Uluslararası Hukuk
Trend

Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Tanıma ve Tenfiz Avukatı

Her ülkenin kendine ait hukuk kuralları bulunmaktadır. Bu nedenle başka bir ülkede gerçekleşen davanın sonucunun diğer ülkelerde kabul görmesi için çeşitli işlemler gerekebilmektedir.

Tanıma ve tenfiz avukatı başka ülkelerde boşanan kişilerin boşanma işlemlerinin Türkiye’de geçerli olması için gerekli olan işlemleri gerçekleştiren kişidir. Bilhassa Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerde evlilik akdini sonlandıran kişiler bu tip hizmetlere ihtiyaç duymaktadır.

Bu tip ülkelerde gerçekleştirilen boşanma davaları çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye’de geçerli olmamaktadır. Bu nedenle birçok birey farklı ülkelerde evlilik akdini sonlandırmış olsalar da Türkiye’de medeni durumları evli olarak görülmektedir.

Tanıma ve tenfiz avukatı bu tip durumlarla karşı karşıya kalan bireylerin boşanma işlemlerinin Türkiye’de geçerli sayılması için gerekli hizmetlerin tamamını sağlar.

Tanıma ve Tenfiz Nedir?

Başka bir ülkenin mahkemesi tarafından alınmış olan bir kararın Türkiye mahkemeleri tarafından tanınmasına ve uygulanmasına tanıma ve tenfiz denilmektedir. Yabancı ülkelerin mahkemelerinde görülen çekişmeli davaların sonucu Türkiye’nin Usul Hukuk Hakkında Kanun ve Milletlerarası Özel Hukuk kanunlarındaki gerekliliklere uygun şekilde ülkemizde de tanınır.

Bu tip davaların Türkiye tarafından tanınabilmesi ve kabul görebilmesi için davaların bir sonuca bağlanmış olması gerekmektedir. Sonuca bağlanmış olan davalar Türkiye’nin hukuk kurallarına uygun şekilde tamamen ya da kısmen tanınabilir. Dava sonucu yerel mahkemeler tarafından tanındıktan sonra davanın sonucuna uygun şekilde işlem yapılmasına tenfiz denir.

En sık karşılaşılan tanıma ve tenfiz davaları boşanma davalarıdır. Yurtdışında boşanan kişilerin ülkemizde nüfus kayıtlarında gerekli düzenlemeleri yapabilmeleri ve yeniden evlenebilmeleri için boşanma akdinin yerel mahkemeler tarafından öncelikle tanınması ve ardından da kararın tenfiz edilmesi gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?
Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davası için gerekli olan çeşitli belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması hem dava sürecinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini hem de sorunsuz bir şekilde evlilik akdinin ülkemizde de sonlandırılmasını sağlamaktadır.

Tanıma ve tenfiz davası için gerekli olan belgeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Yurtdışı mahkemelerinde gerçekleştirilen davanın sonuç belgeleri,
  • Apostil şehri
  • Kesinleşmiş boşanma kararı hakkında ek yazı ve şerh,
  • Kararın yeminli tercüman tarafından hazırlanan Türkçe çevirisi,

Bu belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra eski eşin ulaşılabilir ikametgâh ve iletişim bilgileri de gerekmektedir. Bu tip davalarda en sık karşılaşılan sorunlar arasında eski eşin ikametgâh bilgilerinin güncel olmamasıdır. Eski eşe ulaşılamadığı durumlarda dava süreci sekteye uğrayabilmektedir.

Eski eşin ikametgâh adresine ulaşılamadığı durumlarda yabancı ülkelerdeki ilgili kamu kuruluşlarına konuyla ilgili başvurulması gerekmektedir. Başvuru sonrasında eski eşin ikametgâh bilgileri saptanarak dava süreci yürütülebilir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları İçin Türkiye’ye Gelmek Zorunlu Mu?
Tanıma ve Tenfiz Davaları İçin Türkiye’ye Gelmek Zorunlu Mu?

Tanıma ve Tenfiz Davası Açılması Zorunlu Mudur?

Tanıma ve tenfiz davası açılması yurtdışında boşanan ancak Türkiye’de yeniden evlenmek isteyen kişileri açması zorunlu olan davalar arasında yer almaktadır. Tanıma ve tenfiz davası açılmadığı takdirde yurtdışında boşanan bir kişi Türkiye’de evli görüneceğinden dolayı yeniden evlenemez.

Bunun yanı sıra yurtdışında nafaka ve velayet gibi kararlarla sonuçlanan davaların sonuçlarının Türkiye’de uygulanabilmesi için de bu davaların açılması gerekmektedir. Çünkü yurtdışında görülen davalarda nafaka almasına karar kılınmış olan birey dava sonucu Türkiye’de tanınmadığı takdirde nafakasını alamaz. Bu nedenle bu tip davaların açılması ve uygun şekilde sonuçlandırılması oldukça elzemdir.

Davaların istenilen şekilde sonuçlandırılabilmesi için belgelerin eksiksiz bir şekilde ibraz edilmesi ve sürecin yasal gerekliliklere uygun şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle tanıma ve tenfiz avukatı desteği alınması gerekmektedir. İşinin ehli avukatlar tarafından sürdürülen bu tip davalar kısa sürede sonuca ulaşmakta ve kararların Türkiye’de de geçerli hale gelmesi sağlanmaktadır.

Tanıma ve Tenfiz Davaları İçin Türkiye’ye Gelmek Zorunlu Mu?

Yurtdışında yaşayan kişilerin en çok araştırdığı konular arasında tanıma ve tenfiz davaları için Türkiye’ye gelmek zorunda olup olmadıkları gerekiyor. Bu tip davalar için bireylerin Türkiye’ye gelme zorunluluğu bulunmamaktadır. Türkiye’de bulunan bir avukata vekalet verdikleri takdirde dava sürecini uzaktan takip edebilirler. Bu anlamda işinin ehli ve alanında uzman tanıma ve tenfiz avukatı desteği alarak sürecin sorunsuz ve profesyonel bir şekilde sürdürülmesi sağlanabilir. Süreç boyunca yapılması gereken tek şey avukata belgelerin eksiksiz ve uygun şekilde tebliğ edilmesidir.

YABANCI ÜLKE ADLÎ VEYA İDARÎ MAKAMLARINCA VERİLEN KARARLARIN NÜFUS KÜTÜĞÜNE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Başa dön tuşu