Makalelerimiz

Online Satışlarda Marka ve Ürün Tecavüzü

Online Satışlarda Marka ve Ürün Tecavüzü

Günümüz ticaretinde online satışlar inanılmaz yükselmekte. Bu yükselmeyi olumlu değerlendirenlerin aksine emek hırsızları da gün yüzüne çıktı.

Siz emek, zaman ve para harcayarak bir ürün yada marka oluşturuyorsunuz ve bu emek hırsızları sağ tık ile ürününüzü kaydedip kendi ürünü gibi satmaya ve bunun üzerinden para kazanmaya başlıyor.

İşte bu emek hırsızlığından , marka ve patent ihlalinden başka bir şey değildir.

İstanbul Marka Avukatı olarak sizlere bu ihlalleri durmak önüne geçmek için hizmetler sunmaktayız.

Ürünlerinizi nereden satarsanız satın marka ihlalleriyle karşı karşıya kalmak için sürecin başında marka avukatınızla yola çıkmalısınız.

Satış yapmadan koruma almadan online satışa başladıysanız geç mi kaldınız tabi ki hayır ama dur demek için geç kalabilirsiniz.

Tecavüzün durdurulması, önlenmesi ve marka tecavüzünden doğan zararın karşılanması için konusunda uzman marka avukatlarımızla sizlere hizmet veremeye hazırız.

Haklarımı Avukatım Bilir Diyorsanız Marka Avukatlarımız ile haklarınızı arıyoruz.

Online Satışlarda Marka ve Ürün Tecavüzü

Marka hakkına tecavüz suçu 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 29. Ve 30. maddelerinde düzenlenmiştir.

Mezkur kanunun 29. maddesinde; marka hakkına tecavüz sayılan fillerin neler olduğu düzenlenmiş,

Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7. maddede belirtilen biçimlerde kullanmak,

Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek,

Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak,

Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu haklan üçüncü kişilere devretmek marka hakkına tecavüz sayılan fiiller olarak sayılmıştır.

6769 sayıl Yasanın 30. maddesinde ise marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler düzenlenmiş, “Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar

hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır, Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır,

Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır,

Bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur denilmek suretiyle sanıklar hakkında hapis ve adli para cezası öngörülmüştür.

Online Satışlarda Marka ve Ürün Tecavüzü

Markanın etkin korunmasının sağlanması için, 556 sayılı KHK gereğince tescil edilmesi gereklidir. Elbette ki, bir markanın ticari hayatta kullanımı için tescilli zorunlu değildir.

Ancak, markanın etkin bir şekilde korunması isteniyorsa, tescil kaçınılmazdır. Zaten, 556 sayılı KHK hükümlerine göre de koruma tescil yoluyla elde edilir.

Tescilli marka hakkının koruma süresi başvuru tarihinden itibaren başlar ve koruma süresince devam eder. Koruma süresi; markalarda on yıl olup, bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenebilir.

Marka için korumanın tescil yoluyla elde edileceğini söylemiştik. Bu anlamda tescil kurucu bir etkiye sahiptir.

556 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde, tescilli marka sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki hakka ilişkin ürün veya hizmet üçüncü kişiler tarafından;
– üretilemez,
– piyasaya sunulamaz,
– satılamaz,
– sözleşme yapmak için icapta bulunulamaz,
– ithal veya ihraç edilemez,
– ticari amaçlı kullanılamaz veya bu amaçlarla elde bulundurulamaz,
– bu amaçlarla stoklanamaz.

Müvekkillerimizden Gelen Sorular

Buybox Sistemi  ile Emek Haksızlığı yaşıyorum nasıl durdurabilirim ?,

Marka Hakkı İhlaline İzin Veriliyor markamı nasıl koruyabilirim?,

Marka ihlali cezaları nelerdir?,

Ürünüm kopyalanıp satılıyor nasıl engel olabilirim ?,

Marka hakkı nasıl elde edilir?,

Marka ihlali cezaları nelerdir?,

Ceza hükümleri 556 sayılı KHK m. 61/A’da düzenlenmektedir. Buna göre, başkasına ait marka hakkına tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Marka hakkı nedir?

Marka hakkı, olumsuz yani yasaklama yetkisi ile olumlu yani kullanma yetkisini içerir. Diğer bir anlatımla, marka hakkı sahibinin, başkalarının marka hakkına karşı saldırılarını önleme yetkisi ile marka hakkından doğan haklarını kendi menfaati doğrultusunda kullanma yetkisi bulunmaktadır

Markada iktibas nedir?

İltibas marka hakkına tecavüz niteliğindedir. Marka sahibi, SMK m. 7.2.b uyarınca, tescilli markası ile ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali bulunan ve aynı veya benzer mal veya hizmet sınıfında kullanılan bir işaretin kullanılmasının önlenmesini talep edebilir.

Ticari marka ihlali nedir?

Ticari marka ihlali, ticari markanın ürünün kaynağı konusunda kafa karışıklığına yol açabilecek şekilde uygunsuz veya yetkisiz kullanımıdır.

Marka Lisans Sözleşmesi nedir?

Marka lisans sözleşmesi, marka sahibinin lisans veren sıfatıyla markayı kullandırma, bunun karşılığı olarak lisans alanın ise bedel ödeme borcu altına girdiği karşılıklı borç yükleyen ivazlı bir akittir.

Hukukta iltibas ne demek?

İltibas; birbirine çok benzeyen iki şeyin karışması anlamına gelmektedir. Marka hukukunda iltibasa yol açmak kavramı ise tescilli marka ile karıştırılma ihtimaline sebebiyet vererek iki markanın birbirinden ayırt edilememesine neden olmaktır

Marka hakkı nasıl elde edilir?

Marka Tescili Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka başvurusu, fiziki evrak ile ya da çevrimiçi başvuru ile yapılabilmektedir. Başvuruda bulunabilmek için, başvuru sahibinin tacir olması, ticari işletmesinin bulunması şartı aranmamaktadır, gerçek kişiler de marka tescil başvurusunda bulunabilmektedirler.

Ticaret markaları nelerdir?

Ticari Marka

Bir firmanin üretimini veya ticaretini yaptığı mallarını, diğer firmanın mallarından ayırt etmeye yarayan marka türüdür.

Marka hakkı kişilik hakkı mıdır?

Marka hakkı şayet kişilik haklarının kapsamına girmiyor ise 5651 Sayılı Kanun’un 9. maddesi kapsamına da girmeyecek, bu sebeple de bu kanunda yer alan görev kuralı markalar açısından uygulanmayacaktır.

Marka tescil ne demek?

Bir işletmenin ürettiği mal ya da hizmeti diğer işletmelere ait mal ya da hizmetlerden ayrılmasını sağlayan işarete marka denir. Bu işaretin yasal olarak korunması haline ise marka tescili adı verilir.

Ticaret Hukuku Marka nedir?

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye uygun her türlü işaret olarak tanımlanmaktadır.

556 sayılı KHK’da markanın bir tanımına yer verilmemiş, ancak marka olabilecek işaretlerden ve bu işaretlerin özelliklerinden söz edilmiştir.

Marka sadakati ne demek?

Marka sadakati, bir markanın rakiplerine göre daha çok tercih edilip satın alınmasıdır. Bu konsept uzun zamandır araştırmacılar tarafından araştırılmaktadır.

Marka kimliği ne demek?

Marka kimliği, bir şirketin kendini dışarıya gösteriş biçimidir. Marka kimliği, logo, slogan, iletişim dili ve görsel olarak şirketin kendini yansıtışı olarak da isimlendirilebilir.

Marka Hukuku Nedir?

Marka, 10 Ocak 2017’de yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu‘nda (“Kanun”) yer verilen en klasik tanımı ile bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan işaretlerdir

İstanbul Marka Avukatlarımızdan bilgi ve hukuki destek için bizi arayınız…

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu