Makalelerimiz

Teminat Mektubu Nedir Ne İşe Yarar?

Teminat mektubu nedir ne işe yarar?

Teminat mektubu öncelikle adı üstünde ‘teminat‘ veren bir belgedir. Genelde ihalelerde ve projelerde kullanılır.

Metnin içerisinde ise yapılan işin o mektupta yazılan tutar kadar garanti olduğu belirtilir. Metnin şekli genelde verilen kurumlar tarafından belirlenir.

Teminat mektubu süresiz olabilir mi?

Teminat mektupları “vadeli” ve “vadesiz” olabilir. .

Vadesiz teminat mektupları geçerlilik süresi bulunmayan ve süresiz olarak yürürlükte kalan teminat mektuplarıdır.

Teminat mektubunu veren kişi güvence altına alınan riskin doğumundan zamanaşımı süresi sonuna kadar muhataba karşı sorumludur.

Teminat mektubu kimler alabilir?

Banka, herhangi bir risk gördüğünde veya başvuranın kredi notunun düşük olması halinde teminat mektubu vermez.

Ayrıca, çalıştığı banka ile iyi ilişkiler kuran kurum ve kişilerin teminat mektubu alma şansı daha yüksektir. Ayrıca teminat mektubu almak için, bir komisyon ödenmelidir.

Teminat mektubu yüzde kaç?

MADDE 14 – (1) İhalelerde/alımlarda teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat, ihale bedeli üzerinden % 6 oranında kesin teminat alınır.

Teminat mektubu nasıl alınır?

Teminat mektubu almak için bir banka şubesine gidip başvuru yapmanız yeterli olacaktır.

Bu kadar basit gibi dursa da dediğimiz gibi banka ile önceden belirli bir güven ortamı sağlamanız gerekiyor. Yani daha çok birçok sefer banka ile çalışmış olmanız gerekiyor.

Bankada teminat nedir?

Teminat mektupları; bankaların yurt içinde ya da yurt dışında bulunan müşterileri lehine bir malın teslimi, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi gibi konularda muhatap kuruluşlara veya kişilere hitaben verdikleri garanti sözleşmesi niteliğindeki belgelerdir.

Teminat mektubu kaybolursa ne olur?

Teminat mektubu kayıp fakat muhatap Bankayı ibra etmiyor ise bu durumda mektubun muhatabın eline hiç ulaşmamış olduğundan dolayı hükümsüz olduğunun tespiti için dava açabilirsiniz.

Teminat mektubunun iptali mümkün olmadığından hükümsüzlüğünün tespiti istenebilecektir.

Kesin teminatın iadesi nasıl yapılır?

Kesin teminatın iadesi için, ÖNCELİKLE İŞVEREN (YÜKLENİCİ) tarafından İDAREYE SGK’dan ilişiksizlik belgesi getirilmelidir. Bunun için, yüklenici SGK’ye yazılı olarak müracaat edip ihale konusu işi tamamladığını ve ilişiksizlik belgesini istediğini belirtmelidir.

Teminat mektubunda muhatap kim?

Banka uygulamasında kendisine hitaben garanti verilen kişiye “muhatap”, borçluya ise “lehtar” -lehine garanti verilen kişi- denilmektedir. Teminat Mektubu Sözleşmeleri ile Garanti Sözleşmeleri de teminatı amaçlayan hukuki ilişkinin özel bir çeşidini oluşturmaktadır.

Teminat mektubu tazmin etmek ne demek?

Teminat mektubu, borçlunun muhataba karşı yüklendiği bir edimin yerine getirilmesini garanti etmek üzere, banka tarafından lehtara verilen mektuptur.

Banka, teminat mektubu ile muhatabın zararını tazmin etmeyi taahhüt eder.

Teminat mektubu kredi midir?

Teminat mektubu da gayri nakdi bir kredidir.

Teminat mektubunu veren banka başlangıçta fiili bir ödeme yapmamakta, ancak teminat mektubu verilen şahsın yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde ödeme yapma riski bulunmaktadır.

Banka teminat mektubu kıymetli evrak mıdır?

Teminat mektubu bir kıymetli evrak olmadığından, muhatap mektubun aslını iade etmeden de tazmin talebinde bulunabileceğinden, mektup kaybedilse, hatta lehtar tarafından iade edilse dahi banka ile muhatap arasındaki garanti sözleşmesi ilişkisi devam edebilecektir.

Teminatın iadesine kim karar verir?

İİK.nun 36/5 fıkrası uyarınca aynen; “Yargıtay’ca hüküm bozulduğu takdirde borçlunun müracaatı üzerine, bozmanın mahiyetine göre teminatın geri verilip verilmeyeceğine mahkemece kesin olarak karar verilir” hükmünü düzenlemektedir.

Teminat Mektubu Nedir Ne İşe Yarar?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu