Makalelerimiz

İsim ve Soy İsim Değiştirme Davası

İsim ve Soy İsim Değiştirme Davası

İsim Değiştirme Nüfus Müdürlüğüne Başvuru İle Mümkün Mü? (Yeni Yasa)

İsim değişikliği kural olarak dava açılarak gerçekleştirilebilir. Ancak Nüfus Hizmetleri Kanunu ek geçici 8. maddesi gereğince bazı hallerde ve belirli bir süre içerisinde isim değişikliği Nüfus Müdürlüğünde yapılabilmektedir.

Nüfus müdürlüğünde isim değişikliği yapılabilecek haller çok sınırlıdır ve belirli bir süre içinde yapılabilir.

İlgili Makaleler

Geçici 8. maddeye göre, yazım hatası bulunan isimler ve düzeltme işareti kullanılmadığı için anlamı değişen isimler nüfus müdürlüğünden değiştirilebilecektir. Bunun dışında hiçbir sebeple nüfus müdürlüğünden isim değiştirilemez.

Nüfus müdürlüğünden isim değiştirme için tanınan bu imkan 03.11.2019 tarihine kadar kullanılabilir. Bu tarihten sonra yazım hatası durumu için de diğer sebeplerde olduğu gibi mahkemede dava açılması gerekecektir.

24.12.2019 güncelleme: Yukarıda bahsedilen süreç güncelleme tarihinden itibaren 3 yıl daha uzatılmıştır. Kanun aşağıdaki gibidir.

İsim ve Soy İsim Değiştirme Davası

“Kişinin üç yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.

İl ve ilçe idare kurullarının vereceği karar kesindir.

2019 yılında Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı.

Bunun yanı sıra maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlarında mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındı.

Soyadı hangi durumlarda değişir?

İsim ve Soyadı Değiştirme Davasının Hukuki Sonucu

Erkek eş soyadını değiştirdiğinde evlilik dönemi içinde kadının soyadı da değişir. Ayrıca, yaşı 18’den küçük çocukların veya evlatlığın soyadı da başkaca bir işleme gerek olmadan kendiliğinden değişir.

Soy isim değişikliği nasıl yapılır 2021?

Dava Açmadan Nüfus Müdürlüğünde Soyadı Değişikliği (Yeni Yasa) Soyadı değişikliği kural olarak mahkemede dava ile gerçekleştirilebilir. Fakat Nüfus Hizmetleri Kanunu ek geçici 8. maddesi bu duruma bir istisna getirmiştir.

İsim Değiştirme Nüfus Müdürlüğüne Başvuru İle Mümkün Mü?

(Yeni Yasa) İsim değişikliği kural olarak dava açılarak gerçekleştirilebilir. Ancak Nüfus Hizmetleri Kanunu ek geçici 8. maddesi gereğince bazı hallerde ve belirli bir süre içerisinde isim değişikliği Nüfus Müdürlüğünde yapılabilmektedir.

İsim Değiştirme Davasında Haklı Sebepler Nelerdir?

İsim değiştirme davası açabilmek için haklı bir sebebin bulunması gerekmektedir.
İsmin gülünç olması,
İsmin genel ahlak kurallarına aykırı olması,
Kişinin dini görüşüyle bağdaşmayan bir isim olması veya kişinin sonradan dinini değiştirmesi,
İsmin kötü bir olayı ya da kişiyi hatırlatması,
İsmin telaffuzunun zor olması,
Kişinin sosyal çevresi tarafından farklı bir isimle tanınması,
Kişinin ismini benimseyememesi,
Cinsiyet değişikliği,
İsmin kişiyi sosyal olarak ya da iş hayatında olumsuz etkilemesi,

İsim Değiştirme Ne Kadar Sürer?

İsim değiştirme dava süresi, isim değiştirme avukatı ile temsil olup olmadığına göre farklılık göstermektedir. Eğer avukat ile temsil yoksa isim değiştirmek için açılan dava, 4-6 ay arasında sonuçlanmaktadır. Avukat ile temsil varsa bu süre ortalama 1-3 ay arasında olmaktadır.

İsim Değiştirme Ücreti Ne Kadar ?

Açılan hukuk davalarında belirli tutarlarda işlem ücreti ve harç talep edilmektedir. Bu tutar 35 TL ile 40 TL arasında olmaktadır. 2021 nispi harç tutarı henüz belirlenmemiştir. Yapılacak olan masraflar için talep edilen gider avans tutarı ise 150 TL ile 200 TL arasında olmaktadır.

İsim ve Soy İsim Değiştirme Davası

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu