İçeriğe geç

Marka Tescil Avukatı

Marka Tescil Avukatı

Marka Tescili Sürecinde Avukatın Rolü

Markanızı Koruma Altına Almak İçin Marka Tescil Avukatlarına Başvurun

Meta Açıklama: Marka tescil süreci, markaların koruma altına alınması için kritik bir adımdır. Marka tescil avukatları, markanın tescil edilmesi için gerekli adımları atarak, markanızın güvenliğini sağlar.

Marka tescili, bir markanın koruma altına alınması için yapılan resmi bir başvuru sürecidir. Marka sahipleri, markalarını tescil ettirmek için belirli bir süreci takip etmek zorundadır. Bu süreç, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belirlenen kurallara uygun olarak tamamlanmalıdır. Ancak, marka tescil süreci oldukça karmaşık ve uzun bir süreçtir ve bu nedenle marka sahipleri için oldukça zorlu olabilir. Bu noktada, marka tescili sürecinde avukatın rolü oldukça önemlidir.

Marka tescil avukatları, markaların tescil edilmesi için gerekli adımları atarak, markanızın güvenliğini sağlar. Marka tescil avukatları, başvuru sürecinde marka sahibinin haklarını koruyarak, markanın tescil edilmesi sürecinde ortaya çıkabilecek sorunları önlemeye çalışır. Marka tescil avukatları ayrıca, marka sahiplerine markalarının korunması ve kullanılması konusunda danışmanlık hizmeti de sunar.

Marka tescil avukatları, marka başvuru sahiplerine başvuru sürecinin nasıl işlediği konusunda detaylı bilgi sağlarlar. Ayrıca, markanın tescili için gerekli belgelerin hazırlanması konusunda da yardımcı olurlar. Marka tescil avukatları ayrıca, başvuru sürecinde herhangi bir sorun ortaya çıkması durumunda, marka sahibinin haklarını savunmak için mücadele ederler.

Marka tescil avukatları marka sahiplerinin fikri mülkiyet haklarına saygı gösterilmesi için de çalışırlar. Bu kapsamda, marka sahiplerinin markalarına yönelik herhangi bir ihlal durumunda hukuki süreçler başlatırlar.

Marka tescili sürecinde avukatın rolü oldukça önemlidir. Marka tescil avukatları, marka sahiplerinin haklarını koruyarak, markalarının tescil edilmesini sağlarlar. Ayrıca, marka sahiplerine markalarının korunması ve kullanımı konusunda da danışmanlık hizmeti sunarlar. Bu nedenle, marka sahipleri marka tescili sürecinde profesyonel bir marka tescil avukatından destek almaları, markalarının güvenliği açısından büyük önem taşır.

Sonuç olarak, marka tescili sürecinde avukatın rolü oldukça önemlidir. Marka sahiplerinin markalarının koruma altına alınması için marka tescil avukatlarına başvurmaları, markanın güvenliği açısından büyük önem taşır. Marka tescil avukatları, marka sahiplerinin haklarını koruyarak, markalarının tescil edilmesini sağlarlar. Bu nedenle, marka sahipleri marka tescili sürecinde mutlaka profesyonel bir marka tescil avukatından destek almaları gerekmektedir.

Marka Tescili Başvuru Süreci ve Tüm Detayları

Marka tescili, bir markanın fikri mülkiyetinin sahibine ait olması anlamına gelir. Bu işlem, marka ile ilgili hakların korunabilmesi için alınan bir önlemdir. Marka tescili, markayla ilgili hakların korunması için alınan bir önlemdir. Türkiye’de marka tescili için yetkili kurum Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. Bu rehberimizde marka tescili konusunda bilmeniz gerekenleri paylaşıyoruz.

Marka tescil başvurusu elden, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılabilir. Ancak internet üzerinden yapılan başvurular daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabilir.
Ön Araştırma Yapılması
Marka başvurusu öncesinde, tescili istenen ibarelerin başkası adına tescile veya başvuruya konu olup olmadığına ilişkin bir ön araştırma yapılması gerekmektedir.

Başvuru öncesinde benzerlik araştırması başvuru sahibinin isteğine bağlı olarak, ilgili formun doldurulması ve ilgili ücretin ödendiğini gösteren bilginin kuruma iletilmesi ile gerçekleştirilir.

Türk Patent ve Marka Kurumu internet sitesindeki Araştırma bölümünden ücretsiz olarak da ön araştırma yapılabilir. Araştırmayı yaparken ilgili satırlara düşündüğünüz markayla ilgili girişleri yapmanız gerekiyor.

Kimler Marka Başvurusu Yapabilir?
Marka başvurusu yapabilecek kişiler şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler.
Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler.
Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, Türkiye’de marka başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

Marka Başvurusunda Yer Alması Gereken Bilgiler

Kurum nezdinde yapılan her başvuru ile sadece bir markanın tescili talep edilebilir.

Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri, varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler, kanunun 4. ve yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen şartları taşıyan marka örneği, marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı, marka başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi, yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza, başvuru ücretinin, başvuru kapsamında birden fazla mal veya hizmet sınıfı varsa bu ilave sınıfların ücretinin ve varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi, varsa muvafakatnameye ilişkin bilgiler, varsa ortak temsilciye ilişkin bilgiler, varsa ilave sayfa sayısı ve eklerle ilgili bilgiler.

Marka Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka başvurusu, e-imza veya mobil imza kullanılarak yapılabileceği gibi rezervasyonlu sistem ile de gerçekleştirilebilir. Marka başvurusu yapmak için öncelikle https://online.turkpatent.gov.tr/CES/ adresinden giriş yapılması gerekiyor.

Rezervasyonlu Başvuru

E-imza veya mobil imza sahibi olmayanlar, kimlik numarası veya vergi numarası ile çevrimiçi evrak sistemine giriş yaparak başvuru işlemini başlatabilirler.

Bu şekilde rezervasyonlu sistem aracılığıyla oluşturulan başvuru formunun 30 gün içinde gelen evrak birimine elden veya posta yoluyla teslim edilmesiyle başvuru işlemi tamamlanır.

Rezervasyonlu sistem aracılığıyla yapılan başvurunun başvuru tarihi, formun oluşturulduğu tarih değil, Kuruma teslim edildiği tarih olacaktır.

Çevrimiçi Başvuru

E-imza veya mobil imza sahipleri, başvuru işlemini, e-imza veya mobil imzaları ile çevrimiçi evrak sistemine giriş yaparak gerçekleştirebilirler.

Bu şekilde çevrimiçi yapılan başvurunun başvuru tarihi, başvuru formunun usulüne uygun olarak doldurulduğu tarihtir.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Markanın başvuru süreci, şekli inceleme, başvurunun mutlak ret nedenleri çerçevesinde değerlendirilmesi, karara ve yayıma itiraz, üçüncü kişilerin görüş ve itirazlarının değerlendirilmesi ile başvurunun tescil edilmesi aşamalarından oluşuyor.

Başvuru süreci, markanın tescil edilmesine kadar uzayabileceği gibi, itirazlar ve diğer nedenlerle de uzayabilir.

Şekli İnceleme

Başvuru yapıldıktan sonra, marka başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından şekli incelemeye tabi tutulur.

Şekli inceleme, başvuru belgelerinin tamamının varlığı, eksiksizliği ve usulüne uygunluğunun kontrol edilmesini kapsar.

Eksik veya hatalı belgelerin varlığı halinde, başvuru sahibine düzeltme yapma hakkı tanınır. Belgelerdeki eksiklikler veya hatalar giderildiğinde, başvuru tekrar incelenmek üzere Kuruma sunulur.

Mutlak Ret Nedenleri Çerçevesinde Değerlendirme

Başvuru, şekli incelemenin ardından, marka tescil başvurusunun mutlak ret nedenleri çerçevesinde değerlendirilir.

Bu nedenler arasında, markanın genel olarak kabul edilen etik değerlere aykırı olması, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olması, kamu yararı açısından sakıncalı olması, açıklık veya netlikten yoksun olması, tanımlayıcı nitelik taşıması gibi nedenler yer alır. Başvurunun ret edilmesi durumunda, başvuru sahibine itiraz etme hakkı tanınır.

Karara ve Yayıma İtiraz

Başvurunun ret edilmesi halinde, başvuru sahibi itiraz hakkını kullanabilir. İtiraz, ret kararının verildiği tarihten itibaren iki ay içinde yapılmalıdır.

İtiraz başvurusu, itiraz edilen kararın gerekçesiyle birlikte sunulmalıdır. İtiraz sonucunda, başvurunun reddi kararı değişebilir veya onaylanabilir.

Başvuru onaylanırsa, marka tescil edilerek, sicile kaydedilir ve Bülten’de yayımlanır.

Marka Tescili Başvuru Süreci ve Tüm Detayları

Üçüncü Kişilerin Görüş ve İtirazları

Başvuru sürecinde, üçüncü kişiler de görüş ve itirazlarını Kuruma iletebilirler. Üçüncü kişilerin itirazları, başvurunun mutlak ret nedenleri çerçevesinde değerlendirilir. İtiraz sonucunda, başvurunun reddi kararı değişebilir veya onaylanabilir.

Tescil

Eksiksiz yapılan veya eksiklikleri giderilen marka başvurusuna yasal süreler içinde itiraz edilmemesi veya yapılan itirazların kesin olarak reddedilmesi ve gerekli ücretin ödenmesi halinde, başvuru tescil edilir ve sicile kaydedilir.

Tescil edilen marka, koruma süresi boyunca başka kişilerin marka kullanımına karşı korunur.

Tescil edilen markanın hak sahibi, marka üzerinde istediği değişiklikleri yapabilir, marka kullanım hakkını başkalarına lisanslayabilir veya markayı devredebilir.

Marka Tescil Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Marka tescil başvurusu yapmadan önce, markanın tescil edilip edilemeyeceğine dair bir ön araştırma yapılması önerilir.

Bu araştırma, markanın daha önce tescil edilip edilmediğini veya benzer bir markanın bulunup bulunmadığını tespit etmek için yapılabilir.

Ön araştırmanın, başvuru öncesinde yapılması, başvurunun zaman ve maddi kayıplarını minimize edebilir.

Marka başvurusu yaparken, başvuru sahibi veya vekilinin başvuruda belirttiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olmak önemlidir.

Ayrıca, başvuruda belirtilen mal ve hizmetlerin Nis Anlaşması kapsamında doğru sınıflara dahil edilmesi gerekmektedir.

Marka tescil başvurusu yaparken, başvurunun mutlak ret nedenleri çerçevesinde değerlendirilme riski bulunmaktadır.

Bu nedenle, başvuru sahibi, marka başvurusu yapmadan önce, marka seçimi konusunda dikkatli olmalı ve markanın genel olarak kabul edilen etik değerlere uygun olduğundan emin olmalıdır.

Sonuç

Marka tescili, marka ile ilgili hakların korunması için alınması gereken bir önlemdir. Marka tescili yaparak, markanın fikri mülkiyeti sahibine ait olur ve markanın koruma altına alınması sağlanır. Türk Patent ve Marka Kurumu, marka tescil başvurularını kabul etmektedir ve başvuru sahibine, markanın tescil edilip edilemeyeceği konusunda bilgi vermektedir. Başvuru süreci uzun olabilir, ancak tescil edilen marka, hak sahibine marka kullanım hakkı ve marka üzerinde istediği değişiklikleri yapma hakkı verir.

Marka Tescili Başvuru Süreci ve Tüm Detayları

Marka Tescil Avukatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir