Makalelerimiz

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Gayrimenkul yatırım ortaklığının amacı, getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere yatırım yapmak, portföyündeki gayrimenkullerden kira geliri ve gayrimenkul alım satım kazancı elde etmektir.

Portföyündeki varlıklardan kazanç elde eden gayrimenkul yatırım ortaklığı, yılsonunda bu kazancı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, ortaklarına temettü olarak dağıtabilmekte ve böylece gayrimenkul gelirini ortaklarına aktarabilmektedir.

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı haklara ve gayrimenkul projelerine portföy değerlerinin en az % 50’si oranında yatırım yapmak zorundadırlar.

Asgari % 50 oranı sağlanamazsa SPK’ya başvurulur ve SPK yapacağı değerlendirmede bir defaya mahsus olmak üzere ortaklığa bir yıl süre tanıyabilir.

Ayrıca, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçlarını alabilir ve satabilir, borsa para piyasası ve ters repo işlemi yapabilir, Türk Lirası veya yabancı para cinsinden vadesiz ve vadeli mevduat hesabı açtırabilirler ve ayrıca sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir.

Gayrimenkul yatırım ortaklığı sisteminde likiditesi daha düşük olan gayrimenkulün kendisinden ziyade, ona yatırım yapan bir şirketin paylarının satın alınması, gayrimenkul yatırımının likidite edilmesi sorununu ortadan kaldırmaktadır.

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, sadece gayrimenkule dayalı portföy işletmeciliği faaliyeti kapsamında faaliyet gösterebilirler.

Bunun doğal bir sonucu olarak, gayrimenkul yatırım ortaklıkları aktiflerinde makine ve ekipman bulunduramazlar.

Ayrıca, inşaat işlerini kendileri üstlenemez, proje yürütemez, ancak inşaatını başka şirketlerin gerçekleştirdiği projelere finansman sağlayabilirler.

Yatırımcılar açısından ise, gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı yatırımların psikolojik bir güven unsuru oluşturduğu inkar edilemez.

Ayrıca, çeşitlendirme yoluyla riskin azaltılabilmesi, yatırımın borçlanma ile finanse edilebilmesi ve portföydeki varlıkların ve hakların rayiç değerlerinin periyodik olarak tespit ettirilmesi gibi hususlar ise, yatırımcılar için gayrimenkul yatırımını cazip kılan unsurlardır.

GYO nasıl yatırım yapılır?

SPK’da belirtildiği gibi, gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarına yatırım yapmak için borsada işlem yapan bir yatırım kuruluşuna talimat verilmesi yeterlidir. Bununla birlikte, gayrimenkul yatırım ortaklığına birincil piyasada da yatırım yapılabilir.

GYO şirketi nedir?

Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen gayrimenkul yatırım ortaklıkları gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösteren özel bir portföy yönetim şirketi tipidir.

Gayrimenkul yatırım ne demek?

GYO veya gayrimenkul yatırım ortaklığı, gelir üreten gayrimenkulün sahibi veya finansmanı olan bir şirkettir. GYO’lar paralarının çoğunu gayrimenkullere yatırır ve gelirlerinin çoğunu bu şekilde kazanırlar.

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının nasıl bir vergi avantajı vardır?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1 no’lu fıkrasının (d) bendi uyarınca, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.

KVK’nun 15’inci maddesinin 3 numaralı fıkrasında gayrimenkul yatırım ortaklığı kazançlarından, dağıtılsın veya dağıtılmasın, kurum bünyesinde % 15 oranında vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olmakla birlikte, 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kazançlar üzerinden yapılacak olan (bu kazançlar dağıtılsın dağıtılmasın ) stopajın oranı da % 0 olarak belirlenmiştir.

Gayrimenkul yatırım ortaklığının yaptığı işler nelerdir?

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Ne İş Yapar?

Gayrimenkul yatırım ortaklığının amacı, getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere ve gayrimenkul projelerine yatırım yapmak, portföyündeki gayrimenkullerden kira geliri ve gayrimenkul alım satım kazancı elde etmektir.

Gayrimenkul yatırım ortaklığı nasıl kurulur?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na kuruluş izni için başvurulur. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Bakanlığın kuruluş iznini vermesinin ardından kuruluşun tescilini takiben, yatırılan sermayeyi kullanarak şirket portföyünü oluşturmaya başlarlar.

Gayrimenkul ortaklığı ne demek?

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO); gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan özel bir sermaye piyasası kurumudur. Yatırım fonlarından modellenen GYO’lar, çok sayıda yatırımcının sermayesini bir araya getirir.

Gayrimenkul yatırım ne demek?

GYO veya gayrimenkul yatırım ortaklığı, gelir üreten gayrimenkulün sahibi veya finansmanı olan bir şirkettir. GYO’lar paralarının çoğunu gayrimenkullere yatırır ve gelirlerinin çoğunu bu şekilde kazanırlar.

Kaç çeşit yatırım ortaklığı vardır?

Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ile üç çeşit yatırım ortaklığı türü düzenlenmiştir: Gayrimenkul yatırım ortaklığı, Risk (Girişim) sermayesi yatırım ortaklığı, Sermaye piyasası araçları ve kıymetli madenler yatırım ortaklığı.

Gayrimenkul yatırım aracı mıdır?

Ülkemizde gayrimenkul bir yatırım aracı olarak görülmekte. Dünyanın diğer ülkelerinde böyle bir trend yok, yatırım aracı olarak pek görülmez ancak ülkemizde yıllardır gayrimenkul güvenli bir liman olarak, bir yatırım aracı olarak görülmekte.

Hisse ortaklığı nedir?

Hisse senedi sermaye şirketlerinin ortaklarına paylarını ve ortaklıklarını belgelemek için verdikleri kıymetli evraklara verilen isimdir. Bir diğer deyişle, bir şirketin anaparasının eşdeğer parçalarından biri olarak da görülür. Hisse senetleri aynı zamanda bir mülkiyeti ya da ortaklığı temsil eder.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu