli denetlemeleri ve incelemeleri yapar. Akabinde, dava açılması gerekmektedir. Evlat edinme davası, basit usule tabi görüldüğünden kısa sürmektedir.

Resmi prosedürler tamamlandıktan sonra, dava kolaylıkla çözümlenmektedir. Sürece ilişkin olarak 1 yıllık ortalama bir süreçten bahsetmek mümkündür.

Elbette sürecin işleyişini sizin adınıza yakından takip edecek tecrübeli bir aile hukuku avukatı ile evlat edinme sürecinizi güvenilir ellere emanet edebilirsiniz.Evlat Edinme İçin Nereye Başvurulur ?

Evlat edinmek için, ikamet ettiğiniz şehirde bulunan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden öncelikle randevu almalısınız, akabinde dilekçe ile evlat edinme başvurusu gerçekleştirilebilir.

Evlat edinmek isteyen kişinin bizatihi ve dilekçe ile başvurması,

Eşlerin evlat edinmek istemesi halinde başvuruda her ikisinin de birlikte bulunması, gerekir.Evlat Edinmek İçin Evli Olmak Şart Mıdır ?

Yukarıda da ayrıntılarıyla açıkladığımız üzere, evlat edinmek için evli olma zorunluluğu bulunmamaktadır.Evlat Edinme Yaşı Kaçtır ?

Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilen kişiden en az 18 (on sekiz) yaş büyük olması gerekmektedir.

Kanun, doğrudan burada bir yaş öngörmemiş olup, evlat edinen ve edinilen kişi arasındaki yaş farkına vurgu yapmıştır. Fakat m. 306’da “Birlikte evlat edinme” ye ilişkin şöyle istisnai bir düzenleme bulunmaktadır. Burada belli şartlar dahilinde 30 yaşı sınır almaktadır.

Eşler, ancak birlikte evlat edinebilirler; evli olmayanlar birlikte evlat edinemezler.

Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir.

Eşlerden biri, en az iki yıldan beri evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlat edinebilir.Yurt Dışından Evlat Edinme Şartları Nelerdir ?

Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşları, kabul eden devletin merkezi makamına,

Türkiye’de bir yıldan fazla süreyle oturma izni almış yabancı ülke vatandaşları, merkezi makama gönderilmek üzere bulundukları yerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirler.18 Yaş Altı Evlat Edinme Davaları

Türk Medeni Kanunu, yaşın altındaki çocuklar için bazı ek koşulların yerine getirilmesini ve böylece genel koşulların sürdürülmesini gerektirmektedir.

Evlilik birliğindeki insanlar evlat edinmek isterse, bu süreç kesinlikle birlikte yapılmalıdır.

Evli olmayanların birlikte evlat edinmeleri mümkün değildir. Aynı zamanda, bu eşlerin evliliği 5 yıl veya daha fazla olmalı ve eşler 30 yaşından büyük olmalıdır.

Eğer 30 yaşını doldurmuş ancak evlilik süreci 5 yıldan fazla değilse, çocuk açısından evlatlık edinilecek ailenin kabul etmesiyle evlat edinme hakkını korumak da mümkündür. Kurumdan alınacak çocuklar da çocuğun vasi’ sinin onayı gerekmektedir.18 Yaş Üstü Evlat Edinme Davaları

18 yaşından büyük bir çocuğu evlat edinme durumunda, kişilerin kendi iradeleri ile özgürce karar verme hakkına sahip olmalarına rağmen, yasa evlat edinme sürecini evlat edinme ile ilgili bazı resmi koşullarla korumayı amaçlamaktadır.

Bu noktada karar, kamu düzenini etkileyen bir konu olduğu düşünülür.

Evlat edinilen kimsenin alt soyunun açık muvafakat göstermesi ve kişi evli ise eşinin de rızası,

Evlat edinen kişi, evlat edinilecek kişiye 1 yıl yerine en az 5 yıl bakılması,

Evlat edinilen kişi ile evlat edinen arasındaki yaş farkı en az 18 olmalıdır.

Son olarak, evlat edinilecek kişinin rızası varsa bu işlemi yapmak mümkündür.Eşlerden Birinin, Diğer Eşin Çocuğunu Evlat Edinmesi

Eşlerden birinin diğer eşinin çocuğunu evlat edinmesinde en az beş yıl evlilik süreci şartı aranmamaktadır. 2 yıl evlilik birlikteliği olması yeterlidir. Ancak evlat edinecek kişinin otuz yaşında olması gerekmektedir.Evlat Edinme Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Evlat edinme davalarından görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir.

Evlat edinme davasında yetkili mahkeme eşlerin veya evlat edinecek kişinin yerleşim yeri adresinde yetkili Aile Mahkemesidir. Yargılamada davanın açılacağı Aile Mahkemeleri yoksa, dava Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür.Evlat Edinme Davasında Davalı Kimdir?

Evlat edinme davasında taraflar davacı ve davalı olarak açılır. Davacı evlat edinmek isteyen taraftır. Ancak, evlat edinme davasında evlat edinilen kişi bu davada taraf sayılmaz. Davalı, kurum veya reşit olmayanın alınacağı kişilerden oluşacaktır.Evlat Edinme Davalarının Süreci Nasıl İşler?

Evlat edinme davalarında, gerekli görülen ve Türk Medeni Kanunu’nda gösterilen koşulların varlığını belirlemek ilk prosedürdür. Bu koşullar altında, evlat edinme davası Aile Mahkemesi tarafından karara hükmedilecektir. Evlat edinme davası sürerken, hakim kanun tarafından tanınan geniş takdir yetkisini kullanır. Bu takdir ayrıca hâkime soruşturma ve inceleme yükümlülüğü getirmiştir.

Ayrıca davanın türüne göre tanıkların ifadeleri alınmalı ve tarafların sosyal ve ekonomik koşulları araştırılmalıdır.

Evlat edinen kişiler ile evlat edinilecek çocuk arasındaki yasal ilişki incelenecek ve evlat edinme sürecinin gerçekten amacına hizmet edip etmeyeceği belirlenecektir. Bunun için uzmanlardan görüşler alınacak ve uzman raporu alınarak dosyaya dahil edilecektir. Çünkü hakim, evlat edinen küçük çocuğun, evlat edinmede yararına olup olmadığını incelemeli ve kararını buna göre takdir etmelidir.Evlat Edinme Davası Ne Kadar Sürer?

Evlat edinme davasının ne kadar sürdüğü ile ilgili sorular, evlat edinmek isteyenler tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Ancak, evlat edinme işlemlerinin ne kadar sürdüğü sorusuna kesin bir cevap yoktur. Her dosyaya göre kininin durumu ve başvuruları süreçleri bakımından farklılık göstermektedir. Mahkemelerde süreçler hızlı bir şekilde geçse bile, güvenlik soruşturması ve bilirkişi raporlarını geç elde etmek mümkündür.

Bu nedenle davanın ne kadar süreceği hakkında bilgi vermek mümkün olmasa da, dava en erken 5-6 ay içinde sonuçlandırılacaktır.Evlat Edinme Vesayet Makamının İzni

Evlat edinilecek çocuk bir kurumdaysa ve çocuğun denetimi bir vesayet altında ise, bu kişinin evlat edinme iznine ihtiyacı vardır. Bunun için ilgili kurumdan izin alınması gerekir. Çünkü vesayet makamları inceleme sonrası onay vermesi ile evlat edinme işlemi gerçekleşecektir.Evlat Edinme Davasının Sonuçları

Evlat edinme davalarının başarıyla sona ermesi ile sadece anne ve babalık görevlerini üstlenecek kişiler değişmez. Hukuki değişiklikleri şu şekilde sıralayabilirim;

Anne ve babanın hak ve yükümlülükleri, evlat edinen kişilere geçecektir.

Evlatlık edinilen, evlat edinen kişilerin mirasçısı olacaktır.

Evlat edinen kişinin yaşı 18 yaşından küçük ise evlat edinen kişinin soyadı alması mümkündür. Evlat edinenler ayrıca çocuğun yeni bir isme sahip olmasını

Evlat edinilmiş insanların 18 yaşından büyük olması durumlarda, özgür iradelerini kullanarak kullanmak istedikleri soyadı alabilirler.

Evlat edinme sonrasındaki en büyük değişiklikler nüfus kayıtlarındaki yasal prosedürlerin de kabul edilmesini gerektiren değişikliklerdir. Burada evlat edinen kişilerin isimleri, evlat edinilen çocuğun kimlik kartının anne ve baba bölümleri değiştirilerek yazılır.

Evlat edinilen kişiler bu annenin ve babanın kütüğü olarak kabul Evlat edinen kişilerin tüm bu süreçlerin gizli kalmasını talep etmesi halinde, ilgili mahkeme tarafından belgeleri gizli tutmak için önlem alınır.

Evlat edinme süreci psikolojik açıdan zor bir süreçtir. Hukuki haklarınızı bilerek sağlıklı bir dava süreciyle en en az maddi manevi hasarla atlatabilmek için bizimle irtibata geçin.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu