Makalelerimiz

Türkiye’de Şirket Kuruluşu

Türkiye’de Şirket Kuruluşu

Türkiye’de şirket kuruluş işlemlerinin, gerekli belgelerin ilgili ticaret sicili müdürlüğüne sunulması halinde, bir saat içerisinde tamamlanması mümkündür. Türkiye’de şirket kuruluşu harçtan muaftır. Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de şirket kurması, yerli yatırımcılarla aynı kurallara tabidir.

Yabancılar Türkiye’de işyeri açabilir mi?

Bakanlığımızca yapılacak değerlendirme neticesinde talebi uygun bulunarak çalışma izni verilen yabancıların bu izin belgeleriyle birlikte ilgili belediyelere başvuru yaparak işyeri açma ve çalışma ruhsatı talep etmeleri zorunludur.

İlgili Makaleler

Alman vatandaşı Türkiye de şirket kurabilir mi?

Yabancı tüzel kişiler Türkiye’de tek başına bir şirket kurabilirler, şube açabilirler, temsilcilik açabilirler ve başka bir gerçek kişi ya da tüzel kişi ile ortak olabilirler.

Merkez şirketin ticaret sicil belgesi. Merkez şirketin kuruluş için hazırlayacağı genel kurul kararı

Yabancı uyruklu şahıs şirketi kurabilir mi?

Yabancı Gerçek kişisinin çalışma izni olmadan şahıs şirketi kurması mümkün değildir. sadece ikamet izni yeterli olmayıp bu sebeple 5 yıllık ikamet tezkeresi ile ikametten sonra ancak çalışma iznine başvurulması durumunda şahıs şirketi kurulabilir.

Yabancılar limited şirket ortağı olabilir mi?

Yabancılar ülkemizde %100 hisse sahibi olarak şirket kurabilir, devralabilir veya %40 hisseden az olmamak şartı ile (çalışma izni için) şirketlere ortak olabilirler. Şirket yeni kurulmuş ise 100 bin tl ödenmiş sermayesi olması yeterlidir, ilk altı ay içinde 5 Türk vatandaşı çalıştırılması zorunlu değildir.

Yabancıların genel sağlık sigortası nasıl yapılır?

Yabancı uyruklu öğrencilerin GSS’den faydalanabilmesi için 1 yıl ikamet şartı aranmaz. Ancak öğrenim kurumuna ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde GSS’li olmak için Sosyal Güvenlik Kurumu‘na başvurmaları gerekir. 3 ay içerisinde başvuru yapmayanlar öğrenim süresi boyunca GSS’li olamaz.

Yabancılar emekli olabilir mi?

Evet, yabancılar Türkiye’den emekli olabilir. Bir Türk vatandaşı emekli olmak için hangi şartları taşıyorsa bir yabancının da aynı şartları taşıması gerekir. Türkiye’de yaşayan bir yabancı kadının emeklilik yaşı 58, erkeğinki ise 60’dır.

Yabancı ortak Bağkur öder mi?

Yabancı uyruklu kişiler, kendi nam ve hesabına bağımsız çalıştıklarında veya şirket ortağı olduklarında 4/b sigortalısı (Bağ-Kur) olmak zorundalar.

Yabancı şirket ortağı çalışma izni almak zorunda mı?

6735 sayılı Kanun hükmüne göre, şirketlerin yabancı ortakları ile yabancıların Türkiye’de hizmet akdi ile bağımlı veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların mutlaka çalışma izni almaları gerekli ve zorunludur

Yabacılara Yasaklanmış Meslekler

Diş tabipliği, dişçilik,
Hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca)
Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca)
Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca)
Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca)

Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)
Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)
Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi (Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca)
Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)
Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227. maddesi gereğince)
Turist rehberliği (6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununun 3. maddesi gereğince).

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu