Makalelerimiz

Şartla Salıverilme Nedir 2023

Şartla Salıverilme Nedir 2023

Koşullu Salıverilme (Şartlı Tahliye) Nedir?

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’u (İnfaz Kanunu) m. 107’ de düzenlenen bir infaz kurumu olan koşullu salıverilme diğer adı ile şartlı tahliye, hükümlünün hapis cezasının, kanunda belirlenen bir kısmını cezaevinde “iyi halli” olarak geçirmesi şartıyla, hapis cezasının geriye kalan kısmını denetim altında tutularak şartlı olarak cezaevi dışında infaz etmesinin sağlanmasıdır.

İlgili Makaleler

Şartla salıverilme, bir suçlu için kamu emniyeti ve kamu huzuru için gerekli olan güvenlik tedbirlerini almak için bir hapis cezasının uygulanmaması ve bu kişinin kalan cezasının kaldırılması için mahkeme tarafından verilen bir karardır. Cezalandırılması gereken suçların önem derecesine ve suçlu kişinin geçmiş suç kaydına bağlı olarak değişebilir.

Mahkeme tarafından verilir ve süresi belli bir süre için geçerlidir. Kararının kapsamı, suçluya uygulanacak hükümler ve cezalar içerir. Suçlu, şartla salıverilme kararının kapsamında belirtilen hüküm ve cezalara uymazsa tutuklanabilir ve cezasına devam edebilir.

Şartlı Tahliye Kimlere Verilir?

Şartlı tahliye; mahkumun hapisten önceden belirlenmiş şartlar altında çıkartılmasına denir. Şartlı tahliye verilen kişiler arasında; hapis cezasından önce veya sonra özel şartların yerine getirilmesi koşuluyla cezaevinde tutulanlar, hapis cezasının erken indirilmesi için hapishanede bulunanlar, cezaevinden önceki dönemde davayı çözen adli makamlarca özel şartlarla cezaevinden çıkartılmaya uygun görülenler, çocuklar, hamile kadınlar ve özel durumları olanlar yer alır.

Şartlı tahliyeden yararlanmak isteyen kişi cezaevindeki zamanını iyi halli olarak geçirmek zorundadır. Süreli hapis cezalarında cezanın infazının üçte ikisi gerçekleşmesi durumunda şartlı tahliyeye hak kazanılır

Koşullu Salıverilme (Şartlı Tahliye) Şartları

Hükümlünün koşullu salıverilme  şartlı tahliye hükümlerinden yararlanabilmesi için hapis cezasının infazı esnasında kanunda belirtilen koşulları yerine getirmesi gerekir.  Koşullu salıverilme infaz rejiminin işletilebilmesi için şu şartların sağlanması gerekmektedir.

Hükümlünün koşullu salıverme hükümlerinden yararlanabilmesi için şu şartların gerçekleşmesi gerekir:

Hapis cezasının bir kısmını hükümlünün cezaevinde geçirmesi,
Hükümlünün ceza evinde geçirdiği süreyi iyi halli olarak geçirmesi,
Mahkemenin koşullu salıverilme kararı vermesi.

Koşullu Salıverilme (Şartlı Tahliye) Şartları

Hükümlünün Hapis Cezasının Bir Kısmını Cezaevinde Geçirmesi

Koşullu salıverilme (şartlı tahliye) kararları, bir mahkûmun hapis cezasının bir kısmını cezaevinde geçirmesi için alınır. Koşullu salıverilme kararı alınırken, hükümlünün cezaevi dışında bir ortamda yaşamayı başarabileceğine dair kanıtlar aranır. Koşullu salıverme kararının verilebilmesi için, hükümlünün önceki hapis cezasının önemli bir kısmını çeşitli şekillerde tamamlaması gerekir.

Koşullu Salıverilme Kararının Yürürlüğe Girmesi

Koşullu salıverilme kararının yürürlüğe girmesi için, hükümlünün kalan hapis cezasının kalan kısmını cezaevinden dışarı çıkma şartlarına uyması gerekir. Bu şartlar arasında, hükümlünün cezaevinden çıkmasının hemen ardından, yükümlülüklerini yerine getirmesi gereken sürekli bir işe başlaması, kontrol edilebilir bir ortama yerleşmesi, uygun bir sosyal destek sistemiyle çalışması ve kendisine verilen diğer koşulları yerine getirmesi gibi şartlar bulunur. Ayrıca, hükümlünün, cezaevinden çıkma süresinin devamında, soruşturma veya ceza mahkemesinin verdiği diğer kararlara uymaya da devam etmesi gerekir.

Şartla Salıverilme Nedir 2023

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu