Makalelerimiz

Avukat Bulundurma Zorunluluğu Anonim Şirketler

Avukat Bulundurma Zorunluluğu Anonim Şirketler

ANONİM ŞİRKET & YAPI KOOPERATİFLERİNDE SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanun’un 329. Maddesi ile değiştirilen 35/III Madde düzenlemesinde, bazı anonim şirketler ile yapı kooperatiflerine sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

İlgili Makaleler

Getirilen bu düzenlemeyle ilişkin usul ve esaslar ise Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği avukat bulundurma zorunluluğuna uyulmaması halinde yüklü

miktarda idarî para cezalarının öngörülmesi, anonim şirketler ile yapı kooperatifleri yöneticileri açısından önem arz etmektedir.

Kanunda belirtilen şartları sağlayan anonim şirketler ile yapı kooperatiflerinde sözleşmeli avukat zorunluluğu, Türk Ticaret Kanunu veya Kooperatifler Kanunu ile değil, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile getirilen bir yükümlülüktür.

Avukat Bulundurma Zorunluluğu Olan Şirketler
Avukat Bulundurma Zorunluluğu Olan Şirketler

Hangi Anonim Şirketler & Yapı Kooperatifleri Sözleşmeli Avukat Bulundurmak Zorundadır?

Kuruluş esas sermayesi 250.000-TL’nin altında olmakla birlikte sermaye artırımı sonrasında esas sermaye miktarı 250.000-TL ve üzerine çıkan anonim şirketlerde ise,

sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu, sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının ticaret siciline tescil ettirildiği anda (TTK md. 456/f.4, md. 355/f.1) doğar.

Bu yükümlülüğe uymayan anonim şirket ve yapı kooperatiflerine, sözleşmeli avukat bulundurmadıkları her ay için brüt asgari ücretin 2 (iki) katı tutarında idari para cezası verilmektedir.

Mezkur Kanuni düzenlemenin mefhumu muhalifi dikkate alındığında; esas sermaye miktarı 250 bin TL’nin altında kalan anonim şirketler ile ortak sayısı yüzün altında olan yapı kooperatifleri için ise sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.

İşverene İş Akdi İle Bağlı ve Sigortalı Çalışan Avukatlar Değil Sözleşmeli Avukatlar Bulundurulacaktır.

Mezkûr madde düzenlemesinde özellikle “sözleşmeli bir avukat” tan bahsedilmiştir. Dolayısıyla anonim şirket bünyesinde İş Kanunu’na göre sigortalı olarak çalışan avukatlar bu kapsama girmeyecektir.

Avukatlık Kanunu’na ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun ve yazılı olarak sürekli avukatlık hizmetleri sözleşmesinin düzenlenmesi halinde bu yükümlülük yerine getirilmiş olacaktır.

Sürekli Avukatlık hizmetlerinde uygulanacak esaslara ilişkin açıklamaların yapıldığı, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği md. 73/A, 73/B düzenlemelerinde yapılacak sözleşmede bulunması gereken hükümle belirtilmiştir.

Hukuki Destek Ve Avukatlık Danışmanlığı İçin Lütfen Bizimle İletişime Geçiniz

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu