İçeriğe geç

Silivri Geri Gönderme Merkezi – Deport Kararına İtiraz

Silivri Geri Gönderme Merkezi – Deport Kararına İtiraz

Deport, bir yabancının ülkeden sınırdışı edilmesi anlamına gelir ve bu kararlar genellikle valilikler tarafından verilir. Deport edilen yabancılar, bu karara itiraz etmek için kararın kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilirler.

Deport Kararına İtiraz Hukuki Süreci

Deport kararı alan bir yabancı, kararın tebliğ edilmesinin ardından yedi gün içinde idare mahkemesine başvurarak itirazda bulunabilir. Bu noktada, İstanbul’da bulunan avukatlar, yabancılara danışmanlık ve hukuki destek sağlamak üzere hizmet vermektedirler. Deport kararının kaldırılması veya iptali için hukuki süreç başlatmak mümkündür.

Giriş Yasağı

Giriş yasağı, bir yabancının Türkiye’ye girişinin engellenmesi anlamına gelir. Yabancının normal koşullarda Türkiye’ye girişine izin verilmeyebilir, ancak bu yasağın kaldırılması için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir ve belirli bir süre için Türkiye’ye giriş izni alınabilir.

Deport Kararının Uygulanamayacağı Durumlar

Deport işlemleri bazı durumlarda uygulanamaz. Örneğin, sınır dışı edilmesi halinde gidilecek ülkede ölüm veya işkence tehlikesi bulunanlar, gebe, yaşlı veya seyahat engeli bulunanlar, tedavi gerektiren sağlık sorunları olanlar veya şiddet mağdurları deport edilmez. Bu kişiler deport kararı verilmemesi için haklarını kullanabilirler.

Türkiye’yi Terk Ettirme

Türkiye’yi terk çağrısı, belirli şartları yerine getirmeyen veya kanunları ihlal eden yabancılara yönelik bir uygulamadır. Örneğin, çalışma izni olmayan bir kişinin kaçak çalışması, oturma izni süresini aşarak ülkede kalmaya devam etmesi veya vize ihlali gibi durumlar bu çağrının nedenleri olabilir.

Sınır Dışı Edilemeyecek Durumlar

Kanuna göre, ölüm cezası, işkence, insanlık dışı veya onur kırıcı ceza veya muamele gibi ciddi insan hakları ihlalleri riski taşıyan yabancılar sınır dışı edilemezler.

Deport kararları, yukarıda belirtilen sebeplere dayandırılabilir ve hangi sebeple verildiğine bağlı olarak hukuki süreç ve itiraz yolunda farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, deport kararı alan bir kişinin deneyimli bir yabancı hukuku avukatından hukuki danışmanlık alması önerilir. Ayrıca, her vaka farklı olduğu için kişisel bir avukat ile iletişime geçmek en iyisidir.

Deport İşlemi ne demek?

Deporte etmek, ilgili güvenlik birimi tarafından ülkeden sınır dışı edilmek demektir. Vizeniz bittiyse ya da bulunduğun yurt dışı destinasyonunda yasalara karşı geldiyseniz deporte edilebilirsiniz.

Türkiye’ye Giriş Yasağı

Giriş yasağı Türk konsolosluklarından veya içişleri bakanlığına yapılacak başvuruyla sorgulanabilir ve buna göre yasağın kaldırılması başvurusu yapılabilir. Ayrıca Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişi, Genel Müdürlük veya valilikler tarafından yasaklanır. Bu yasaklama süresi en fazla beş yıldır.

Giriş Yasağı Nedir?

Deport nedir konusundaki diğer önemli konu da giriş yasağıdır. Yabancının ülkemize giriş yapmasının engellenmesi, girişine izin verilmemesi demektir. Giriş yasağı olan bir yabancının ülkemize normal koşullarda giriş yapması, ancak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, yabancının giriş yasağının kaldırılması, giriş yasağı gizli kalmak kaydıyla da yabancının belirli bir müddet için Türkiye’ye girişine müsaade edilmesi olasıdır.

Ülkemiz dışında olup da kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde mahzur görülen yabancıların ülkeye girişleri yasaklanabilir.
Ülkemizden sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişleri yasaklanır.

İstanbul Deport İtiraz Avukatı

Sınır Dışı Etme

Sınır dışı etme süreci, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun(YUKK) Yabancılar başlıklı İkinci Kısmının Sınır Dışı Etme başlıklı Dördüncü Bölümünde, 52 ila 60 ıncı maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Deport Edilen Kişi Ülkeye Geri Girebilir mi?

Deport edilen kişinin ülkeye geri girebilmesi için deport nedeninin ortadan kalması lazımdır.
Deport edilen kişi deport kararına itiraz edebilir. Bu durum idari işlem niteliğindedir ve idari bir süreç gerektirmektedir. Bu idari işlemlerin iptaliyle ilgilenen mahkeme çeşidi de idare mahkemeleridir. İdare mahkemelerinde deport edilen kişi iptal davası açabilmektedir.

Deport kaldırma işlemleri iki türlü olabilir. İlk olarak yabancı meşruhatlı vize almış olabilir. Bu vize ile hakkında verilen sınır dışı süresi dolmadan ülkeye giriş yapabilir. İkinci olarak da yabancı, hakkında verilen deport kararının iptalini idare mahkemesinden dava yolu ile talep edebilir.

Silivri Geri Gönderme Merkezi | Deport Kararına İtiraz Avukatı

Silivri Geri Gönderme Merkezi | Deport Kararına İtiraz Avukatı

Türkiye’ye giriş yasağı nasıl kaldırılır?

Türkiye’den çeşitli sebeplerle deport olmuş bir yabancı Türkiye’ye hangi şartlarda giriş yapabilir. Deport olmuş Türkmen vatandaşı hangi şekilde Türkiye’ye gelebilir? Türkiye’ye giriş yasağı olan Özbekistanlıların deportu nasıl kalkmaktadır.

Deport Kararı Kaldırma İşlemleri Nelerdir?

Sınırdışı edilme kararı iki farklı şekilde kaldırılabilmektedir. Deport kararını kaldırmanın yollarından birisi dava açmaktadır. Deport kararıı idari işlem niteliğinde olduğu için işlemin iptali amacıyla dava açılması mümkündür. Diğer bir yol ise meşruhatlı vize alınmasıdır. Bu vize ile deport kararı kaldırılmadan ülkeye giriş yapmak mümkündür.

İstanbul Avukat, İstanbul Yabancılar ve Vatandaşlık Avukatı, İstanbul İdare Avukatı, İstanbul İdari Dava Avukatı, Sınırdışı kararına itiraz ,İstanbul Deport İtiraz Avukatı olarak, Deport kararı kaldırılması, Deport kararı kaldırma,  Sınır dışı etme kararına itiraz

Deport Kararı Dava Yolu İle Nasıl Kaldırılır?

Deport kararı yani diğer ismiyle sınırdışı edilme kararı bir idari işlemdir. Bilindiği üzere idari işlemlere karşı iptal davası açılması mümkündür. İdari işlemin iptali davası, deport kararını kaldırma davası İdare Mahkemeleri’nde açılabilir.

Deport edilen kişi, deport kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 7 günlük süre içerisinde deport kararına karşı davayı açmalıdır. Aksi takdirde zamanaşımı süresi dolacağından deport kararı kaldırma davasının açılması mümkün değildir. Tarafına sınırdışı edilme kararı tebliğ edilen kişinin bir avukata danışması önerilir. Tebliğden sonra dava için belirlenmiş süre oldukça kısa olduğundan ve dava süreci avukat desteği olmadığından yürütülmesi zor bir süreç olduğundan avukat desteği davanın olumlu sonuçlanması açısından önemlidir.

Deport Kararı Hangi Yabancılara Verilir?

5237 sayılı yasanın 59 uncu maddesi kapsamında Deport edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancı vatandaşlara
Terör örgütü yöneticisi, yardımcısı, destekleyicisi ya da çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, yardımcısı ya da destekleyicisi olan yabancı vatandaşlara
Türkiye’ye giriş, vize ve oturum izinleri için yapılan başvurularda doğru olmayan bilgi ve sahte evrak kullanan yabancı vatandaşlara

Türkiye’de bulunduğu süre boyunca geçimini yasal olmayan yollardan sağlayan yabancılara
Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı bakımından tehdit oluşturan yabancılara
Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar ya da vizesi iptal edilen yabancılara

Oturum izinleri iptal edilen yabancılara
Oturum izni olup oturum izni süresinin sona ermesinden sonra kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni süresini on gün ve daha fazlasını aşan yabancılara
Çalışma izni olmadığı halde çalıştığı tespit edilen yabancılara

Türkiye’ye yasal olmayan yollarla giriş ya da Türkiye’den yasal olmayan yollarla çıkış kararlarını ihlal eden yabancılara Türkiye’de giriş yasağı olmasına rağmen Türkiye’ye geldiği belirlenen yabancılara ( İnat Yolcular )
Oturma izni uzatma başvuruları reddedildiği halde on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayan yabancılara deport kararı verilmektedir.

Deport Kaldırma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Deport kaldırma davası özünde idari işlemin iptali davası olduğundan görevli mahkeme İdare Mahkemeleri’dir. İdari gözetim kararına karşı açılacak davalarda ise görevli mahkeme Sulh Ceza Hakimliği’dir. Deport kaldırma davasında yetkili mahkeme kararı veren idarenin bulunduğu yer mahkemesidir. Yani karar İstanbul Valiliği ya da İstanbul İl Göç İdaresi tarafından verildiyse dava İstanbul İdare Mahkemeleri’nde açılmalıdır. Yine idari gözetim kararına karşı açılan dava da gözetimin uygulandığı yer mahkemesinde görülmektedir.

Silivri Geri Gönderme Merkezi – Deport Kararına İtiraz