İçeriğe geç

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması 2023

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması 2023

Yabancılar Türkiye’de şirket kurmak için aşağıdaki adımları izleyebilir:

Şirket türü belirleme: Öncelikle kurmak istediğiniz şirketin türünü belirlemeniz gerekmektedir. Türkiye’de en yaygın şirket türleri; Limited Şirket (Ltd. Şti.), Anonim Şirket (A.Ş.), Kooperatif (Koop.), Şahıs Şirketi (SSK) ve Komandit Şirket (KS) şeklindedir.

Şirket unvanı tescili: Şirket türünü belirledikten sonra, bir şirket unvanı belirlemeniz gerekmektedir. Şirket unvanı tescili için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne başvurmanız gerekmektedir.

Şirket sözleşmesi hazırlama: Şirket unvanı belirledikten sonra, şirket sözleşmesini hazırlamanız gerekmektedir. Sözleşme, Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir.

Şirket ana sözleşmesinin noter tasdiki: Şirket ana sözleşmesi, noter tarafından tasdik edilmelidir.

Şirketin tescili: Şirket ana sözleşmesinin noter tasdikinden sonra, şirketin tescil edilmesi gerekmektedir. Şirket tescili, Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne yapılmalıdır.

Vergi dairesine kaydolma: Şirketin vergi dairesine kaydolması gerekmektedir.

Ticaret Sicil Gazetesi ilanı: Şirket tescil edildikten sonra, Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekmektedir.

Çalışma izni alınması: Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de çalışabilmeleri için çalışma izni almaları gerekmektedir. Şirket sahibi olarak Türkiye’de şirket kurmak için de çalışma izni alınması gerekmektedir.

Bu adımları tamamladıktan sonra, şirketiniz Türkiye’de faaliyete başlayabilir. Ancak, şirket kurma süreci bazen karmaşık olabildiği için, bir avukattan destek almanız faydalı olabilir.

Yabancılar Türkiye’de Şirket Kurması İçin Gerekli Belgeler

Yukarıda aşamalarıyla yabancıların Türkiye’de nasıl şirket kuracağından bahsettik. Bununla beraber her aşama için istenen belgeler de değişiklik göstermektedir. Ancak genel itibariyle yabancıların Türkiye’de şirket kurabilmesi için gereken belgeler şunlardır:

Şirket sözleşmesi
Hissedarların pasaport fotokopisi
İmza yetkilileri faaliyet belgesi
İmza beyannamesi
Potansiyel vergi numarasına ilişkin tescil talep dilekçesi, ana sözleşme, kira sözleşmesi, vekaletname
Tescil başvurusunda bulunurken kuruluş bildirim formu, şirket sözleşmesi, rekabet kurumuna ödeme belgesi, kuruluş beyannamesi, ticaret odası tescil formu, banka dekontu, şerhlere ilişkin belgeler, ayni sermaye uzman raporu
Bu belgeler genel itibariyle şirket kuruluş aşamasında istenen belgeler olmakla beraber süreç içerisinde gelişen durumlara ilişkin olarak yabancıların Türkiye’de şirket kurması için gerekli belgeler değişebilmektedir.

Çalışma İzni Olmayan Yabancı Şirket Kurabilir Mi?

Türkiye’de çalışma izni olmayan yabancılar, şirket kurabilirler. Ancak, şirketin faaliyetlerinde aktif olarak yer almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de çalışma izni almaları gerekmektedir.

Bununla birlikte, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin yönetim kurulunda yer alan yabancı uyruklu kişilerin, şirket faaliyetleri ile ilgili olarak ülkeye giriş yapmak, toplantılara katılmak veya iş gezileri düzenlemek gibi işlemler için “çalışma izni” başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de şirket kurma sürecinde, şirket kuruluşu için gerekli olan belgelerin hazırlanması, noter işlemleri ve vergi dairesine kaydolma işlemleri gibi konularda da yer alması mümkündür. Ancak, Türkiye’de kalıcı olarak çalışacak olan yabancı uyruklu kişilerin çalışma izni almaları gerekmektedir.

Sık Sorulan Sorular Ve Cevapları

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de şirket kurabilir mi?

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de şirket kurabilir. Ancak, şirket faaliyetlerinde aktif olarak yer almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de çalışma izni almaları gerekmektedir.

Çalışma izni olmayan yabancılar Türkiye’de şirket kurabilir mi?

Yabancı şirketler Türkiye’de şube açabilir ve faaliyet gösterebilirler. Şube açmak için gerekli belgeler ve izinler bulunmaktadır.

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de iş kurarken nelere dikkat etmeli?

Türkiye’de şirket kurmak için gerekli belgeler arasında şirket sözleşmesi, imza sirküleri, şirket unvanı tescil belgesi, vergi numarası, Ticaret Sicil Gazetesi ilanı gibi belgeler yer almaktadır.

Yabancı şirketler Türkiye’de şube açabilir mi?

Evet, yabancı şirketler Türkiye’de şube açabilirler. Türkiye’deki yabancı şirketler, şube açmak için Türkiye’de avukat hukuk bürosundan yardım alabilirler. Şube açmak için gerekli belgeler ve izinler bulunmaktadır.

Türkiye’de şirket kurarken hangi belgeler gereklidir?

Türkiye’de şirket kurmak için gerekli belgeler arasında şirket sözleşmesi, imza sirküleri, şirket unvanı tescil belgesi, vergi numarası, Ticaret Sicil Gazetesi ilanı gibi belgeler yer almaktadır. Ayrıca, yabancı uyruklu şirketlerin Türkiye’de şube açmak istemeleri durumunda, Türkiye’de  bir avukattan yardım almaları ve şube açmak için gerekli belgeleri hazırlamaları gerekmektedir. Şube açma işlemleri, Türkiye’de  bir avukat tarafından takip edilebilir.

Türkiye’de şirket kurmanın maliyeti nedir?

Türkiye’de şirket kurmanın maliyeti, şirket türüne, sermaye miktarına ve diğer faktörlere göre değişebilmektedir.

Yabancı şirketler Türkiye’de vergi ödemek zorunda mıdır?

Yabancı şirketler Türkiye’de vergi ödemek zorundadır. Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler, faaliyetleri nedeniyle Türkiye’de vergi mükellefiyeti kazanırlar.

Türkiye’de şirket kurarken avukatlık hizmetleri almak zorunlu mu?

Türkiye’de şirket kurarken avukatlık hizmetleri almak zorunlu değildir. Ancak, şirket kurma sürecinde avukatlık hizmetlerinden faydalanmak işlemlerin hızlı ve doğru şekilde tamamlanması açısından faydalı olabilir.

Yabancı şirketler Türkiye’de çalışma izni almadan iş yapabilir mi?

Yabancı şirketler Türkiye’de çalışma izni almadan iş yapamazlar. Yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere, Türkiye’de çalışacak olan yabancı uyruklu kişilerin çalışma izni almaları gerekmektedir.

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de şirket kurabilmek için Türk vatandaşı olmalı mı?

Türkiye’de şirket kurmak için Türk vatandaşı olmak zorunlu değildir. Yabancı uyruklu kişiler de Türkiye’de şirket kurabilirler.

Türkiye’de şirket kurmak ne kadar zaman alır?

Türkiye’de şirket kurma süreci, şirket türüne, belgelerin tamamlanma süresine ve diğer faktörlere göre değişebilir.

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de şirket kurmak için sermaye şartı var mıdır?

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de şirket kurarken sermaye şartı bulunmaktadır. Ancak, sermaye miktarı şirket türüne göre değişebilmektedir.

Türkiye’de şirket kurarken yerli bir ortak bulmak zorunlu mu?

Türkiye’de şirket kurarken yerli bir ortak bulmak zorunlu değildir. Yabancı uyruklu kişiler, tamamen yabancı sermayeli şirket kurabilirler.

Yabancı şirketler Türkiye’de taşınmaz edinebilir mi?

Yabancı şirketler Türkiye’de taşınmaz edinebilirler. Ancak, bazı kısıtlamalar ve izinler bulunmaktadır.

Türkiye’de şirket kurarken noter işlemleri ne kadar sürede tamamlanır?

Türkiye’de şirket kurarken noter işlemleri, belgelerin tamamlanma süresine göre değişebilir.

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de iş yeri açabilir mi?

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de iş yeri açabilirler. Ancak, Türkiye’de iş yeri açmak için de belirli izinler ve belgeler gerekmektedir.

Türkiye’de şirket kurarken vergi avantajlarından yararlanmak mümkün mü?

Türkiye’de şirket kurarken vergi avantajlarından yararlanmak mümkündür. Ancak, vergi avantajları şirket türüne ve faaliyet konusuna göre değişebilmektedir.

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de şirket kurarken hangi sektörlerde faaliyet gösterebilirler?

Yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de şirket kurarken, belirli sektörlerde faaliyet gösterebilmektedirler. Ancak, bazı sektörlerde yabancı yatırımlara sınırlamalar getirilmiştir.

Yabancı şirketler Türkiye’de banka hesabı açabilir mi?

Yabancı şirketler Türkiye’de banka hesabı açabilirler. Ancak, banka hesabı açmak için belirli belgeler ve izinler gerekmektedir.

Türkiye’de şirket kurmak için başka hangi izinler alınması gerekiyor?

Türkiye’de şirket kurmak için başka izinler de alınması gerekebilir. Örneğin, şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak çevre izni, sağlık izni veya inşaat izni gibi izinler alınması gerekebilir.

Yabancılar İçin Avukatın Şirket Açması

Yabancıların Türkiye’de şirket açmaları için bizzat başvuru işlemlerini yapmaları gibi bir şart mevcut değildir. Dolayısıyla yabancıların vekaletnamede gerekli yetkileri verdikleri bir avukat desteği ile Türkiye’de şirket açmaları mümkündür.

Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluş Masrafları

Yabancı ortaklı şirketin kuruluş masraflarına ilişkin net bir miktar söyleyebilmek mümkün değildir. Zira şirketin türünden sermayelerin miktarına, alınacak olan avukatlık hizmetinden ortak sayısına kadar birçok husus masrafın artmasına veya azalmasına sebep olabilecektir.

Türkiye’de yabancı ortaklı şirket kuruluş masrafları, şirket türüne ve belirlenen sermaye tutarına göre değişebilmektedir. Bazı temel masraflar şunlardır:

Avukatlık ve danışmanlık ücretleri: Şirket kuruluşu için bir avukattan yardım almanız gerekebilir. Bu hizmetler için ödemeniz gereken ücretler, şirket kuruluş sürecine göre değişebilir.

Ticaret sicil gazetesi ilan ücretleri: Şirketin kuruluşu sırasında ilan edilmesi gereken Ticaret Sicil Gazetesi ilan ücretleri bulunmaktadır.

Noter ücretleri: Şirket kuruluş işlemleri sırasında, noter aracılığıyla hazırlanacak olan belgeler için noter ücretleri ödenmesi gerekmektedir.

Vergi dairesine ödenecek ücretler: Şirketin kuruluş sürecinde, vergi dairesine kaydolmak için ödeme yapmanız gerekebilir.

Sermaye taahhüdü: Şirket kuruluşunda, belirlenen sermaye tutarı için sermaye taahhüdünde bulunmanız gerekmektedir.

Şirket unvanı tescil ücretleri: Şirket unvanı tescili işlemi için ödeme yapmanız gerekebilir.

Diğer masraflar: Yabancı ortaklı şirket kuruluşu sürecinde, diğer masraflar da ortaya çıkabilir. Örneğin, şirketin faaliyet göstereceği sektöre bağlı olarak belirli izinler veya belgeler almanız gerekebilir.

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması 2023

Yabancılar İçin Avukatın Şirket Açması  ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmek için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabımızda güncel hukuki paylaşımları yaptığımız gibi blog sayfamızdan da güncel haber ve yazılarımıza ulaşabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir