Gayrimenkul Hukuku

Apartmanda Evcil Hayvan Beslemek Yasak mı? 2024

Apartmanda Evcil Hayvan Beslemek Yasak mı?

Apartmanlarda evcil hayvan beslemek birçok insan için keyifli bir deneyim olsa da, yasal ve komşuluk ilişkileri açısından bazı belirsizlikler oluşturabilir. Bu makalede, apartmanda evcil hayvan beslemenin yasal boyutunu, yönetim planı ve kat malikleri kurulu kararlarını, haklara ve yükümlülüklere dair detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Yasal Düzenlemeler

Apartmanda evcil hayvan beslemenin yasal çerçevesi Kat Mülkiyeti Kanunu ile belirlenmiştir. Kanun, evcil hayvan beslemeye dair doğrudan bir yasaklama içermemektedir. Bu durum, evcil hayvan beslemenin temel olarak serbest olduğu anlamına gelir.

Ancak, yönetim planı veya kat malikleri kurulu kararı ile evcil hayvan beslemeyle ilgili kısıtlamalar getirilebilir. Yönetim planı, apartmanda yaşayan tüm kat maliklerini bağlayıcı niteliktedir. Kat malikleri kurulu ise, oy çokluğuyla yeni kurallar oluşturabilir veya mevcut kuralları değiştirebilir.

Yönetim planında veya kat malikleri kurulu kararında yer alan kısıtlamalar şunlar olabilir:

 • Belirli türde evcil hayvanların beslenmesi yasaklanabilir.
 • Evcil hayvanların büyüklüğü sınırlandırılabilir.
 • Evcil hayvanların ortak alanlarda gezdirilmesi yasaklanabilir veya belirli saatlere sınırlandırılabilir.
 • Evcil hayvanların ses çıkarması veya rahatsızlık vermesi halinde gerekli önlemlerin alınması zorunlu kılınabilir.

Haklar ve Yükümlülükler

Apartmanda evcil hayvan besleyen kişilerin bazı haklara ve yükümlülüklere sahip olduğu unutulmamalıdır.

Haklar:

 • Evcil hayvanlarını yasalara ve yönetim planına uygun şekilde besleme hakkı.
 • Evcil hayvanlarının sağlık ve güvenliğini sağlama hakkı.
 • Evcil hayvanlarının refahını koruma hakkı.

Yükümlülükler:

 • Evcil hayvanlarının komşulara rahatsızlık vermemesini sağlama yükümlülüğü.
 • Evcil hayvanlarının temizliğini ve hijyenini sağlama yükümlülüğü.
 • Evcil hayvanlarının zarar verdiği durumlarda tazminat ödeme yükümlülüğü.
 • Apartman kurallarına ve kat malikleri kurulu kararlarına uyma yükümlülüğü.

Apartman Yöneticisi ve Komşularla İlişki

Apartmanda evcil hayvan besleyen kişilerin, apartman yöneticisi ve komşularıyla iyi ilişkiler kurması önemlidir. Yöneticiye ve komşulara karşı saygılı ve anlayışlı olmak, olası sorunların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Apartman yöneticisi:

 • Yönetim planında veya kat malikleri kurulu kararlarında yer alan evcil hayvan kurallarını uygulamakla yükümlüdür.
 • Evcil hayvanların neden olduğu rahatsızlıklar veya hasarlardan dolayı kat malikleri kuruluna bilgi vermelidir.

Komşular:

 • Evcil hayvanların komşulara rahatsızlık vermemesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep edebilirler.
 • Evcil hayvanların neden olduğu rahatsızlıklar veya hasarlar nedeniyle yasal haklarını kullanabilirler.

Cezai Yaptırımlar

Apartmanda evcil hayvan besleyen kişilerin, yönetim planında veya kat malikleri kurulu kararlarında yer alan kurallara uymamaları halinde cezai yaptırımlarla karşılaşabilecekleri unutulmamalıdır. Bu yaptırımlar şunlar olabilir:

 • Para cezası: Apartman yöneticisi tarafından kesilecek para cezası.
 • Yasal işlem: Yönetim planı veya kat malikleri kurulu kararına aykırılık halinde kat malikleri kurulu tarafından dava açılması ve mahkeme kararıyla para cezası veya tazminat ödenmesi.

Apartmanda Evcil Hayvan Beslemenin Faydaları ve Dezavantajları

Faydalar:

 • Evcil hayvanlar, sahiplerine sevgi ve arkadaşlık sunar.
 • Stresi azaltmaya ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olabilirler.
 • Fiziksel aktiviteyi teşvik edebilirler.
 • Çocuklara sorumluluk duygusu aşılayabilirler.

Dezavantajlar:

 • Evcil hayvanlar gürültü yapabilir, komşulara rahatsızlık verebilir.
 • Evcil hayvanlar pislik yapabilir, hijyen sorunlarına yol açabilir.
 • Evcil hayvanlar bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
 • Evcil hayvanların bakımı zaman ve para gerektirir.

Apartmanda evcil hayvan beslemek birçok insan için keyifli bir deneyim olsa da, yasal ve komşuluk ilişkileri açısından bazı dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Yasal düzenlemeler çerçevesinde, yönetim planı veya kat malikleri kurulu kararı ile evcil hayvan beslemeyle ilgili kısıtlamalar getirilebilir. Bu kısıtlamalar, belirli türde evcil hayvanların yasaklanması, hayvan büyüklüğünün sınırlandırılması, ortak alanlarda gezdirilmenin yasaklanması veya sınırlandırılması gibi unsurları içerebilir. Yönetim planı veya kat malikleri kurulu kararına uymayan kişilere para cezası verilebilir veya yasal işlem başlatılabilir.

Evcil hayvan besleyen kişilerin bazı haklara ve yükümlülüklere sahip olduğu unutulmamalıdır. Bu haklara evcil hayvanlarını yasalara ve yönetim planına uygun şekilde besleme, sağlık ve güvenliğini sağlama ve refahını koruma hakkı dahildir. Yükümlülükler ise evcil hayvanın komşulara rahatsızlık vermemesini sağlama, temizlik ve hijyeninden sorumlu olma, zarar verdiği durumlarda tazminat ödeme ve apartman kurallarına uyma gibi unsurları kapsar.

Apartmanda evcil hayvan besleyen kişilerin, apartman yöneticisi ve komşularıyla iyi ilişkiler kurması önemlidir. Yöneticiye ve komşulara karşı saygılı ve anlayışlı olmak, olası sorunların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Başa dön tuşu