Aile Hukuku

Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır? (2024 Güncel)

Miras Hukuku Rehberi

Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır? Miras Hukuku Rehberi (2024 Güncel)

Miras bırakanın vefatı sonrası mal varlıklarının paylaşımı hassas ve karmaşık bir süreç olabilir. Doğru bilgi edinmek ve yasal haklarınızı korumak için miras hukuku hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu rehberde, 2024 güncel bilgiler ışığında miras paylaşımı ile ilgili temel bilgilere yer verdik.

Mal Paylaşımı Nedir?

Mal paylaşımı, miras bırakanın vefatı sonrası geride bıraktığı mal varlıklarının kanuni mirasçılar arasında paylaştırılması işlemidir. Miras bırakanın ölümüyle birlikte tereke denilen ve tüm mal varlıklarını kapsayan bir kütle oluşur. Tereke, mirasçılar arasında kanuni miras paylarına göre paylaştırılır.

 

Mal Paylaşımı

Miras Hukuku Nedir?

Miras hukuku, miras bırakanın vefatı sonrası mal varlıklarının kimlere ve hangi oranlarda geçeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Miras hukuku, mirasçıların hak ve yükümlülüklerini, mal paylaşımı ve tasfiyesi gibi konuları ele alır.

Mirasçılar Kimlerdir?

Mirasçılar, miras bırakanın kanuni veya atanmış mirasçılarıdır. Kanuni mirasçılar, miras bırakanın soyundan gelenler, eşi ve ana babasıdır. Atanmış mirasçılar ise miras bırakanın vasiyetname ile belirlediği kişilerdir.

Tereke Nedir?

Tereke, miras bırakanın vefatı anındaki tüm mal varlıklarını kapsayan bir kütledir. Terekeye miras bırakanın taşınır ve taşınmaz malları, alacakları, borçları ve hakları dahildir.

Miras Payı Nedir?

Miras payı, mirasçının terekeden alacağı payın oranıdır. Miras payları, kanuni mirasçılar için Medeni Kanun’da belirtilen oranlara göre hesaplanır. Atanmış mirasçıların miras payları ise vasiyetnamede belirtilen oranlara göre hesaplanır.

Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Yasal mirasçılar, kanun gereği miras bırakanın mirasına hak kazanan kişilerdir. Yasal mirasçılar şunlardır:

 • Miras bırakanın çocukları: Evlilik içi veya evlilik dışı çocuklar eşit haklara sahiptir.
 • Miras bırakanın eşi: Eşin miras payı, yasal mirasçıların sayısına göre değişir.
 • Miras bırakanın ana ve babası: Ana ve babanın her ikisi de hayattaysa eşit haklara sahiptir.

Atanmış Mirasçılar Kimlerdir?

Atanmış mirasçılar, miras bırakanın vasiyetname ile belirlediği kişilerdir. Miras bırakan, tüm mal varlığını veya belirli mal varlıklarını bir veya birden fazla kişiye vasiyet edebilir.

Saklı Pay Nedir?

Saklı pay, yasal mirasçıların miras bırakanın tüm mal varlığını vasiyetname ile başkalarına devretse bile alacakları en az paydır. Saklı pay oranları Medeni Kanun’da belirtilmiştir.

Vasiyetname Nedir?

Vasiyetname, miras bırakanın mal varlıklarının vefatından sonra kimlere ve hangi oranlarda geçeceğini yazılı olarak düzenlediği belgedir. Vasiyetname, noter huzurunda veya kendi el yazısıyla yazılabilir.

Miras Sözleşmesi Nedir?

Miras sözleşmesi, miras bırakanın ve mirasçıların hayattayken malın nasıl paylaşılacağını belirledikleri bir sözleşmedir. Miras sözleşmesi, noter huzurunda yapılmalıdır.

Miras Davası Nedir?

Miras davası, mirasın paylaşımı veya mirasçılık ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü için mahkemeye açılan davadır. Miras davaları, aile mahkemeleri tarafından görülür.

Miras Paylaşımında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Yasal Süreç: Miras bırakanın vefatı sonrası yasal işlemlerin en kısa sürede başlatılması önemlidir. Mirasın açılması, terekenin tespiti ve miras paylarının hesaplanması gibi işlemler için belirli yasal süreler mevcuttur. Bu sürelerin aşılması, hak kaybına yol açabilir.
 • Kanuni Mirasçılar: Miras bırakanın geride bıraktığı mal varlıkları, kanuni mirasçıları arasında Medeni Kanun’da belirtilen oranlara göre paylaşılır. Kanuni mirasçılar, miras bırakanın soyundan gelenler, eşi ve ana babasıdır.
 • Atanmış Mirasçılar: Miras bırakan, vasiyetname ile tüm mal varlığını veya belirli mal varlıklarını bir veya birden fazla kişiye bırakabilir. Bu kişiler atanmış mirasçılar olarak adlandırılır. Atanmış mirasçıların hakları da vasiyetnamede belirtilen şekilde korunur.
 • Saklı Pay: Yasal mirasçıların, miras bırakanın tüm mal varlığını vasiyetname ile başkalarına devretse bile alacakları en az paydır. Saklı pay oranları Medeni Kanun’da belirtilmiştir.
 • Vasiyetname: Miras bırakanın geride vasiyetname bırakıp bırakmadığı kontrol edilmelidir. Vasiyetname varsa, mirasın paylaşımı vasiyetnamedeki hükümlere göre yapılır. Vasiyetnamede yer alan hükümler, kanuni mirasçıların saklı pay haklarını ihlal edemez.
 • Terekenin Tespiti: Miras bırakanın geride bıraktığı tüm mal varlıkları tespit edilmelidir. Terekeye giren mal varlıklarının taşınır ve taşınmaz malları, alacakları, borçları ve hakları dahildir.
 • Terekenin Değeri: Terekeye giren mal varlıklarının değeri belirlenmelidir. Mal varlıklarının değeri, bilirkişiler tarafından belirlenir.
 • Miras Paylarının Hesaplanması: Miras payları, kanuni mirasçılar için Medeni Kanun’da belirtilen oranlara göre, atanmış mirasçılar için ise vasiyetnamede belirtilen oranlara göre hesaplanır.
 • Mirasın Paylaşımı: Mirasçılar arasında anlaşma yoluyla veya miras davası açarak mirasın paylaşımı gerçekleştirilir. Anlaşma sağlanamazsa, miras davası açılması gerekir.
 • Uzlaşma: Miras davası açmadan önce, mirasçılar arasında bir uzlaşma sağlanması için arabulucuya başvurulabilir. Arabuluculuk yoluyla mirasın barışçıl bir şekilde paylaşılması mümkündür.
 • Miras Davası: Miras paylaşımı ile ilgili uyuşmazlıklar mahkeme yoluyla çözümlenebilir. Miras davaları, aile mahkemeleri tarafından görülür.

Miras Paylaşımı Hakkında Hukuki Danışmanlık:

Miras paylaşımı, yasal açıdan karmaşık bir süreç olabilir. Doğru bilgi edinmek ve yasal haklarınızı korumak için bir avukata danışmanız faydalı olacaktır. Bir avukat, mirasın açılması, terekenin tespiti, miras paylarının hesaplanması, mirasın paylaşımı ve miras davası gibi konularda size yardımcı olabilir.

Unutmayın! Miras paylaşımı hassas bir süreçtir ve yasal haklarınızın korunması için bir avukata danışmanız önemlidir.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu