Makalelerimiz

Malulen Emeklilik

Malulen Emeklilik

Malulen emeklilik, işveren tarafından kazanılan haklarının kullanımının sınırlandırılması ya da işe devam etme imkanının olmaması nedeniyle çalışanlara verilen bir emeklilik türüdür. Genellikle meslek hastalıkları, iş güvenliği ve sağlık nedeniyle çalışanın rahatsız olması veya çalışma yeteneğini kaybetmesi durumunda, işveren tarafından verilen bir emeklilik hakkıdır. Bu durumda, çalışan haklarının kullanımının sınırlandırılması veya işe devam etmesinin olanaksız hale gelmesi durumunda, malulen emeklilik alma hakkı kazanır. Malulen emekli olan kişiler, emekli maaşlarının yanı sıra, sigortalı haklarının kullanımına da devam edebilir.

Malulen emeklilik ile sigortalıya malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının;

Kanunun 25 inci maddesine göre malul sayılması,

En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,
Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması gerekmektedir.

Malulen emekli olmak için aranan şartlar, 5510 sayılı kanunun 25. Maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre malulen emekli olmanın şartları şunlardır:

Malulen Emeklilik Şartları

Malulen emekli olmak için aranan şartlar, 5510 sayılı kanunun 25. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre malulen emekli olmanın şartları şunlardır:

İşe giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl süreyle ödemiş olduğu sosyal sigortalarının prim ödemeleri yapmış olmalıdır.

1800 Gün Prim Ödenmiş Olması

Sigortalının 1800 gün prim ödemiş olması gerekir. Burada şu var ki; eksik primleri tamamlama olanağı vardır. Kişi, eksik olan primlerini toplu olarak ödeyerek de emekli olabilir.

Sağlık kurumları tarafından verilen raporlara göre sosyal güvenlik sigortalısının emeklilik tarihinde;

– İşe yarar hale gelmemesi,
– İş yapamayacak duruma gelmesi,
– İş kabiliyetini kaybetmesi

durumlarında malulen emekli olunabilmektedir.

Maluliyet Raporları

Maluliyet raporları, çalışanın kaza veya hastalık gibi bazı durumlar nedeniyle çalışamamak zorunda kaldığı zamanlar için hazırlanan raporlardır. Rapor, çalışanın kazaya veya hastalığa neden olan durumların, çalışanın durumunu nasıl etkilediğini ve çalışanın çalışmaya dönme sürecini nasıl etkileyeceğini belirten önemli bilgileri içerir. Rapor, çalışana dönüşte alması gereken tedbirleri veya önlemleri de içerebilir. Maluliyet raporları, çalışanın kazadan etkilenmesinin tespiti ve çalışanın durumunun izlenmesi için önemlidir. Ayrıca, çalışanın dönüşüne ilişkin prosedürleri de içerebilir.

Maluliyet raporu yüzde kaç olmalı?

Malulen emekli olabilmek için çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğu konusunda sağlık kurulu raporu gerekir. Malulen emeklilik koşullarını yerine getiremeyenler, engellilik tespiti yaptırarak engelli emekliliğinden yararlanabilir.

Maluliyet kimlere verilir?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 25. maddesine göre, çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybeden SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı’na tabi sigortalılar malûl sayılıyor ve aylık bağlanıyor.

Maluliyet oranını kim tespit eder?

Yetkili sağlık hizmet sunucularından rapor alınmasının ardından işçiye ait dosya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından en yakın SGK Bölge Sağlık Kurulu’na gönderilir. Maluliyet oranı tespiti işçinin maruz kaldığı olay nedeniyle kazanma gücü kaybı oranı Bölge Sağlık Kurulunca belirlenir.

Maluliyet maaşı kesilir mi?

Maluliyet durumu değişti ise maluliyet aylığı yeniden hesaplanacaktır. Maluliyet durumunun ortadan kalktı ise ( iş gücü kayıp oranı %60’ın altında ise) rapor tarihini takip eden ay başından itibaren malullük aylığı kesilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu