Blog

V Ç G Kodlarının Anlamı Ve Kaldırılması

V Ç G Kodlarının Anlamı Ve Kaldırılması

Tahdit kodları, Türkiye’de yabancı uyrukluların giriş, ikamet ve sınır dışı işlemlerini düzenleyen önemli bir araçtır. V ve G serisi tahdit kodları, belirli durumları ve prosedürleri temsil eder.

İşte bu kodların anlamları ve ilgili süreçler:

V Serisi Tahdit Kodları ve Anlamları

V-68 (İkamet İzni Bakanlık İzni Tabi): Özel düzenlemelere tabi olan yabancılar için uygulanan kod. Bu kişilerin ikamet izni alabilmeleri için bakanlık onayı gereklidir.

V-69 (İkamet İzni İptal Edilenler): Kurallara uymayan ve bu nedenle ikamet izni iptal edilen yabancılara verilen kod. Bu durumda, kişiye 5 yıl boyunca yeni bir ikamet izni verilmez.

V-70 (Sahte Evlilik): Sahte evlilik yapan yabancılara uygulanan kod. Bu kod, sahte evlilik tespit edilen kişilere 5 yıl boyunca Türkiye’ye giriş yasağı getirir.

V-71 (Adres Değişikliğini Bildirmeyen, Gerçeğe Aykırı Beyan Eden Yabancılar): Adres değişikliğini bildirmeyen veya yanlış adres beyanında bulunan yabancılara atanır. Bu durum, idari başvuru ile düzeltilebilir.

V-74 (Çıkışı Bakanlık/Valiliklere Bildirilecek Yabancılar): Türkiye’den ayrılmadan önce çıkışlarını resmi makamlara bildirmesi gereken yabancılara verilen kod.

V-77 (Ahıska Türkü Olmadığı Halde Başvuruda Bulunanlar): Ahıska Türkü olduğunu iddia ederek başvuran ancak gerçekte olmayan kişilere verilen kod.

V-84 (10 Gün İçinde İkamet İzni Alma Koşuluna Bağlı Olarak Giriş Yapanlar): 10 gün içinde ikamet izni almak şartıyla Türkiye’ye giriş yapan yabancılara verilen kod.

V-87 (Gönüllü Geri Dönüş Yapan Geçici Koruma Sahibi): Geçici koruma statüsündeki yabancılar arasından gönüllü olarak ülkelerine dönenlere verilen kod.

V-88 (Çalışma İzni Geçersiz Kılınan Yabancılar): Çalışma izni iptal edilen yabancılara verilen kod. Bu durumun çözümü için çeşitli yollar mevcuttur.

V-91 (Ülkeden Çıkışı İzne Tabi Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılar): Geçici koruma statüsündeki ve ülkeden çıkmak isteyen yabancılara verilen kod.

V-92 (Mükerrer Kaydı Olan Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılar): Çift kaydı bulunan geçici koruma statüsündeki yabancılara verilen kod.

V-137 (Türkiye’yi Terke Davet Edilenler): Sınır dışı edilmesi gereken ancak Türkiye’yi terk etmeleri için süre verilen yabancılara verilen kod.

V-144 (57-A Kapsamında Serbest Bırakılanlar): Deport kararı verilen ancak geri dönüşleri mümkün olmayan veya hayati tehlike altında olan yabancılara verilen kod.

V-146 (Türk Pasaportu Şerhli): Adli işlem başlatılan Türk vatandaşlarının pasaportlarına şerh konulduğunda verilen kod.

Bu tahdit kodları, yabancı uyrukluların Türkiye’de ikamet ve seyahatlerini düzenleyen çeşitli kuralları temsil eder. Her kod, belirli bir durumu ifade eder ve bu durumun çözümü için uygun hukuki yollar izlenebilir. Bu kodların anlamlarını ve uygulama koşullarını bilmek, Türkiye’ye seyahat eden veya burada ikamet eden yabancı uyruklular için önemlidir.

V Ç G Kodlarının Anlamı Ve Kaldırılması

V-147 (Pasaportu Şerhli Türk Vatandaşı Eşi): Türk vatandaşı eşlerin pasaportlarına konulan şerhler bu kodla temsil edilir. Şerhin kaldırılması için idari başvuru veya dava yolu izlenebilir.

V-148 (Geçici Barınma Merkezinde Barınan Kişi): Belirli koşullar altında geçici barınma merkezlerinde kalan yabancılara verilen kod. Kod, barınma sürecinin sona ermesiyle kaldırılabilir.

V-154 (Sınır Dışı Etme Kararına Karşı İdare Mahkemesine Başvuru): Sınır dışı edilme kararına itiraz eden yabancılara verilen kod. Bu kod, dava sonuçlanana kadar kişinin ülkeye dönüşünü engellemez.

V-157 (İkamet İzni Talepleri Red Edilenler): İkamet izni başvurusu reddedilen yabancılara atanır. Kodun kaldırılması için meşruhatlı vize başvurusu veya idari dava açılabilir.

V-158 (Yabancı Temsilcilik Personel/Aile Üyesi Kimlik Kartı İptal): Yabancı temsilcilik çalışanlarının veya aile üyelerinin kimlik kartlarının iptal edilmesi durumunda verilen kod. Kartın iptal nedenine göre idari başvuru veya dava ile düzeltilir.

V-159 (Üçüncü Ülkeye Geçiş İçin Ülkemize Gelenler): Üçüncü bir ülkeye geçiş için Türkiye’ye gelen yabancılara verilen bilgilendirme amaçlı kod. Bu kod, yabancılar için herhangi bir zarar içermez.

G Serisi Tahdit Kodları ve Anlamları

G-26 (Yasadışı Örgüt Faaliyetleri): Yasadışı örgüt faaliyetlerine karıştığı şüphesi bulunan yabancılara verilen kod. Deport kaldırma davası ile kaldırılabilir.

G-34 (Sahtecilik): Sahtecilik suçu işlediği şüphesi bulunan yabancılara atanır. Dava yoluyla kaldırılabilir.

G-42 (Uyuşturucu Madde Suçu): Uyuşturucu madde suçlarıyla ilişkilendirilen yabancılara verilen kod.

Dava açılarak kaldırılabilir.

G-43 (Kaçakçılık Suçları): Kaçakçılık suçları işlediği şüphesi bulunan yabancılara atanır. Yabancılar tarafından açılan dava sonucu kaldırılabilir.

G-48 (Fuhşa Aracılık Etme ve Yer Temini): Fuhşa aracılık veya yer temini suçuyla ilişkilendirilen yabancılara verilen kod. Dava açılarak kaldırılabilir.

G-58 (Öldürme Suçları): Öldürme suçları işlediği şüphesi bulunan yabancılara atanır. Dava yoluyla kaldırılabilir.

G-64 (Tehdit): Tehdit suçu işlediği şüphesi bulunan yabancılara verilen kod. Dava açılarak kaldırılabilir.

G-65 (Hırsızlık): Hırsızlık suçları işlediği şüphesi bulunan yabancılara atanır. Dava açılarak kaldırılabilir.

G-66 (Gasp Yağma): Gasp veya yağma suçları işlediği şüphesi bulunan yabancılara verilen kod. Dava yoluyla kaldırılabilir.

G-67 (Dolandırıcılık): Dolandırıcılık suçu işlediği şüphesi bulunan yabancılara atanır. Dava yoluyla kaldırılabilir.

G-78 (Bulaşıcı Hastalık Taşıyan Yabancılar): Bulaşıcı hastalık taşıdığı belirlenen yabancılara verilen kod. Yanlış teşhis veya tedavi durumunda başvuru ile kaldırılabilir.

G-82 (Milli Güvenlik Aleyhine Faaliyet): Milli güvenliğe karşı faaliyetlerde bulunduğu şüphesi bulunan yabancılara verilen kod. Dava yoluyla kaldırılabilir.

G-87 (Genel Güvenlik Açısından Tehlike Arz Eden Kişiler): Güvenlik açısından tehlike oluşturduğu düşünülen yabancılara verilen kod. İstihbarat raporlarına dayalı olup, dava yoluyla kaldırılabilir.

Bu tahdit kodları, Türkiye’de yabancı uyrukluların hukuki statülerini belirlemede önemli bir rol oynar. Her bir kodun anlamı ve kaldırılma süreci, yabancı uyruklular ve onları temsil eden avukatlar için önemli bilgiler içerir. Bu nedenle, bu kodların anlamlarını ve uygulanma koşullarını anlamak, Türkiye’ye seyahat eden veya burada ikamet eden yabancı uyruklular için önemlidir.

V Ç G Kodlarının Anlamı Ve Kaldırılması

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu