Makalelerimiz

Vasiyetname Nedir 2023

Vasiyetname Nedir 2023

Vasiyetnamenin Reddi ve İptali Davası

Vasiyetnamelarının reddi ve iptali davası, bir vasiyetnamelarının geçersizliğini ispat etmek için açılan bir davadır. Kişinin bir başka kişiye ya da kuruma kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu bir kişinin yerine hareket etmesine izin veren özel belgelerdir.

İlgili Makaleler

Vasiyetnamelarının reddi ve iptal davası, herhangi bir kişi tarafından bir vasiyetnamelarının geçersizliğini ispatlamak için açılan bir dava olarak tanımlanmaktadır. Dava, haklarını ihlal edildiği ya da hakları ihlal edilen kişi tarafından imzalanmış bir vasiyetnamelerının geçersizliğini ispatlamak için açılır.

Davasının başarılı olması için, vasiyetnamelerin geçersiz olduğunu ispat etmek için gerekli delillerin sunulması gereklidir. Genellikle vasiyetnamenin geçersiz olduğunu ispatlamak için imzalanma tarihinde taraflar arasındaki sözleşmeye uygun olmadığının veya taraflar arasındaki ilişkiye uygun olmadığının ispatlanması gerekir. Geçersiz olduğu ispatlandığında, haklarını ihlal edilen kişinin vasiyetnameleri reddi ve iptal davasının kabul edilmesi gerekir.

Vasiyetname, bir kişinin ölümünden sonra mirasının nasıl paylaştırılacağını veya mirasın nasıl yönetileceğini belirten bir belgedir. Mirasın paylaşımını veya yönetimini tayin etmenin yanı sıra, mirasın kullanımı, özellikle de mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için birçok kuralları da içerebilir.

Vasiyet resmi, el yazısıyla ve sözlü olmak üzere üç şekilde yapılabilir. Bu husus Türk Medeni Kanununun 531. maddesinde düzenlenmiştir.

Vasiyet, bir kişinin ölümünden önce bıraktığı yazılı veya sözlü olarak tavsiye ve arzularının toplanması ve yerine getirilmesi için yazılı bir belgedir. Vasiyetin, bırakılan kişinin ölümünden sonraki mirasın paylaşımı, çocukların bakımı veya büyük ölçüde başka konularla ilgili kararlar vermesi gibi konularla ilgili olabilir.

2023 Vasiyetname Örneği

EL YAZILI VASİYETNAME

Ben [İsim-Soyisim] olarak kendi hür irademle bu vasiyetnameyi başından sonuna kadar kendi el yazımla hazırladım.

İşbu vasiyetname, ölümümden sonraki bütün varlıklarımın, bağışlamalarımın ve ödemelerimin nasıl dağıtılacağını belirlemek için yapılmıştır. Vasiyetname, yasal olarak geçerli ve bağlayıcı olacaktır. .*****……  isimli mirasçılara, düzenlenen tüm varlıklarımın veya ödemelerimin nasıl dağıtılacağı konusunda, kesinlikle bağlayıcı olacak şekilde yapılmıştır. Vasiyetname, benim ölümümden sonraki mirasımın herhangi bir kısmının, bir başkasının eline geçmesi halinde, bu kişinin bu vasiyetnameye uyması gerektiğini varsayacaktır.

Ben öldükten sonra mallarımın bu vasiyetnamemde aşağıda yazıldığı şekilde paylaştırılmasını istiyorum.

Şahsıma ait olan;

1) xxx ili, xxx ilçesinde bulunan … Ada, … Parsel, … Cilt, … sayfa numarasında kayıtlı …numaralı dairemin bütün hissesini eşime [İsim-Soyisim]’e,

2)Tüm elektronik cihaz ve eşyalarımı, kişisel eşyalarımın tamamını oğlum [İsim-Soyisim]’e

3) Tüm banka hesaplarımda mevcut olan mal varlıklarımın tamamını kızım [İsim-Soyisim]’e

4) xxx ili, xxx ilçesi, … parselde bulunan tarlamın xx/xxx hissesini kardeşim [İsim-Soyisim]’e,

bırakıyorum. Malvarlığımın bu şekilde paylaştırılmasını istiyorum. Tüm mirasçılarımın bu vasiyetnameye uygun hareket etmesini istiyorum. Bu vasiyetnameyi kendi özgür irademle …. Senesinin …. Ayının ….. gününde kendi el yazımla kaleme aldım.

Tarih
Gün/Ay/Yıl
Ad Soyadı
İmza

 

 

Vasiyetnamenin Reddi ve İptali Davası

Vasiyetname yazmak için yasal olarak yeterli yaşına sahip olmak gereklidir. Bir ülkede vasiyetname yazmak için yeterli yaşına sahip olmak için, ülkenin mevzuatına göre değişiklik gösterebilir. Genellikle ülkelerde, yeterli yaş 18 yaşın altında değildir. Bazı ülkelerde, 15 yaşındaki bireyler de vasiyetname yazma yetkisine sahiptir.

Türk Medeni Kanununun 502. maddesinde “vasiyetname yazmak için kaç yaşında olmak gerekir” sorusunun cevabı bulunmaktadır. Kanuna göre vasiyet yapabilme şartları ayırt etme gücünü haiz olmak (herhangi bir akıl hastalığı bulunmamak) ve on beş yaşını tamamlamış olmaktır.

2023 Vasiyetname Ücreti

2023 yılında noter vasiyetname hazırlama ücreti 313,53 TL oldu. Vasiyetnamenin iptali yani vazgeçme talebi olması halinde bu ücretin üçte birlik kısmı ödenir.

Vasiyetname Nedir 2023

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu