Makalelerimiz

Uzaklaştırma Kararı

Uzaklaştırma Kararı

Uzaklaştırma kararının 6284 sayılı kanunda geçen karşılığı “önleyici koruma tedbiri“dir.

İlgili kanun kapsamında temel olarak iki farklı koruma tedbiri kararı söz konusudur. Bunlardan birisi “koruyucu tedbir kararı” diğeri ise “önleyici tedbir kararı”dır.

İlgili Makaleler

Ancak yerleşik bir terim haline geldiğinden bu makalede koruma tedbiri kararı yerine “uzaklaştırma kararı” terimi kullanılacaktır.

Uzaklaştırma kararı bakımından dayanak kanun olan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanundur.

Bu yasa, başta kadına karşı şiddetin önlenmesi ve aile içi şiddet olaylarının engellenmesi amacıyla çıkartılmış ve 2012 yılında yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun, aile içi tehdit ve şiddet olması durumunda şiddet uygulayan kişinin evden uzaklaştırılmasına imkan vermektedir.

Uygulamada daha çok kocanın evden uzaklaştırılması görüldüğünden halk arasında sadece kocanın evden uzaklaştırılması mümkün gibi yanlış bir algı vardır.

Nitekim ilgili kanun aynı ev içerisinde yaşayan diğer bireylerin de uzaklaştırılmasına imkan vermektedir. Dolayısıyla sadece kadının kocasından değil, kocanın da karısından hatta çocuğun babasından uzaklaştırılmasına dair karar verilmesi hukuken mümkündür.

Uzaklaştırma kararı ne tür tedbirleri kapsar?

Mahkeme tarafından verilebilecek koruma tedbiri kararı yalnızca dar anlamda evden uzaklaştırmadan ibaret değildir. Kişinin evden uzaklaştırılmasının yanında mahkeme ayrıca başka bazı koruma tedbirlerine de hükmedebilir.

Mahkemeler tarafından verilebilecek uzaklaştırma kararı türleri, bir başka ifadeyle koruma tedbiri niteliğindeki kararlar genel olarak şunlardır:

Evden Uzaklaştırma

Kişinin, müşterek konuttan veya bulunduğu yerden uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişi veya kişilere tahsis edilmesi.

Çocuklara Yaklaşma Yasağı

Çocuklara yaklaşmanın yasaklanması da kanun kapsamında verilebilecek tedbir kararlarından birisi olup, bu şekilde bir çocuğa yaklaşmama kararı verilmesi için illa çocuğa şiddet uygulanmış olması şart değildir.

Hakaret ve Tehdit Yasağı

Korunan kişiye, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme amaçlı söz ve davranışlarda bulunmasının yasaklanması.

Adrese Yaklaşmama Yasağı

Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları eve, okula ve işyeri adresine yaklaşmanın yasaklanması.

İletişim Kurma Yasağı

Korunan kişinin her türlü iletişim araçlarıyla (telefon, mesaj, email, whatsapp vs) rahatsız edilmesinin yasaklanması.

Eşyalara Zarar Verme Yasağı

Korunan kişinin ev eşyalarına ve kişisel eşyalarına zarar verilmemesi.

Uzaklaştırma kararı kaç kere verilir?

En fazla 6 (altı) ay için verilebilir ve Uzatma kararı ne zaman istenebilir sorusu sorulmaktadır ve bunun cevabı oldukça basittir. Eğer ilk verilen karar örneğin 3 (üç) ay ise uzaklaştırma kararının süresinin dolmasından önce tekrar başvurmak suretiyle bu karar uzatılabilir.

Uzaklaştırma kararı süresi bitince ne olur?

Uzaklaştırma kararı süresinin bitmesi durumunda ortada kısıtlayıcı bir durum kalmamaktadır. Ancak korunan kişi için tehlike hala devam ediyorsa tekrar adli mercilere başvurulması gerekmektedir. Sonuçta bu tedbirin amacı korunan kişinin güvenliğidir. Uzaklaştırma kararının uzatılması mümkün olabilir.

Evden uzaklaştırma kaç ay?

Koruma kararı kapsamında alınacak tedbirlerin uygulanma süresi en fazla 6 aydır. Koruma kararı talebi bu süre sona erdikten sonra şiddet eylemlerin yeniden başlamasıyla yeniden istenebilir.

Koruma kararı tedbirlerinden en önemlisi 6 aya kadar verilen evden uzaklaştırma kararıdır.

Uzaklaştırma kararına itiraz kabul edilir mi?

Uzaklaştırma kararının tebliğ veya tefhiminden itibaren 2 hafta içerisinde uzaklaştırma kararına itiraz edilmelidir. İtiraz mercii kararı veren Aile Mahkemesi’dir.

Ancak itirazı incelemeyi bir üst numaralı Aile Mahkemesi yapmaktadır.  Verilen kararlar kesindir.

Uzaklaştırma kararı süresi ne zaman başlar?

Evden uzaklaştırma kararı ilk defasında 6 ay süre ile verilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulama ihtimalinin devam edeceği yönünde şüphe varsa korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirin süresi uzatılması talep edilebilir.

Şiddetin cezası nedir?

Kadına Şiddetin Cezası Nedir 

Alınan tedbir kararları en fazla 6 aylık olur. Yapılan başvuralar neticesinde hakimin gerekli gördüğü takdirde bu süre uzatılabilir. Bunlara karşın şiddet eylemini gerçekleştiren kişi hakim kararına aykırı davranışlarda bulunursa hakim, kişiye 3 – 10 gün arası hapis cezası verebilir

Uzaklaştırma kararı ne zaman tebliğ edilir?

Bu nedenle ret kararına karşı sadece korunan kişi itiraz edebilmektedir. Kanunun amacının gerçekleştirmek amacıyla, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ilgili kolluk birimi tarafından verilen tedbir kararı şiddet uygulayana bir tutanakla derhal tebliğ edilmektedir.

Uzaklaştırma kararı nasıl geri alınır?

Koruma kararının kaldırılmasının geri alınması için ancak şiddet mağduru talepte bulunabilir. Koruma kararının verildiği mahkemeye geri alınması için bir dilekçe ile başvuruda bulunması yeterlidir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu