İçeriğe geç

İnsani İkamet İzni Başvuru Süreci ve Kapsamı

İnsani İkamet İzni Başvuru Süreci ve Kapsamı

İnsani İkamet İzni Nedir?

İnsani ikamet izni, belirli sebeplerle Türkiye’de kalmaları gereken ve diğer ikamet izni türlerine uygun olmayan yabancılara tanınan özel bir izindir. Uluslararası Koruma Kanunu’nun 46 ve 47. maddeleri gereğince, bu izin valilikler tarafından belirli şartlar altında verilir.

Kimler İnsani İkamet İzni Alabilir?

Çocuğun üstün yararı gerektirdiği durumlarda.
Sınır dışı veya Türkiye’ye giriş yasağına rağmen Türkiye’den ayrılmaları mümkün olmayan yabancılar.
Ölüm cezası, işkence gibi risklerin bulunduğu bir ülkeye sınır dışı edilmeleri mümkün olmayanlar.
Seyahat etmeleri sağlık durumları nedeniyle risk taşıyanlar.
Gerekli tıbbi tedaviye erişim imkânı olmadan sınır dışı edilmesi riski taşıyanlar.
İnsan ticareti mağdurları.
Fiziksel, psikolojik veya cinsel şiddet mağdurları.
Uluslararası koruma başvurusu reddedilmişse, itiraz süresi içinde olanlar.
İlk iltica ülkesine veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilme sürecinde olanlar.
Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda ülkede bulunması gerekenler.
Olağanüstü koşullarda bulunanlar.

Başvuru Süreci

İnsani ikamet izni almak isteyen yabancıların başvuru süreci, yukarıda belirtilen sebeplere göre değişkenlik gösterebilir. Ancak genel olarak izin almak isteyen bireyler, başvurularını valiliklere yapmalıdırlar.

Bu izinle birlikte, yabancıların Türkiye’de kalmalarına izin verilirken, bu izin süresince diğer ikamet izin türlerine başvuruda bulunmaları mümkündür. Ancak, uzun dönem ikamet iznine başvuru bu kapsamda yapılamaz.

İnsani ikamet izni sahipleri, izinlerini aldıktan sonraki 20 iş günü içerisinde adres kayıt sistemine kaydolmakla yükümlüdür.

Son olarak, İnsani İkamet İzni, Harçlar Kanunu hükümlerine tabi olup, ödenmemiş harçlar, bu iznin verilmesini engellememektedir.

Bu süreçte, yabancıların haklarına saygı çerçevesinde hareket edilmeli ve yabancıların güvende olmaları sağlanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir