Makalelerimiz

Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatı

Kötü niyet tazminatı” olarak adlandırıla gelen tazminat türü, takibe girişmekte kötü niyetli bulunduğu borçlu tarafından açıkça kanıtlanmış olan ya da öyle olduğu ayrıca kanıtlanmasına gerek bulunmaksızın dosya kapsamından açıkça anlaşılabilen alacaklıya yönelik bir yaptırım niteliğindedir.

Kötüniyet tazminatı yüzde kaç?

Borçlunun haksız yere ve kötü niyetli olarak borca itirazını düşünen kanun, alacaklının da haksız yere insanlara karşı alacak takibine geçebileceğini de düşünmemiş değil.

Kötü niyetli alacaklıya karşı da kötü niyet tazminatı ödettirilmesi de mümkün.

Kötü niyet tazminatının oranı da yüzde 20.

Mahkemece icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi gerekli koşullar ?

Geçerli ve ilamsız bir icra takibi yapılmış olmalıdır
Borçlu süresi içerisinde ödeme emrine itiraz etmiş olmalıdır
Süresi içinde açılan bir itirazın iptali davası bulunmalıdır
İcra inkar tazminatı talep olunmalıdır
Mahkemece borçlunun itirazının haksızlığına karar verilmelidir
İtirazın iptali davası neticesinde mahkemece, davanın reddi ya da kabulü yönünde karar tesis edilir.

İcra inkar tazminatı kesinleşmeden icraya konulabilir mi?

Somut olayda genel mahkemede verilen itirazın iptali ilamının hüküm fıkrasının %40 icra inkar tazminatı ve vekalet ücretiyle yargılama gideri kısmı ilamlı takibe konulmuş olup yukarıda belirtilen hükümler gereği ve alınmış bir tehiri icra kararı da bulunmadığından ilam kesinleşmeden takibe konulabilecektir.

İcra inkar tazminatı nasıl talep edilir?

İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminat hükmolunması kötü niyetin sübutuna bağlıdır. Borçlunun icra inkâr tazminatına mahkûm edilebilmesi için alacaklının ilamsız icra takibi yapması şarttır. Bir başka deyişle, icra inkâr tazminatı sadece ilamsız icrada söz konusudur.

İcra inkar tazminatının şartları nelerdir?

İcra inkar tazminatının şartları aşağıda sayıldığı gibidir: Alacaklı tarafından ilamsız icra takibi başlatılmış olmalıdır. İcra inkar tazminatı, ancak ilamsız icra takibi mevcutsa gündeme gelebilir. Başlatılan ilamsız icra takibinin geçerli bir takip olması gerekmektedir.

İtirazın kaldırılması davası ne zaman açılır?

İİK’nın 67/1. maddesi uyarınca itirazın iptali davası bir süreye tabi olup alacaklı, bu davayı, itirazın kendisine (varsa, vekiline) tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde açabilir.

İcra inkar tazminatına hangi faiz uygulanır?

Mahkemece belirlenecek olan inkar tazminatına faiz işletilir. Mahkeme kararında da faiz oranının belirlenmesine gerek yoktur. Ayrıca takip talebinde faiz oranını belirtmek de şart değildir. Ancak faiz oranı belirtilmemiş ise yasal faiz üzerinden hesap yapılması gerekir.

İtirazın iptali davası hangi mahkemede?

İtiraz sonucunda takibin durdurulduğuna ilişkin kararın tebliğinden itibaren 1 yıl içerisinde alacaklı tarafından itirazın iptali davası açılabilir. Taraflar arasındaki hukuki ilişki açısından ayrıca bir hüküm bulunmaması halinde görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu