Makalelerimiz

Vasi Ataması Nasıl Yapılır ?

Vasi Ataması Nasıl Yapılır ?

Vesayet ve Vasi Tayini (Atanması) Davası Nedir?

Velayet altında olmayan küçükler ve kısıtlama hali olan erginler adına vasi atanmaktadır. Kendi haklarını ve mali menfaatlerini koruyamayacak durumda olmaları nedeniyle koruma altına almak adına vasi atanması kararı verilmektedir.

İlgili Makaleler

Vasi olan kişi mal satabilir mi?

Taşınmazların Durumu: Vasi ev satabilir mi?

Medeni Kanunu m.444, vesayet altındaki kişilerin taşınmazlarının satışını, vesayet altındaki kişinin menfaatinin zorunlu kıldığı hallerde bir tamamlayıcı olgu olarak vesayet makamının iznine bağlamıştır. Satışın öncelikle vesayet altındaki kişinin menfaatine olması gerekir.

Vasi atama süresi ne kadar?

Eğer görev süresinin uzatıl masına dair taraflardan herhangi bir talep bulunmuyorsa da bu durumda vasilik görevi önceden belirlenmiş olan iki yıllık süre sonunda tamamlanmaktadır. Küçük olan kişiler için de mahkeme tarafından belirlenmiş erginliğin oluşması tarihine kadar vesayet sürmektedir.

Vasi Ataması

Vasilik belgesi nereden alınır?

Bu durumda sulh hukuk mahkemeleri vasi tayini için başvurulan resmi mercilerdir. Sulh hukuk mahkemelerine başvurulur. Bu başvuruyu kişinin birebir kendi akrabaları, yakınları yapabilir.

Vasi atanmasını kimler isteyebilir?

Medeni Kanun son olarak, ergin kişinin kendi isteği üzerine vesayet altına alınması durumunu düzenlemiştir. Buna göre, ergin kişinin kendisi de yaşlılık, engelli olma, deneyimsizlik veya ağır hastalık gibi nedenlerle işlerini idare edemiyor ve bakıma ihtiyaç duyuyorsa kendisine vasi atanmasını isteyebilir.

Vasi tayin edilen kişi satış yapabilir mi?

İki türlü Satış Yöntemine karar verilebilir;  Açık artırma, vesayet makamının gözetimi altında ve bu işle görevlendirdiği memur tarafından, vasi de hazır olduğu halde yapılır.  Satış bedeli tamamen ödendikten sonra taşınır mallar alıcısına teslim edilir.

Vasi Ataması

Vasi tapuda satış yapabilir mi?

Vasi tayin edilmiş bir kişiye ait bir taşınmazın satışı. Vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemesine başvurarak, taşınmazda bulunan hissenin satımı için ayrıca izin alacaksınız. zira taşınmaz alım satımı ayrıca vesayet makamının iznine tabi olan işlerdir. Sadece vasi olarak atanmış olmak yetmez.

Vasi süresi bitince ne olur?

Sulh Hukuk Mahkemesi vasinin görev süresini her defasında ikişer yıl uzatabilir.  Kanun’un 480’ninci maddesinde, vasilik görevinin uzatılmadığı takdirde sürenin dolması ile sona ereceği düzenlenmiştir. Vasi, iki yıllık görev süresini doldurduğunda, görev süresi mahkemece tekrar uzatılmamışsa vasilik sona erer.

Vasi tayin edilen kişi neler yapabilir?

Vasi, kısıtlıyı korumak ve bütün kişisel işlerinde ona yardım etmekle yükümlüdür. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde vasi, koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanmasına ilişkin hükümlere göre kısıtlıyı bir kuruma yerleştirebilir veya orada alıkoyabilir ve durumu derhal vesayet makamına bildirir.

Alzheimer hastasına vasi tayini nasıl yapılır?

Böyle bir durum oluşmaya başladığı zaman hasta veya yakınları tarafından talep edilmesi halinde bir vasi belirlenmesi uygun olur. Hasta yakınları adliyelerde özel yetkili sulh hukuk mahkemelerine dilekçe vererek başvuru yapabilirler. Hasta yakınları belirlenen tarihteki davayı kendileri takip edebilirler.

Noterden vasi tayini yapılır mi?,
Noterden Vasi Tayini

Vasi tayin edilmesi ancak mahkeme kararı ile mümkündür. Yer bakımından yetkili ve görevli mahkeme tarafından küçük veya kısıtlılara vasi atanması yapılacaktır, noterden vasi tayini etme olmamaktadır.

Zihinsel Engelli Kimseye Vasi Tayini Nasıl Yapılır ?

Vesayet altına alınması gereken zihinsel engelli kimseye vasi tayini Sulh Hukuk Mahkemeleri tarafından yapılır. Engelli kimsenin ana babası velayet görevini yerine getiremiyorsa, mahkeme kısıtlı için vasi tayin eder.

Vasi Ataması

Vasi davası neden açılır?

Buna göre velâyet altında bulunmayan bir küçük olması, kısıtlılık , akıl zayıflığı, savurganlık, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmak (hükümlü olmak) ve kişinin isteği üzerine bir kişiye vasi tayin edilmesi talepli olarak dava açılabilir.

Vasi tayin edilen kişi vekalet verebilir mi?

1.Vasi avukata vekalet verebilir. 2.Medeni Kanun’un 480.maddesine göre; “Vasilik görevi, uzatılmadığı takdirde, sürenin dolmasıyla sona erer.” Madde 482. maddesine göre;” Görevi sona eren vasi, yenisi göreve başlayıncaya kadar zorunlu işleri yapmakla yükümlüdür.”

Vasi defter tutmazsa ne olur?

Belirlenen süreler içinde defter tutulmaz veya tamamlanmazsa vasi, Türk Medenî Kanununun 483 üncü maddesi hükümlerine göre vesayet makamı tarafından görevinden alınır.

Vasi maaş alır mı?

Yetim aylığı kapsamında çekilebilecek bu veli maaşı iki aylık 100 TL olarak belirlenmiştir. Vesayet aylığı için bir üst sınır bulunmamaktadır. Vasilik maaşının üst sınırı, vasinin yerine getirdiği görev ve sorumluluklara göre belirleyen mahkeme tarafından belirlenir.

Vasi olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim?

E devlet üzerinden nüfus kaydı sorgulayarak öğrenebileceğiniz gibi nüfus müdürlüğüne giderek de öğrenebilirsiniz.

Vasi kararı ne kadar süre geçerlidir?

Vesayet süresi, bir kişiye vasi atandıktan sonra iki yıllık bir süreyi kapsar. Sulh hukuk mahkemeleri bu işle görevlidir. Sulh hukuk mahkemeleri iki yıl sonra, vesayetin tekrar yenilenmesini sağlar. Ancak vesayet, kişinin hastalığı devam ettiği sürece var olacaktır.

Vasi Ataması Nasıl Yapılır ?

Vasi tayini davası kaç gün sürer?

Vasi davası sonucu, vasi kural olarak 2 yıl süre için atanır. Vesayet makamı, bu süreyi ikişer yıl uzatabilir. Dört yıl tamamlanınca vasi, vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir.

Vasi olan kişi ne gibi haklara sahiptir?

Velayet altında velayet altında bulunmayan küçükleri, kısıtlıların veya bir yıl ve üzerinde hapis cezası almış kişilerin tüm mal varlığı ve kişilik haklarını korumakla yükümlü, onu hukuki işlemlerde temsil etmekle yükümlü kişidir.

Vasi ile evlenebilir mi?

Kısıtlının evlenebilmesi için yasal temsilcisinin izni yeterlidir. Başka bir anlatımla kısıtlının evlenebilmesi için vesayet makamı ya da denetim makamının izin vermesi şartı bulunmamaktadır. Evlenmeye izin belirli bir kişi ile evlenmek üzere verilebilir.

Vasi araç alabilir mi?

Vasi Araç Alımı Ek Karar Dilekçesi Engelli yada hasta olması sebebiyle mahkeme tarafından kısıtlanan ve kendisine vasi atanan kişilerin, hastane raporuyla tespit edilmiş engellilik oranı %90 ve üzerindeyse Özel Tüketim Vergisi’nden muaf bir şekilde araç alma hakları bulunmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu