Makalelerimiz

Tenkis Davası Ne Demek?

Tenkis Davası Ne Demek?

Tenkis indirme eksiltme anlamına gelir. Tenkis davası ise saklı pay sahibi mirasçıların saklı paylarına miras bırakan tarafından dokunulduğu zaman, miras bırakanın ölümünden sonra gündeme gelir.

Bu halde miras bırakanın tasarruf edebileceği sınırı aşmış olduğu anlaşılır. Miras bırakan tarafından yapılan sağlar arası veya ölüme bağlı tasarruflar ile mirasçıların saklı paylarına dokunulmuşsa bu tecavüzün giderilmesi ancak tenkis davası açılması ile mümkün olacaktır.

İlgili Makaleler

Türk Medeni Kanunu’nun 561. Maddesine göre “Saklı pay sahibi mirasçılara ölüme bağlı tasarrufla yapılan ve tasarruf edilebilir kısmı aşan kazandırmaların onların saklı paylarını aşan kısmı orantılı olarak tenkise tâbi olur.

Tenkise tâbi birden fazla ölüme bağlı tasarrufun bulunması hâlinde, saklı pay sahibi mirasçıya yapılan kazandırmanın saklı payı aşan kısmı ile saklı pay sahibi olmayan kimselere yapılan kazandırmalar orantılı olarak tenkis edilir.”

Düzenlemeden de anlaşılacağı üzere söz konusu indirme miras bırakan tarafından ölüme bağlı veya sağlar arası tasarrufla kanuni saklı paylı mirasçıların paylarına dokunulduğu takdirde gündeme gelir.

Bunun sebebi saklı payların, miras bırakanın terekesinden tasarruf edebileceği kısmın sınırı olmasıdır. Tenkis niteliği itibarı ile saklı payın bir yaptırımıdır.

miras bırakanın tasarruf özgürlüğünü aşarak saklı pay sahibi mirasçıların miras hakkına yaptığı tecavüzün giderilmesi ve miras bırakanın yaptığı tasarrufun kanuni sınırlar içerisine çekilmesi için açılan bir davadır.

Tenkis davası zamanaşımı ne zaman başlar?

Madde 571 – Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer.

Tenkis ne anlama gelir?

Miras hukukuna göre miras paylaştırma kararının iptalinin sağlanması ve yeniden paylaştırma yapılması istenmektedir. Miras bırakan kişinin hayatını kaybetmesi halinde mirasçılara tenkis davası açmak mümkündür.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi tenkise tabi mı?

Ölünceye kadar bakma sözleşmeleri aslında ivazlı tasarruflardan olup tenkisi istenemez. Ancak miras bırakanın açıkça saklı payları ihlal kastı ile hareket ederek yaptığı ölünceye kadar bakma akitleri tenkise tabidir.

Tenkis davası nedir nasıl açılır?

 saklı payı ihlal eden bağışlamaları alan kişilere karşı açılır. Bunlar lehine belirli mal bağışında bulunulmuş kişiler ya da atanmış mirasçılardır. Bağışlamayı alan kişi başka bir saklı paylı mirasçı ise dava bağışı alan saklı paylı mirasçıya açılır.

Tenkis davası zamanaşımı olur mu?

Vasiyetnamenin açıldığından haberdar olduktan sonra 1 sene içerisinde saklı pay sahibinin tenkis davası açarak hak talep etmesi gerekmektedir. Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından görülen bir davadır. Mal veya parayı tercih etme hakları bulunmaktadır. … Tenkis davasının zamanaşımı 10 yıl olarak belirlenmiştir.

Tenkis ne demek Osmanlıca?

Evmek, acele etmek, sür’at.

Tenkis Davaları Kime Karşı Açılır?

Saklı pay oranının ihlali söz konusu olduğunda bu kazandırmanın tarafı olan kişilere davası açılır. Yani miras bırakanın vefatından sonra sağlığında tasarrufta bulunduğu kişi veya kişilere karşı bu dava açılabilir.

Tenkis davası belirsiz alacak davası mıdır?

Tenkis davalarında saklı pay sahiplerine ne kadar pay düşeceği ve hangi işlemlerin etkisizleşeceği ancak dava sonuçlandıktan sonra öğrenilebilmektedir. Bu yüzden belirsiz alacak davasıdır.

Tenkis davası ne kadar sürer?

2 ila 3 yıl aralığında değişiklik gösterir. Miras haklarından mahrum bırakılan ya da saklı payları işgal edilen murisler, dava süreci boyunca avukat tutmazsa, tenkis davasının süresi daha da uzayacaktır.

Tenkis iddiası def i yoluyla her zaman ileri sürülebilir ne demek?

Yasanın 571.maddesinin son fıkrası şöyle der: “Tenkis iddiası, def’i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.” Metnin anlamı, lafzından da anlaşılacağı gibi, aşağıda açıklanacak koşullar altında, tenkisin def’i olarak mirasçılarca ileri sürülmesi halinde, hak düşürücü süreden söz edilemeyeceğidir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu