Makalelerimiz

Sözleşme Hukuku Avukatı

Sözleşme Hukuku Avukatı

Sanatçı Albüm Sözleşmesi, Klip Sözleşmesi, Menajerlik Sözleşmesi ve E-Ticaret Sözleşmeleri, Franchising Sözleşmesi, Lisans Sözleşmeleri, Acenta Sözleşmeleri başta olmak üzere Fikri ve Sinai Haklar Hukuku, Medya Hukuku, Bilişim Hukuku, Ticaret Hukuku, Basın Medya Hukuku ve İnşaat Hukuku alanlarında sözleşmelerin hazırlanması ve revizasyonu, sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların takibi.

Sözleşme, iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan hukukî işlemlere denir.

İlgili Makaleler

Bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için, sözleşmenin taraflarının irade beyanlarının karşılıklı ve birbiriyle uyum içinde olması gerekir.

Sözleşme hukukunun temel ilkeleri nelerdir?

Türk Sözleşme Hukuku’na hakim ilkeler arasında; Sözleşme yapma özgürlüğü, Sözleşme yapmama özgürlüğü, Sözleşme serbestisi, Sözleşme hükümlerince korunma, Taraf iradelerinin uyumu vardır. Sözleşmelere uygulanacak genel ilkeler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunda belirtilmiştir.

Sözleşme hangi durumlarda geçersiz olur?

Sözleşmenin konusu kanun yasaklarına, kamu düzenine, genel ahlaka aykırı olamaz. Sözleşmenin konusu imkansız bir edim olmamalıdır, ayrıca kişilik haklarına müdahale eden sözleşme yapılamaz. Konusu yasanın çizdiği sınırların dışına çıkan sözleşmeler geçersiz sayılır.

Sözleşme özgürlüğüne getirilen sınırlamalar nelerdir?

SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ

Kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamalı,
Ahlaka aykırı olmamalı,
Kamu düzenine aykırı olmamalı,
Kişilik Haklarına aykırı olmamalı ,
İmkansız olmamalıdır, Aksi takdirde kesin hükümsüzdür.

Sözleşme ne anlama gelir?

Hukuki bir sonuç meydana getirmesi amaçlanan, bir ya da birden fazla kişi ya da kuruluşun, karşılıklı irade beyanıyla kurulan işleme sözleşme adı verilir.

Sözleşme türleri kaça ayrılır?

Sözleşme Türleri Nelerdir?

Mülkiyet Hakkı Bakımından

Bağışlama sözleşmeleri,

Satış sözleşmeleri,

Kullandırmaya Yönelik Olarak

Kira sözleşmeleri,

Gayrimenkul ve menkul sözleşmeleri,

İş Görme Sözleşmeleri

Hizmet sözleşmeleri,

Kefalet-teminat sözleşmeleri,

Kanunlarla Düzenlenmiş Sözleşmeler

Bileşik ve Karma Sözleşmeler,

Sözleşme Özgürlüğünün Görünüm Şekilleri Nelerdir ?

Sözleşme Yapıp-Yapmama Özgürlüğü,
Sözleşmeye Son Verme Özgürlüğü,
Sözleşmenin İçeriğini Belirleme Özgürlüğü,
Sözleşmenin Tipini Belirleme Özgürlüğü,
Sözleşme Özgürlüğünün Kısıtlanması,

Notersiz yapılan sözleşme geçerli mi?

Sözleşmenin her iki tarafı da noter huzurunda hazır olmalıdır. İmza ve içerik inkar edilmediği sürece sözleşmenin noter onaylı olmaması geçerliliğini etkilemeyecektir.

Geçerli sözleşme nasıl olur?

Sözleşmelerin geçerliliği, kural olarak hiçbir şekle bağlı değildir. Ancak bazı sözleşmeler bazı kanunlarda yazılı şekle veya resmi şekle bağlanmıştır. Resmi şekil sözleşmenin resmi memur huzurunda yapılmasıdır.

Tek taraflı sözleşme olur mu?

Yalnız bir tarafa borç yükleyen sözleşmelere tek taraflı sözleşmeler denir. Burada da iki taraf söz konusudur. Zaten iki taraf olmayan bir sözleşme düşünülemez. Ancak sadece bir taraf edim yükü altına girdiğinden tek taraflı sözleşme olarak adlandırılır.

Sözleşme nedir çeşitleri nelerdir?

Sözleşme türleri şu şekilde gruplandırabiliriz; Mülkiyet hakkını geçirmeye yönelik sözleşmeler; satış sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, trampa (takas) sözleşmesi. Kullandırmaya yönelik sözleşmeler; Kira sözleşmesi, ariyet (kullanma ödüncü) sözleşmesi, karz (ödünç) sözleşmesi.

Mail sözleşme yerine geçer mi?

Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren karar: e-mail, whatsapp yazışmaları yazılı sözleşme yerine geçer.

Yüksek Mahkeme; alacak davalarında Whatsapp, Facebook, e-mail gibi elektronik ortamlardaki bilgi taşıyıcıları belgeleri delil niteliğinde saydı.

Tarihsiz sözleşme geçerli midir?

Sözleşmelerde tarihin olmaması sözleşmenin geçersizliğini doğurmaz. Tarih sorunu sadece sözleşmenin yapıldığı tarih konusunda problem çıktığında ispat konusunda söz konusu olur. Yanınızda şahitlerin olması, tarih konusunda ispat konusunda size yardımcı olacaktır.

Hizmet Sözleşmesi ne demek?

Hizmet Sözleşmesi Nedir?

Hizmet Sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu madde 393‘de işçinin işverene bağımlı olarak belirli süreyle veya belirsiz süreyle iş görmeyi, işverenin de işçiye zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmıştır.

Karma sözleşme ne demek?

Karma sözleşmeler, birden fazla sözleşmede varlığı belirtilen unsurların, kanunda öngörülmemiş biçimde bir araya getirilmesiyle meydana getirilen sözleşmelerdir.

Sözleşme Hukuku Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu