Makalelerimiz

Kovuşturma Nedir

Kovuşturma Nedir 

Kovuşturma, şüpheli hakkında yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecini ifade eder (CMK m.175/1).

Kovuşturma evresi, savcılık tarafından hazırlanan iddianamedeki fiil ve fail hakkında yargılama yapılmasıdır.

İlgili Makaleler

Kovuşturma şartları nelerdir?

Kovuşturma, soruşturma neticesinde şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek ceza davası açılması ile başlayan yargılama sürecidir.

Kovuşturma Evresinde Hüküm
Mahkumiyet kararı,
Beraat kararı,
Ceza verilmesine yer olmadığı kararı,
Güvenlik tedbirine hükmedilmesi kararı,
Davanın reddi kararı,
Davanın düşmesi kararı.

Soruşturmayı kim yapar?

Cumhuriyet savcısı soruşturma aşamasını yürüten temel adli makamdır. Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde suje olarak taraf ise de, soruşturma evresinde usul işlemi yaparken tarafsız davranmak zorundadır.

Savcının dava açma süresi ne kadardır?

Savcılığın soruşturmayı neticelendirmesi için belirlenmiş azami bir soruşturma süresi yoktur.

Her soruşturmanın özelliğine göre soruşturma süresinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Ortalama olarak bir ceza davasının 6 aylık bir sürede açıldığını söylemek mümkündür.

Soruşturma nasıl başlar?

Soruşturma aşaması maruz kaldığınız suçun yetkili merciiler tarafından öğrenildiği anda başlar. Soruşturmanın yürütülmesinden sorumlu kişi Cumhuriyet savcısıdır.

Kovuşturma evreleri nelerdir?

Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin mahkemece kabulüne kadar olan evre soruşturma, iddianamenin kabulünden hükmün kesinleşmesine kadar olan evre ise kovuşturma evresidir.

Kovuşturma süresi ne kadardır?

Cumhuriyet savcısı, yeterli şüphe görmesi üzerine usulüne uygun düzenlediği iddianameyi görevli ve yetkili mahkemeye gönderir. İddianameyi alan mahkemenin CMK 174/1 fıkrasına göre yasal on beş günlük yasal inceleme süresi vardır (Kovuşturma nedir).

Soruşturma kaydı nedir?

Ceza muhakemesi hukukunda soruşturma, şikayet, ihbar veya başka bir şekilde bir suçun işlendiği izlenimini veren bir durumu öğrenen cumhuriyet savcısının yaptığı araştırma işlemlerinin tamamıdır. … Soruşturma, kural olarak gizli, yazılı ve hızlı bir şekilde yapılır.

Soruşturma ne zaman biter?

Soruşturma evresinde görev, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi, yetkisizlik ve görevsizlik kararı, kamu davası açılması halinde ise iddianamenin kabulü kararı verilmesi ile sona erer.

Kovuşturma Nedir
Kovuşturma Nedir

Durma kararı hangi hallerde verilir?

Mahkemeler açılan bir ceza davasında iki nedenle durma kararı verebilir:
Soruşturma şartının gerçekleşmesini beklemek üzere durma kararı verilebilir.
Kovuşturma şartının gerçekleşmesini beklemek üzere durma kararı verilebilir.

Savcılığa Şikayet Edilen Kişiye Ne Olur?

Bu durumda şikayet ettiğiniz kişi hakkında savcılık soruşturma başlatır.

Yeterli veya yakın delil söz konusu ise savcı soruşturmaya başlatır. Soruşturma sırasında elde edilen delillere göre ise iddianeme hazırlanarak savcı tarafından ceza davası açılır.

Soruşturma evresinin özellikleri nelerdir?

Soruşturma evresi, esasında suç haberinin alınmasıyla başlayan ve kovuşturmaya yer olmadığı(takipsizlik) kararı veya iddianamenin düzenlenip mahkemeye verilmesiyle sona eren evredir.

Yani, bir suçun işlenmesiyle olay(iş) doğrudan doğruya mahkemenin önüne gelmez, evvela olayla alakalı hazırlık çalışması yapılır.

Zaman aşımı süresi nedir?

Zamanaşımı hukuk kurallarının kişilere tanıdığı hakların, getirdiği yaptırımların yine hukuk kuralları ile belirlenen süreleri aşmasıdır.

Bir diğer deyişle bir hak hukuk kuralında öngörülen sürede kullanılmadığında hukuk düzeninde bir takım sonuçlar doğmaktadır. Zamanaşımı, hak düşürücü süre bu sürelerdendir.

Adli soruşturma nedir nasıl yapılır?

Soruşturma (CMK 2), suç haberinin alınmasıyla başlayıp esas olarak savcı ve onun yardımcısı sıfatı ile adli kolluk tarafından gerçekleştirilen ve varlık sebebi kamu davasının açılmasına gerek olup olmadığının araştırılması olan, kural olarak yazılı ve gizli gerçekleştirilen bir dizi adli faaliyete denir.

Kovuşturma Nedir ?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu