Aile Hukuku

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmada Mal Paylaşımı – Division of property in divorce

Divorce lawyers provide legal representation for individuals going through a divorce or separation. They handle a variety of issues related to the divorce, such as child support, child custody, alimony, property division, and other issues. Divorce lawyers must be knowledgeable about state and federal laws regarding divorce and family law. They must also be skilled negotiators and be able to guide their clients through the often-complex process of divorcing.

Boşanma avukatları, boşanma veya ayrılık yaşayan bireyler için yasal temsil sağlar. Nafaka, çocuk velayeti, nafaka, mal paylaşımı ve diğer konular gibi boşanmayla ilgili çeşitli konuları ele alırlar. Boşanma avukatları, boşanma ve aile hukuku ile ilgili eyalet ve federal yasalar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Aynı zamanda yetenekli arabulucular olmalı ve müvekkillerine genellikle karmaşık olan boşanma sürecinde rehberlik edebilmelidirler.

Anlaşmalı Boşanma – Uncontested divorce

An uncontested divorce is a type of divorce in which both spouses agree on the terms of the dissolution of their marriage. This means that neither party contests the divorce, and all of the issues, such as division of assets, child custody, and alimony, have been agreed upon. Uncontested divorces are typically much faster and less costly than contested divorces because they do not require a lengthy court process.

Anlaşmalı boşanma, her iki eşin de evliliklerini sona erdirme şartları üzerinde anlaştıkları boşanma türüdür. Bu, taraflardan hiçbirinin boşanmaya itiraz etmediği ve mal paylaşımı, çocuk velayeti ve nafaka gibi tüm konuların üzerinde anlaşmaya varıldığı anlamına gelir. Anlaşmalı boşanmalar, uzun bir mahkeme süreci gerektirmediği için çekişmeli boşanmalara göre genellikle çok daha hızlı ve daha az masraflıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası

Family law contentious divorce case

In a contentious divorce case, two parties are unable to agree on how to divide assets or resolve other issues related to their marriage. In such cases, the parties may go to court to resolve their differences. The court will consider the evidence presented by both parties and make a determination based on the laws of the state in which the divorce is being conducted. The court may decide to divide assets equitably, grant alimony, and make other decisions. In some cases, the court may also make a determination regarding child custody, child support, and other issues related to the marriage.

Taraflar arasında çatışmaya neden olan süreçte çekişmeli boşanma davası ile boşanma aşamasına başlanmaktadır. Bu davalar, tarafların maddi ve manevi çıkarlarını savunmak için, yasal düzenlemeler çerçevesinde, birbirleriyle çatışmaya girmeleri ile karşılaşılabilecek sorunların giderilerek boşanmanın gerçekleştirilmesi anlamına gelir. Çekişmeli bir boşanma davasında, iki taraf mal varlığını nasıl paylaştıracakları veya evlilikleriyle ilgili diğer sorunları nasıl çözecekleri konusunda anlaşamazlar.

Bu gibi durumlarda taraflar, aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için mahkemeye gidebilirler.  Boşanma davası, çiftler arasındaki geçici düzenlemeleri, boşanma tarihini, boşanma nedenini, boşanmayla ilgili bütün ödemeleri, çocuklarla ilgili sorumlulukları ve bunların ödemesini, çocukların bakımını, çocukların eğitimlerini, boşanma sonrası nafaka miktarını ve daha birçok konuyu kapsamaktadır.

Mahkeme, her iki tarafın sunduğu delilleri değerlendirecek ve boşanmanın gerçekleştirildiği devletin yasalarına göre bir karar verecektir. Mahkeme, malvarlığının hakkaniyete uygun olarak bölünmesine, nafaka verilmesine ve başka kararlar alınmasına karar verebilir. Bazı durumlarda mahkeme, çocuğun velayeti, nafaka ve evlilikle ilgili diğer konularda da karar verebilir.

Çekimser bir tarafın olmaması durumunda, bu davaların sonuçlanması için, tarafların avukatlarınca aile hukuku boşanma avukatına uzmanlarına başvurulması gerekebilir.

Boşanmada Mal Paylaşımı – Division of property in divorce

When a couple decides to divorce, they must divide their property in a process called equitable distribution. This means that the court will divide the marital property in a way that is fair and equitable according to the laws of the state. Generally, property acquired during the marriage is considered marital property and is subject to division. However, each state has its own laws regarding the division of property in divorce, so it is important to consult with a local family law attorney to ensure that all of your rights are protected.

Bir çift boşanmaya karar verdiğinde, mallarını  Medeni Kanuna göre yasal mal rejimi “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi” dir. Evlenirken hiçbir sözleşme yapılmasına gerek yoktur. Eşler nikah defterine imza attıktan hemen sonra satın alınan tüm mallar, boşanma sırasında kural olarak yarı yarıya paylaşılacaktır.. Bu mahkemenin evlilik malını  yasalara göre adil ve eşitlikçi bir şekilde paylaşacağı anlamına gelir. Genel olarak, evlilik sırasında edinilen mallar evlilik malı olarak kabul edilir ve bölünmeye tabidir. Tüm haklarınızın korunduğundan emin olmak için boşanma avukatı – aile hukuku avukatına danışmanız önemlidir.

Boşanmada Velayet – Custody İn Divorce

In a divorce, custody refers to the legal authority to make decisions about a child’s care, including where the child will live and how he or she will be raised. A court may award joint custody to both parents, or sole custody to one parent. The court will typically consider the best interests of the child when making a decision about custody.

boşanmada velayet

Boşanmada velayet, çocuğun nerede yaşayacağı ve nasıl yetiştirileceği de dahil olmak üzere çocuğun bakımıyla ilgili kararlar veren yasal otoriteyi ifade eder. Bir mahkeme, her iki ebeveyne ortak velayet veya bir ebeveyne tek velayet verebilir. Mahkeme, velayet hakkında bir karar verirken tipik olarak çocuğun yüksek menfaatlerini dikkate alacaktır.

Boşanma Avukatı – Divorce Lawyer

A divorce lawyer is an attorney who specializes in family law, specifically in issues related to divorce, such as the division of assets and debts, child custody and visitation, alimony, and other related matters.

Boşanma avukatı, aile hukuku alanında, özellikle malvarlığının ve borçların paylaşımı, çocukların velayeti ve ziyareti, nafaka ve diğer ilgili konular gibi boşanmayla ilgili konularda uzmanlaşmış tecrübeli boşanma avukatıdır.

  • Boşanmada Mal Paylaşımı
  • Boşanma Davası Mal Paylaşımı
  • Boşanmada Mal Paylaşımı Avukatı
  • Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?
  • Boşanmada Mal Paylaşımı Hesaplama

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu