Makalelerimiz

Soyadı Değişikliği Davası 2024

Soyadı Değişikliği Davası 2024

Soyadı değiştirme davası, dava dilekçesi konusunda uzman avukatlar tarafından yazılması soyadı değiştirme davanızın sürecini olumlu etkileyecektir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre kişiler kural olarak soyisimlerini babalarından alır. Soyadı değiştirme davası, kişinin babasının soyadının taşınmasının neden olabileceği olumsuz sonuçlar sebebiyle açılabilir. Örneğin, baba tarafından fiziksel ya da psikolojik şiddet görmüş ve babasının soyadını taşımanın kendisini travmatize ettiğini düşünen bir kişi, soyadı değiştirme davası açabilir.

Ayrıca, boşanma sonrası evlenen bir kadın, eski eşinin soyadını taşımayarak yeni bir kimlik oluşturmak isteyebilir. Bunun yanı sıra, kişinin ismiyle soyadı arasındaki uyumsuzluk veya belirli bir meslek grubunda çalışan kişilerin, meslekleriyle ilgili bir isim veya soyisim kullanma isteği de soyadı değiştirme davası açılmasını gerektirebilir. Ancak, soyadı değiştirme davası da isim değiştirme davası gibi haklı sebeplerin varlığına bağlıdır ve herhangi bir sebep yoksa soyadı değiştirme davası açılamaz.

İlgili Makaleler

Soyadı Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

Soyadı değiştirme davası, dava dilekçesi ile birlikte mahkeme ve maliye veznesinden gerekli harçlar ödenerek dava dosyasına eklenmek suretiyle kişinin yerleşim yerindeki asliye hukuk mahkemesinde açılır. Dava dilekçesinde tanık isimlerinin belirtilmesi unutulmamalıdır. Dilekçe de sonradan vazgeçme ihtimaline karşılık birden fazla tanık isminin bildirilmesinde fayda vardır. İkametgah ya da yerleşim yeri olarak ifade edilen yer, kişilerin hâlihazırda fiilen yaşadığı yer değil, nüfus sisteminde görünen adrestir.

Soyadı Değiştirme Nasıl Yapılır? Soyadı Değişikliği İçin Dava Açmak Zorunlu Mudur?

Soyadı değişikliği, Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesi gereği, sadece dava yoluyla gerçekleştirilebilir. Ancak, bazı durumlarda soyadı değiştirme talebinin nüfus müdürlükleri tarafından kabul edilebildiği durumlar da vardır. Bunlar, Soyadı Kanunu’nun 3. maddesinde yer alan aykırı soyadlarla ilgilidir.

Haklı sebeplere dayanarak dava açılmadan önce, öncelikle soyadı değiştirme talebi için uygun bir haklı sebebin varlığı belirlenmelidir.

Kişinin çevresi tarafından kimliğinde yazan isimden farklı bir isimle tanınması da isim değiştirme davasının haklı sebepleri arasındadır.
Kişinin ismini gülünç ya da komik bulması isim değiştirme davası için haklı sebeplerden biri olarak görülmektedir.
Buna ek olarak ismin aynı zamanda tanınan bir suçluya ait olması da isim değiştirme davası için haklı sebepler arasında sayılmaktadır.
Aynı şekilde isim değiştirme davası için haklı sebepler arasında ismin geçmişte yaşanmış üzücü ya da kötü bir olayla hatırlanması da kabul edilir.

Ayrıca telaffuz zorluğu da isim değiştirme davası için haklı sebeplerden biridir.

Soyadı değişikliğinde davalı kimdir?

İsim ve Soy İsim Değişikliği Davasının Tarafları

Davalı ise nüfus idaresidir. İsim değiştirme hakkının kişiye sıkı surette bağlı bir hak olması nedeniyle ismini değiştirmek isteyen kişi, söz konusu davayı bizzat açmalıdır.

Dava Açmadan Soyadı Değiştirmek Mümkün Müdür?

Kişinin soyadı onun kişisel durumu sayılır ve Medeni Kanun’un 39. maddesine göre “Mahkeme kararı olmadıkça, kişisel durum sicilinin hiçbir kaydında düzeltme yapılamaz.” Bu sebeple dava açmadan soyadı değişikliği yapmak mümkün değildir.

Soy İsim Değiştirme Davası

Kişi isim ve soyismini değiştirmesine yarayan özel hukuk dava türüdür.

Hak, kişinin hukuken korunan ve sahibine bu hukuksal korumadan yararlanma yetkisi veren bir menfaattir. Hak, ileri sürülebileceği çevre açısından nispi haklar ve mutlak haklar olarak ikiye ayrılır. Mutlak haklar, hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Mutlak haklar herkese karşı ileri sürülebildiği gibi zamanaşımına da uğramazlar.

Mutlak haklar,

Maddi mallar
Gayri maddi mallar
Kişiler üzerinde olur.

Kişi üzerindeki haklar, hakkın konusunun kişi olduğu haklardır. Mutlak haklardan olan kişi üzerindeki haklar da; kişinin kendi şahsı üzerinde sahip olduğu haklar ve kişinin başkası üzerinde sahip olduğu haklar olmak üzere ikiye ayrılır. Ad ve soyad, kişinin kendi üzerinde sahip olduğu haklardandır.

Soyadı Değiştirme Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Soyadı değiştirme dava için yetkili mahkeme davacının ikametinin bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Soyadı Değişikliği Davası: Ücret, Haklı Sebep, Dilekçe, Miras ve İptal

Soyadı değiştirme davası, kişilerin haklı sebepleri varsa babalarından aldıkları soyadını değiştirebildikleri bir hukuki süreçtir. Ancak, bu süreçte bazı konular dikkate alınması gerekmektedir.

Öncelikle, soyadı değiştirme davası için hukuk bürolarından veya avukatlardan yardım alınması önerilir.

Soyadı değiştirme davası, hukuki açıdan haklı sebeplere dayanmalıdır. Yargıtay kararlarına göre, sosyal yaşantıda farklı bir soyadı ile tanınmak, manevi bağ hissetmeme, ahlak kurallarına aykırı soyadı kullanımı, kötü tanınmış bir kişi ile aynı soyadını taşımak, din veya uyruğa ait değer taşıyan bir soyadını benimsememe, annenin soyadını kullanmak isteme vb. nedenler haklı sebep olarak kabul edilebilir.

Soyadı değiştirme davası için, dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Dilekçede, dava sebebi, kişinin talebi, soyadı değişikliği için haklı sebep oluşturan nedenler ve istenilen yeni soyadı belirtilmelidir.

Soyadı değiştirme davası, miras hukuku açısından da önemlidir. Değiştirilen soyadı, miras işlemlerinde de dikkate alınması gereken bir husustur.

Soyadı değiştirme davasında, avukatların talep edeceği vekalet ücreti de dikkate alınmalıdır.

Soyadı değiştirme davası, diğer hukuki süreçler gibi belirli bir zaman alabilir. Dava süreci, mahkemenin iş yüküne ve sürecin karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir.

Soyadı değiştirme davası, iptal edilebilir. Bu durum, dava sürecinin ayrıntılarına bağlı olarak değişebilir.

Soyadı değiştirme işlemi için gerekli belgeler arasında, kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, ikametgah belgesi ve haklı sebebi destekleyen belgeler yer alabilir.

Soyadı değiştirme davası, genel olarak Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılır. Ancak, dava açılacak yer, davaya konu olan olayın niteliğine göre değişebilir.

Soyadı Değiştirme Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Soyadı değiştirme davası açmak isteyen kişi, dava dilekçesinde açık ve anlaşılır bir şekilde, soyadı değişikliğinin gerekçesini belirtmelidir. Gerekçe, haklı sebeplerden biri olmalıdır. Ayrıca, dilekçede soyadı değiştirme talebi de açıkça belirtilmelidir. Dilekçede, davacının kimlik bilgileri, avukatı varsa avukatın bilgileri, davalının kimlik bilgileri de yer almalıdır. Dava dilekçesi, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin talebi üzerine belirtilen ek belgelerle birlikte verilmelidir.

Soyadı Değiştirme Davası Ne Kadar Sürer?

Soyadı değiştirme davası, mahkemenin yoğunluğuna ve dosya üzerindeki işlemlerin tamamlanmasına bağlı olarak süresi değişebilir. Ancak genellikle, soyadı değiştirme davası ortalama 6-12 ay arasında sonuçlanır.

Soyadı Değiştirme İptali

Soyadı değiştirme kararı verildikten sonra, bu kararın iptali ancak yasal yollarla mümkündür. İptal davası, dava açan kişi veya haklarını zarar görenler tarafından açılabilir. Ancak, iptal davasının açılabilmesi için de haklı bir sebep olması gerekmektedir.

Soyadı Değişikliği için gerekli belgeler

Soyadı değişikliği yapmak isteyen kişilerin, dava dilekçesi ile birlikte aşağıdaki belgeleri de mahkemeye sunmaları gerekmektedir:

Nüfus cüzdanı fotokopisi
Doğum kayıt örneği
Evlilik cüzdanı fotokopisi (evlenmiş olanlar için)
Adli sicil kaydı
Nüfus müdürlüğünden alınacak beyan belgesi (Soyadı değişikliği için haklı sebep beyanı)

Haklı sebepleri gösteren belgeler (örneğin, sağlık raporu, babayla olan kişisel ilişkisizlik belgesi, aşağılayıcı soyadı belgesi vb.)
Dava açanın imza beyannamesi

Belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, davaya açılacak olan yolculuğun da başarılı bir şekilde başlaması için oldukça önemlidir. Ayrıca, haklı sebeplerin somut bir şekilde belirtilmesi ve belgelenmesi de davanın kabul edilebilirliği açısından büyük bir önem taşır.

Soyadı Değişikliği Davası

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu