Makalelerimiz

Usulsüz Tebligat

Usulsüz Tebligat

Tebligat hangi hallerde usulsüz sayılır?

Muhatap adına aynı adreste oturan kişiye tebligat yapılırken, kişinin muhatap ile aynı çatı altında oturduğu tebliğ mazbatasında belirtilmedikçe tebligat usulsüz sayılacaktır

Usulsüz tebligat nasıl ortaya çıkar?

Tebligatın usulüne aykırı olarak düzenlenmesi muhatabın bir hak kaybına uğramasına sebep olduysa, muhatap tebligatın düzenlendiği idareye tebligatın usulsüz olduğunu bildirir. Eğer İcra ve İflas Hukuku’na ilişkin bir tebligatsa İcra Mahkemesi‘ne şikayette bulunarak tebligatın usulsüz olduğu ortaya koyabilir

İlgili Makaleler

Geçersiz Tebligat nedir?

Bu hususta son olarak belirtmek gerekir ki, vekil ile takip edilen bir işlerde adına tebliğ çıkarılan kişi vekil olup vekil yerine müvekkile veya başka bir kişiye tebliğ edilmesi halinde usulsüz tebliğ söz konusu olur, çünkü burada muhatap doğru fakat tebligatın teslim edildiği kişi yanlıştır

Şikayeti nereye yapılır?

Kural olarak usulsüz tebligata ilişkin şikayetin, İİK.nun 16/1. maddesi uyarınca borçlunun tebligatın usulsüzlüğünden haberdar olduğu tarihten itibaren 7 günlük süre içerisinde icra mahkemesine bildirilmesi gerekir. Ancak bu tebligat sonucu yapılan işlemler kamu düzenine ilişkin ise burada şikayet süresiz olacaktır.

Usulsüz Tebligatın ortaya çıkması için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gerekir?

Usulsüz tebligatın ortaya çıkması için öncelikle bir tebligat işlemi bulunmalıdır. Dava dilekçesi davalıya usulsüz tebliğ edilmiş, davalı da dilekçeyi usulsüz tebliğe rağmen öğrenememişse dava dosyası işlemden kalkar. Tebligatın usulsüz olup olmadığını, ilgili merci kendiliğinden dikkate almalıdır.

Usulsüz tebligat ne zaman geçerli olur?

Usulsüz tebligat, Tebligat Kanunu’nun 32. ve yönetmeliğin 52. maddesi ile düzenlenmiştir. İlgili hükümlere göre tebliğ, usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatap herhangi bir şekilde tebliği öğrenmiş ise tebliğ geçerli olacaktır. Ancak muhatap usulsüz tebliğden hiç haberdar olmaz ise tebligat yapılmamış sayılacaktır.

Tebliğ mazbatasını kim düzenler?

Tebliğ mazbatası, tebliği çıkaran merci ve tebliğ memuru tarafından okunaklı şekilde düzenlenir. Tebliğ mazbatasında muhatabın birden fazla adresine yer verilemez. Aksi halde tebliğ mazbatası tebligatı çıkaran mercie iade edilir.

Tebligatın amacı nedir?

Tebligat, tebligata yetkili makamın belirli hukuki işlemlerden haberdar edilmek için o işlemin muhatabına belli usuller çerçevesinde bildirim yapılmasıdır. Tebligatın asıl amacı, belirli bir işlemden etkilenecek olan kimseye bu durumun bildirilmesidir.

Kararının kesinleşmesi gerekir mi?

HACZİN KALDIRILMASI İÇİN KABUL EDİLEN USULSÜZ TEBLİĞE İLİŞKİN ŞİKAYETİN KESİNLEŞMESİNE GEREK YOKTUR.

Tebligat Kanununa göre tebligat kimlere yapılabilir?

Tebligat kural olarak muhatabın kendisine yapılmalıdır. Muhatap adresinde bulunmadığı takdirde, onun yerine tebligatı kabule yetkili kişilere yapılır. Muhatabın konut adresinde süreklilik arz edecek şekilde birlikte oturan aile halkından biri veya varsa birlikte oturduğu hizmetçi tebligatı almaya yetkili kişilerdir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu