Makalelerimiz

İcra Takibi Başlatma *2024

İcra takip dosyası nasıl açılır?

İcra Takibi Başlatma *2024

İcra takip dosyası nasıl açılır?

Alacaklı eğer varsa, sözleşme, taahhütname gibi evraklarla birlikte ya da tamamen evraksız şekilde İcra Müdürlüğü‘ne giderek genel haciz yoluyla takip başlatır.

Kambiyo senedine dayanan icra takibi:

Burada da genel haciz yolu söz konusudur ancak icra takibi çek, poliçe, bono gibi belgelere dayanılarak başlatılır.

İlgili Makaleler

İcra takibi hangi adrese yapılır?

İcra takipleri genel anlamda kişilerin sistemde kayıtlı olan adreslerine gönderilmektedir.

Şayet kişiler adres değişikliği yapmış ancak bildirmemiş ise gönderilen icra takipleri eski adreslere gönderilmeye devam eder.

İcra Takibi Başlatma
İcra Takibi Başlatma

İcra Masrafları

İcra takibi masrafları genellikle alacaklı tarafından karşılanır ve bu masraflar borçlunun borcuna eklenir.

İcra Takip Dosyasının Düşmesi

İcra takibi, 10 yıl içinde zaman aşımına uğrayabilir. Ancak bu süreçte bazı şartların oluşması gerekmektedir.

İcra Dosyasının Kesinleşmesi: Genel haciz yoluyla başlatılan ilamsız icra takibinde, borçlu ödeme emrine itiraz etmezse takip kesinleşir.

Tebligat: İcra işlemleri genellikle tebliğ edilmelidir. Tebliğ yapılmadan icra takibi devam edemez.

Ödeme Emri Adresi: Ödeme emri, MERNİS kayıtlarındaki yerleşim yeri adresine gönderilir. İşyeri adresi yoksa, kayıtlı yerleşim yeri adresine gönderilir.

İcra Harçları: İcra ve İflas Kanunu’na göre, harç ve masraflar genellikle borçluya aittir ve tahsil edilir.

Mahkeme Masrafları: Yargı harcı yatırılmadan dava açmak mümkün değildir. Davayı kazanmanız durumunda giderler ve harç parası karşı tarafa geri alınabilir.

İcra Takibi Aşamaları: İcra takibi, alacaklının icra müdürlüğüne verdiği takip talebiyle başlar ve ödeme emri tebliğiyle devam eder.

İşlem Yapılmayan İcra Dosyaları: Alacaklı tarafından 1 yıl boyunca işlem yapılmazsa icra dosyası düşebilir.

Araç Üzerindeki Haciz: Araç üzerindeki haciz, alacaklı tarafından 6 ay içinde talep edilmezse düşebilir.

İtiraz: İcra takibine yapılan itiraz, takibi durdurabilir ve mahkeme sürecine girebilir.

İcra ve Haciz Süreci: Haciz süreci, alacaklı tarafından icra müdürlüğüne haciz talebiyle başlar ve taşınır veya taşınmaz mallar üzerine haciz işlemi yapılır.

Geçersiz Tebligat: İcra işlemlerinde tebliğ önemlidir. Usule uygun tebliğ yapılmadan işlemler tamamlanmış sayılmaz.

İcra Takibi Başlatma: İcra takibi için avukat tutmak zorunlu değildir, ancak uzman bir icra avukatının rehberliği tavsiye edilir.

Asal Hukuk  olarak bünyemizde icra avukatı bulundurmaktayız.

İcra Takibi Başlatma *2024

Alanlarında tecrübeli ve işlerinde başarılı icra avukatlarımızdan yardım almak isterseniz bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu