BlogYabancılar Hukuku

Türkiye'ye Giriş Yasağının Tebliği

Giriş Yasağı Tebligattında Neler Yer Alır?

Türkiye’ye Giriş Yasağının Tebliği: Nelere Dikkat Edilmeli?

Yabancılar ve Uluslararası Göç İşleri Kanunu’nun 10. maddesi, Türkiye’ye giriş yasağı konulan kişilere tebligat yapılmasını düzenlemektedir. Bu maddeye göre tebligat, yabancıların giriş yasağı kararından haberdar olması ve yasal haklarını kullanabilmesi için oldukça önemlidir.

Peki, Türkiye’ye giriş yasağı tebligatı nasıl yapılır?

Sınır Kapılarında Tebligat: 9. maddenin birinci fıkrası kapsamında olan yabancılara, Türkiye’ye giriş yapmak üzere geldiklerinde sınır kapılarındaki yetkili makam tarafından tebligat yapılır. Bu kişiler, sınır kapısına vardıklarında giriş yasağı kararı ile karşılaşabilir ve tebligat kendilerine yüz yüze ibraz edilir.

Valilikler Tarafından Tebligat: 9. maddenin ikinci fıkrası kapsamında olan yabancılara ise tebligat valilikler tarafından yapılır. Bu kişiler, Türkiye’de iken giriş yasağı kararı almışlarsa, tebligat kendilerine adreslerine gönderilir veya tebligat memuru aracılığıyla yüz yüze ibraz edilir.

Giriş Yasağı Tebligattında Neler Yer Alır?

Tebligatta, yabancıların giriş yasağı kararına ilişkin şu bilgiler yer almalıdır:

Giriş yasağı kararının gerekçesi: Yabancıya neden giriş yasağı konulduğu açıkça belirtilmelidir.
Yasal haklar: Yabancının, giriş yasağı kararına karşı itiraz etme hakkı olduğu ve bu itirazın nasıl yapılacağı konusunda bilgi verilmelidir.
Diğer yasal hak ve yükümlülükler: Yabancının giriş yasağı kararına ilişkin uyması gereken diğer hususlar da tebligatta açıkça belirtilmelidir.

Yabancıların İtiraz Hakkı

Yabancılara, kendilerine tebliğ edilen giriş yasağı kararına karşı 60 gün içinde idari dava açma hakkı tanınmaktadır. Bu dava, yabancının ikamet ettiği yerdeki idare mahkemesinde açılır. Dava sonucunda idare mahkemesi, giriş yasağı kararını iptal edebilir veya reddedebilir.

Sonuç olarak, Türkiye’ye giriş yasağı tebligatı, yabancıların yasal haklarından haberdar olması ve bu haklarını kullanabilmesi için önemli bir adımdır. Tebligatın doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılması, yabancıların haklarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

Yabancılar, kendilerine tebliğ edilen giriş yasağı kararını incelemeli ve yasal hakları hakkında bilgi edinmelidir.
Giriş yasağı kararına itiraz etmek isteyen yabancılar, 60 günlük süreyi göz önünde bulundurarak bir avukata danışmalıdır.
Yabancılar, giriş yasağı kararına uymamaları halinde yasal yaptırımlarla karşılaşabilirler.

Bu makaledeki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Yasal haklarınızla ilgili detaylı bilgi için bir avukata danışmanız tavsiye edilir.

Kaynak;

https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=1&MevzuatNo=6458&MevzuatTertip=5

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu