İçeriğe geç

Tıp Hukuku Avukatı İstanbul

Tıp Hukuku Avukatı İstanbul

Hekim hatalarından kaynaklanan ceza davaları,
Hekim hatalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
Sağlık personelinin tıbbi hatalarından kaynaklanan davalar,
Hasta ve hekim hakları,
Özel sağlık sigortalarından kaynaklanan davalar,
Sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk, sigortalarından kaynaklanan davalar,
Özel sağlık kuruluşlarına danışmanlık,
İlaç kullanımından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satımdan kaynaklı davalar,
İlaç üretim sözleşmelerinin hazırlanması,
İlaç geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması,
İlaç klinik araştırma sözleşmelerinin hazırlanması,
İlaç satış ve pazarlama , ruhsatlandırılmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili hukuksal danışmanlık,