Makalelerimiz

Uluslararası Koruma ve Sığınma Hakkı

Uluslararası Koruma ve Sığınma Hakkı

 

Giriş: Uluslararası koruma ve sığınma hakkı, bireylerin kendi ülkelerinde yaşadığı zulüm, işkence veya diğer tehlikelerden kaçarak başka bir ülkede koruma talep etme hakkını ifade eder. Bu hak, uluslararası hukukta tanınmış olup, birçok uluslararası sözleşme ve anlaşma ile güvence altına alınmıştır.

 

İlgili Makaleler

 

Uluslararası Koruma ve Sığınma Hakkı

 

1. Sığınma Hakkının Tanımı: Sığınma hakkı, bir bireyin kendi ülkesinde yaşadığı zulüm veya tehlike nedeniyle başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunma hakkını ifade eder. Bu hak, 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi ile tanınmıştır.

2. Uluslararası Korumanın Kapsamı:

  • Mülteci Statüsü: Bireyin ırkı, dini, milliyeti, belirli bir sosyal gruba üyeliği veya siyasi görüşleri nedeniyle zulme uğradığına inanıldığında verilen statüdür.
  • İkincil Koruma: Mülteci statüsü kriterlerini karşılamayan, ancak geri gönderildiğinde ciddi tehlike altında olacağına inanılan bireylere verilen koruma türüdür.
  • İltica: Bir bireyin sığınma talebinde bulunmasıdır.

 

Uluslararası Koruma ve Sığınma Hakkı

 

 

3. Sığınma Başvurusu ve Prosedürü: Bir birey, sığınma hakkını talep etmek için ev sahibi ülkenin yetkili makamlarına başvuruda bulunmalıdır. Başvuru, bireyin zulme uğrama riskini değerlendirmek için detaylı bir incelemeye tabi tutulur.

4. Sığınma Hakkının Kısıtlamaları: Sığınma hakkı mutlak bir hak olmayıp, bazı durumlarda kısıtlanabilir. Örneğin, sığınma talep eden bireyin terör eylemlerine karıştığına dair ciddi şüpheler varsa, bu hakkı kullanamayabilir.

Sonuç: Uluslararası koruma ve sığınma hakkı, bireylerin yaşamlarını, özgürlüklerini ve temel haklarını koruma altına almayı amaçlar. Bu hak, uluslararası topluluğun zulme ve insan hakları ihlallerine karşı ortak bir duruş sergilemesinin bir yansımasıdır.

 

Uluslararası Koruma ve Sığınma Hakkı

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu