İçeriğe geç

Deport Cezasının Kaldırılması ve İtiraz Süreçleri

Deport Cezasının Kaldırılması ve İtiraz Süreçleri

Türkiye’deki yabancılar için önemli bazı hususlar bulunmaktadır:

Deport Cezasının Tanımı ve Sonuçları

Deport cezası, Türkiye’de yürürlükteki kanunlara aykırı davranışlar sergileyen yabancıların ülkeden çıkarılması anlamına gelir.
Bu cezanın en belirgin sonucu, kişiye Türkiye’ye belirli bir süre giriş yapma yasağının konulmasıdır.
Kişinin Türkiye’ye tekrar girebilmesi için, deport cezası süresinin dolmuş olması veya ceza kararının kaldırılmış olması gerekmektedir.

Avukat Desteğinin Önemi

Deport cezası gibi yabancılık unsuru içeren hukuki sorunların çözümünde ve önlemlerin alınmasında avukat desteği önem taşır.
Bu konularda uzmanlaşmış avukatlık bürolarının tercih edilmesi tavsiye edilir.

Deport Kararına İtiraz Süreci

Deport kararına itiraz edilerek yargılama sürecinin başlatılması mümkündür.
İtiraz için İdare Mahkemesine başvurulmalı ve bu dava dilekçesi İl Göç İdaresine teslim edilmelidir.
İdare Mahkemesinin kararı, yabancının Türkiye’den gönderilip gönderilemeyeceğine dair kesin bir sonuç belirler.
Mahkeme, sınır dışı kararını iptal ederse, yabancı uyruklu kişi Türkiye’de yasal olarak kalabilir.

İtiraz Yöntemleri ve Süreçler

Sınır dışı kararına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde İdare Mahkemesine itiraz edilebilir.
İdari gözetim kararlarına karşı itiraz, yetkili Sulh Ceza Mahkemesinde yapılabilir ve idari gözetim süresi en fazla 6 aydır.
6458 sayılı kanuna göre, dava açma süresi içinde yargı yoluna başvurulduğunda, yargılama sonuçlanıncaya kadar sınır dışı işlemi durdurulur.
Bu bilgiler, Türkiye’deki yabancılar için deport cezası ve bu cezaya itiraz etme süreçleri hakkında genel bir rehber niteliğindedir. Özel durumlar için mutlaka uzman bir avukatla görüşülmesi önerilir.

Dava açtım yine de sınır dışı edilir miyim?

6458 sayılı kanun uyarınca dava açma süresi içinde yargı yoluna başvurulması halinde yargılama sonuçlanıncaya kadar sınır dışı edilme işleminiz durdurulur.

Sınır dışı (deport) edilirken sınır dışı edilme sebeplerine bağlı olarak sicillerine bir tahdit kodu işlenebilmekte ve bu kod sebebi ile 5 aydan başlayarak 5 yıla kadar olabilecek süreler içerisinde, bazı durumlarda ise süresiz bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti’ne tekrar girişleri engellenmektedir. Deport sorgulama ve kaldırma ile ilgili olarak tahdit kodlarının ayrıntılarını bilmek gereklidir:

Deport Cezasının Kaldırılması ve İtiraz Süreçleri


Tahdit Kodu Nedir ve Neden Konur?

Tahdit kodlarının konuş sebepleri birbirleriyle farklılık göstermektedir. Yapılan eylemin önemine bağlı bir şekilde de tahdit süresi değişiklik göstermektedir. Tahdit kodlarının kaldırılması birbirinden farklıdır. Genel anlamıyla baktığımızda tahdit kodu konulmasının başlıca nedenleri şunlardır:

V-69 (İkamet izni iptal edilenler),
V-71 (Adreste bulunamayanlar),
V-70 (Sahte evlilik),
V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar),
V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar),
G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar),
G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler),
Ç-113 (Yasadışı giriş-çıkış yapanlar),
Ç-114 (Haklarında adli işlem yapılan yabancılar),
Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar),
Ç-116 (Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar),
Ç-117 (Kaçak çalışanlar),
Ç-118 (İkamet izni iptal edilenler),
Ç-119 (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi),
Ç-120 (Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi),
Ç-135 (Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar),
Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyenler),
Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar),
Ç-138 (İnat yolcu),
Ç-141 (Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi yabancı),
K (Kaçakçılıktan arananlar),
(İnterpol kodu),
0-100 (Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı),
N-82 (Girişi ön izleme bağlı yaban

Ç-137 Tahdit Kodu Kaldırma 2022 İzmir Avukatı


Bu tahdit kodlarını tek tek değerlendirmek gerekirse, Deport Sorgulama ve Kaldırma konusunda şu ayrıntıları bilmemiz gereklidir;

V-69 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler)

Türkiye’de bir ikamet izni alıp da daha sonrasında bu ikamet izni kurallarına uyulmadığı takdirde uygulanır. Örnek vermek gerekirse; ikamet için gerekli belgelerin sahte olması vb. gibi durumlarda V-69 tahdit kodu konur ve kişiye beş (5) yıl boyunca ikamet izni verilmez.

Tahdit Kodu Kaldırılması için İdari Dava

Haklarında deport (sınır dışı) kararı alınan ve tahdit kodu işlenen yabancı uyruklu kişiler, zamanında açacakları bir dava ile bu kararın iptal edilmesini sağlayabilir. Her tahdit koduna göre değişik bir işlem yapmak ve davada başka türlü bir savunma yapmak gerekecektir.

Fakat burada önemli olan davayı doğru zaman içerisinde açabilmek ve yabancılar hukuku konusunda tecrübeli, yetkin bir avukat ile çalışmaktır. Bazı firmalar yabancılara danışmanlık vermek adı altında hukuk hizmeti de vermeye çalışmaktadır.

Fakat davalarda temsil hizmeti yalnızca avukatlarca verilebilecek bir hizmettir.


Tahdit Kodu Kaldırma Davası Ne Kadar Sürer?

Deport sorgulama ve kaldırma konusundaki Tahdit kodunun kaldırılmasına karşı açılacak olan dava yaklaşık olarak 1 sene civarında sürebilmektedir. Ancak dava ile birlikte yürütmenin de durdurulması talep edildiğinden ötürü hakim yürütmenin durdurulması kararı verir ise, yabancı uyruklu kişi Türkiye’ye giriş yapabilecektir.

Söz konusu yürütmenin durdurulması kararı genellikle 20 ile 30 gün içerisinde alınmaktadır. Eğer hakkında sınır dışı (deport) kararı verilmiş olan bir yabancı uyruklu kişi var ise ve bu kişiye hem tahdit kodu konulmuş ise hem de bu yabancı uyruklu kişi halen Türkiye’de ise; böyle bir durumda yabancı kişi adına vakit kaybetmeden hem deport kararı iptali hem de tahdit kodu kaldırılması davalarını açmak en doğru yoldur.

Sınır dışı (deport) kararına karşı iptal davası açılması durumunda yabancı uyruklu kişinin sınır dışı (deport) edilebilmesi için iptal davasının sonucu beklenmelidir. Yani yabancı deport (sınır dışı) edilemez. Tahdit kodu da yurda girişi engellediğinden ötürü iki karar da bir bakıma davalar ile engellenmektedir.

Deport Cezasının Kaldırılması ve İtiraz Süreçleri