Uluslararası Ticari Tahkim

Uluslararası Ticari Tahkim

Uluslararası Ticari Tahkim
Uluslararası Ticari Tahkim

Uluslararası ticari tahkim, sınırlar ötesi iş ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümünde giderek daha fazla tercih edilen bir yöntemdir. Geleneksel mahkeme süreçlerinin aksine, tahkim daha hızlı, esnek ve gizliliğe önem veren bir alternatif sunar. Küresel ticaretin karmaşık doğasını göz önünde bulundurarak, işletmeler arasındaki anlaşmazlıkları uzman hakemler aracılığıyla çözmek, bu sürecin temelini oluşturur.

Tahkimin önemi, özellikle uluslararası arenada kendini gösterir. Farklı yargı alanları arasındaki hukuki farklılıklar ve karmaşıklıklar göz önüne alındığında, tahkim, partilerin daha öngörülebilir ve kontrollü bir ortamda anlaşmazlıklarını çözmelerine olanak tanır. Ayrıca, tahkim kararlarının geniş çapta tanınması ve uygulanması, New York Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalar sayesinde kolaylaşmaktadır.

Tahkimin Avantajları

milletlerarası ticari tahkim
milletlerarası ticari tahkim

Uluslararası ticari tahkim, geleneksel mahkeme süreçlerine kıyasla birçok avantaj sunar. İş dünyası için bu avantajlar, anlaşmazlıkların çözümünde etkin ve pratik bir yol oluşturur:

Gizlilik: Tahkim süreci, genellikle kamuya açık olmayan özel bir süreçtir. Bu, şirketlerin hassas bilgilerinin korunmasını ve ticari sırların gizli kalmasını sağlar.

Esneklik: Tahkim, partilerin kendi prosedürlerini ve süreçlerini belirlemelerine olanak tanır. Bu, farklı hukuk sistemleri ve kültürel uygulamaları olan partiler için özellikle faydalıdır.

Uzman Hakemlerin Seçimi: Taraflar, konu hakkında özel bilgi ve deneyime sahip hakemleri seçebilirler. Bu, teknik veya karmaşık ticari konularda daha bilinçli ve uygun kararların alınmasını sağlar.

Hızlı Çözüm: Mahkeme süreçlerine kıyasla tahkim genellikle daha hızlı sonuçlanır. Bu, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar ve işletmelerin hızla normal iş akışlarına dönmelerine yardımcı olur.

Uluslararası Kararların Tanınması ve İcrası: Tahkim kararları, New York Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalar gereğince birçok ülkede tanınır ve uygulanır. Bu, sınır ötesi anlaşmazlıklarda büyük bir avantaj sağlar.

Öngörülebilirlik ve Düzenlilik: Tahkim, partilerin farklı yargı alanlarının belirsizliklerinden kaçınmalarına olanak tanır. Bu, özellikle uluslararası ticaret yapan şirketler için önemlidir.

Nihai ve Bağlayıcı Kararlar: Tahkim kararları genellikle nihai ve bağlayıcıdır, bu da uzun süreli hukuki mücadelelerin ve temyiz süreçlerinin önüne geçer.

Bu avantajlar, uluslararası ticari tahkimin, küresel ticarette artan bir şekilde tercih edilen bir çözüm yöntemi olmasını açıklar. Tahkim, iş dünyasında hızla değişen ihtiyaçlara uyum sağlayan, esnek ve etkili bir alternatif sunar.

Tahkim Süreci: Adım Adım Açıklama

milletlerarası ticaret hukuku
milletlerarası ticaret hukuku

Uluslararası ticari tahkim süreci, genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Tahkim Anlaşmasının Yapılması:
  • Tahkim süreci, taraflar arasında bir tahkim anlaşması veya sözleşmedeki tahkim maddesiyle başlar. Bu anlaşma, bir anlaşmazlık durumunda tarafların mahkeme yerine tahkim yoluyla çözüm arayacaklarını belirtir.
 2. Başvuru ve Yanıt:
  • Anlaşmazlık ortaya çıktığında, talep eden taraf (davacı), tahkim kuruluşuna başvuru yapar. Bu başvuru, anlaşmazlığın detaylarını ve talep edilen çözümü içerir.
  • Davalı taraf, bu başvuruya belirli bir süre içinde yanıt verir ve kendi savunmasını sunar.
 3. Hakemlerin Seçimi:
  • Taraflar, genellikle bir veya üç hakemden oluşan bir tahkim heyeti seçer. Bu seçim, tarafların anlaşması veya tahkim kurallarına göre yapılır.
  • Hakemler, konuyla ilgili uzmanlık ve tarafsızlık gerektiren niteliklere sahip olmalıdır.
 4. Tahkim Prosedürlerinin Belirlenmesi:
  • Taraflar ve hakemler, tahkimin nasıl yürütüleceğine dair prosedürleri belirler. Bu, duruşma tarihleri, delil sunma usulleri ve yazılı beyanlar gibi konuları içerir.
 5. Duruşmalar ve Delil Sunma:
  • Tahkim duruşmaları, genellikle daha az resmi ve daha esnek olan mahkemelerden farklıdır.
  • Taraflar, tanıklar ve uzman raporları aracılığıyla delillerini sunarlar.
 6. Karar Verme:
  • Hakem veya hakemler, sunulan deliller ve argümanlar temelinde bir karar verirler.
  • Bu karar, genellikle yazılı olup, gerekçeleri içerir ve taraflara tebliğ edilir.
 7. Kararın Uygulanması:
  • Tahkim kararı, genellikle nihai ve bağlayıcıdır ve mahkemeler tarafından tanınır ve icra edilir.
  • Uluslararası tahkim kararları, New York Sözleşmesi gibi anlaşmalar kapsamında birçok ülkede tanınabilir ve uygulanabilir.

Uluslararası Tahkim Kuralları ve Mevzuatı

Uluslararası tahkim, çeşitli ulusal mevzuatlar ve tahkim kurumları tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde işler. Bu kurumlar ve anlaşmalar, tahkim sürecinin yönetilmesinde önemli rol oynarlar.

 1. Uluslararası Tahkim Kurumları ve Kuralları:
  • ICC (Uluslararası Ticaret Odası) Tahkimi: Dünya çapında en yaygın kullanılan tahkim kurumlarından biridir. ICC Tahkim Kuralları, anlaşmazlıkların etkin ve esnek bir şekilde çözülmesi için detaylı prosedürler sağlar.
  • LCIA (Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi): Özellikle Avrupa merkezli anlaşmazlıklar için tercih edilen bir kurumdur. LCIA, hızlı ve etkin bir tahkim süreci sunar ve geniş bir uluslararası kabul görür.
  • ICSID (Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü Merkezi): Özellikle devlet ve yabancı yatırımcılar arasındaki anlaşmazlıklar için kullanılır. ICSID, Dünya Bankası tarafından desteklenir ve uluslararası yatırım hukukunun bir parçasıdır.
 2. Uluslararası Anlaşmalar:
  • New York Sözleşmesi (1958): Tahkim kararlarının tanınması ve icrası konusunda küresel bir çerçeve sunar. 150’den fazla devlet tarafından imzalanmıştır. Bu sözleşme, bir ülkede alınan tahkim kararlarının diğer imza ülkelerde kolaylıkla tanınmasını ve uygulanmasını sağlar.
  • Washington Sözleşmesi (ICSID Sözleşmesi): Devletler ve yabancı yatırımcılar arasındaki yatırım anlaşmazlıklarının çözümü için özel bir mekanizma oluşturur. Bu sözleşme, ICSID tahkiminin temelini oluşturur.
 3. Uygulama ve Etki:
  • Her tahkim kurumu, kendi kurallarını belirler ve bu kurallar, tahkim sürecinin nasıl işleyeceğini detaylandırır. Bu kurallar, genellikle tarafların ihtiyaçlarına ve tahkimin özelliklerine göre esneklik gösterir.
  • New York Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalar, tahkim kararlarının küresel düzeyde tanınmasını ve uygulanmasını sağlayarak, tahkimin etkinliğini ve cazibesini artırır. Bu, özellikle uluslararası ticarette sıkça karşılaşılan yargı alanlarındaki farklılıklar göz önüne alındığında önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS) Bölümü

1. Tahkim Nedir?

Tahkim, bir hakem ya da hakem heyeti tarafından yürütülen özel bir anlaşmazlık çözüm sürecidir. Taraflar, mahkemeye gitmek yerine, anlaşmazlıklarını bağımsız bir üçüncü tarafın kararına bırakırlar.

2. Tahkim ve Mahkeme Arasındaki Fark Nedir?

Tahkim, genellikle daha hızlı, daha esnek ve daha gizlidir. Ayrıca, tarafların uzman hakemler seçme şansı vardır ve süreç, mahkemelerin resmi prosedürlerinden daha az katıdır.

3. Tahkim Kararları Bağlayıcı mıdır?

Evet, tahkim kararları genellikle nihai ve bağlayıcıdır. Taraflar, tahkim sürecine girerek, hakemin kararını kabul etmeyi taahhüt ederler.

4. Uluslararası Tahkim Kararları Her Ülkede Geçerli mi?

Evet, New York Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerde, tahkim kararları genellikle tanınır ve uygulanır. Bu, uluslararası tahkim kararlarının geniş bir yargı alanında geçerli olmasını sağlar.

5. Tahkim Süreci Ne Kadar Sürer?

Tahkim sürecinin süresi, anlaşmazlığın karmaşıklığına ve tarafların prosedürel tercihlerine bağlı olarak değişir. Ancak genellikle, geleneksel mahkeme süreçlerinden daha hızlıdır.

6. Tahkimde Hangi Kurallar Uygulanır?

Tahkimde uygulanan kurallar, seçilen tahkim kurumu ve tarafların anlaşması ile belirlenir. ICC, LCIA ve ICSID gibi kurumların kendi özel kuralları vardır.

7. Tahkimde Delil Sunma Süreci Nasıldır?

Tahkimde delil sunma süreci, genellikle mahkemelerdekinden daha esnektir. Tanıklar, yazılı beyanlar ve uzman raporları dahil olmak üzere çeşitli delil türleri sunulabilir.

8. Tahkim Masrafları Ne Kadardır?

Tahkim masrafları, hakem ücretleri, idari masraflar ve duruşma masraflarını içerir. Bu maliyetler, anlaşmazlığın büyüklüğüne ve sürecin karmaşıklığına göre değişir.

Makalelerimiz | İstanbul | Florya | Asal Hukuk Bürosu | 2024

Başa dön tuşu