Makalelerimiz

Sınır Dışı Kararı

Sınır Dışı Kararı (Deport) Nedir?

Sınır Dışı Kararı
Sınır Dışı Kararı

Sınır dışı kararı, Türkiye’de bulunan yabancıların Türkiye’den zorla çıkarılmasını sağlayan idari bir işlemdir. Bu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54. maddesinde düzenlenmiştir.

Geri gönderme kararı, Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kişilerin, belirli sebeplerle Türkiye’den zorla çıkarılmasını içeren bir idari karardır. Bu karar, genellikle kişinin Türkiye’deki yasal düzenlemelere uymadığı durumlarda uygulanır ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede belirtilen bazı temel sebepler şunlardır:

 1. Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığını tehdit etmek: Eğer bir yabancı, bu üç alanda bir tehdit olarak değerlendirilirse, sınır dışı edilebilir.
 2. Yasal Olmayan Eylemler ve Suç Faaliyetleri: Yasal olmayan faaliyetlerde bulunmak veya suç işlemek, sınır dışı edilme sebepleri arasındadır.
 3. Vize veya İkamet İzni İhlalleri: Türkiye’de kalma izni olan vize veya ikamet izninin süresinin dolması, ihlal edilmesi ya da sahte belgelerle kalma gibi durumlar sınır dışı kararına yol açabilir.
 4. Çalışma İzni Olmaksızın Çalışmak: Türkiye’de çalışma izni olmaksızın çalışan yabancılar sınır dışı edilebilir.

Sınır dışı kararının uygulanması sürecinde, yabancının hukuki hakları korunur ve itiraz mekanizmaları bulunmaktadır. Ancak, sınır dışı edilme işlemi, genellikle hızlı bir şekilde gerçekleştirilir ve kişinin ülkesine geri gönderilmesi sağlanır.

İlgili Makaleler

Sınır Dışı Kararının Verilebileceği Haller

Sınır Dışı Kararının Verilebileceği Haller
Sınır Dışı Kararının Verilebileceği Haller

Sınır dışı kararı, aşağıdaki hallerde verilebilir:

 • Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yapan veya giriş yapmaya çalışan yabancılar hakkında.
 • Türkiye’de yasal olarak bulunmadığı halde vize süresini on günden fazla aşan yabancılar hakkında.
 • Türkiye’de yasal olarak bulunduğu halde ikamet izni süresini on günden fazla aşan yabancılar hakkında.
 • Türkiye’de ikamet izni olmadan altı ay veya daha fazla süreyle bulunan yabancılar hakkında.
 • Türkiye’de ikamet izniyle bulunduğu halde Türkiye’nin güvenliği, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehlike oluşturan yabancılar hakkında.
 • Türkiye’de ikamet izniyle bulunduğu halde kamu düzenini bozan, kamu sağlığını tehdit eden veya suç işleyen yabancılar hakkında.
 • Türkiye’de ikamet izniyle bulunduğu halde Türkiye’de kalmasına izin verilmeyecek bir ülke vatandaşı olan yabancılar hakkında.

Sınır Dışı Kararına İtiraz

Sınır Dışı Kararına İtiraz
Sınır Dışı Kararına İtiraz

Sınır dışı kararı, ilgili valilik tarafından verilir. Bu karara karşı, ilgili yabancı veya temsilcisi tarafından idari yargıya itiraz edilebilir. İtiraz süresi, kararın tebliğinden itibaren otuz gündür.

Sınır dışı kararına itiraz süreci, Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişiler için önemli bir hukuki hak teşkil eder. Bu süreç, genel olarak şu adımlardan oluşur:

 1. Kararın Tebliği: Sınır dışı kararı, ilgili yabancıya ya da onun temsilcisine tebliğ edilir. Bu tebliğ, kararın yasal olarak bilgilendirilmesi ve itiraz sürecinin başlaması için önemlidir.
 2. İtiraz Süresi: Kararın tebliğinden itibaren yabancının ya da temsilcisinin itiraz etmek için 30 günü vardır. Bu süre içinde itiraz yapılmazsa, karar kesinleşir.
 3. İdari Yargıya Başvuru: İtiraz, idari yargıya yapılır. Bu, genellikle idare mahkemeleri veya bölge idare mahkemeleri olabilir. İtiraz, kararı veren valiliğin bulunduğu yerdeki idari mahkemeye yapılır.
 4. İtirazın İşlenmesi: Mahkeme, itirazı inceleyerek kararın hukuka uygunluğunu değerlendirir. Bu süreçte yabancının durumuna, kararın gerekçelerine ve uygulanan prosedürlere bakılır.
 5. Kararın Sonucu: Mahkeme, itirazı kabul edebilir veya reddedebilir. Eğer itiraz kabul edilirse, sınır dışı kararı iptal edilir. Reddedilmesi durumunda ise, karar uygulanmaya devam eder.
 6. Üst Mahkemeye Başvuru: İdari mahkemenin kararına karşı, yine belirli bir süre içinde üst mahkemeye (örneğin, bölge idare mahkemesi veya Danıştay) başvurulabilir.

Bu süreçte, yabancının hukuki destek alması, sürecin doğru ve etkin bir şekilde yürütülmesi açısından önemlidir. İtiraz sürecindeki her adım, ilgili yasal prosedür ve kurallar çerçevesinde titizlikle ele alınmalıdır.

Sınır Dışı Kararının Hukuki Sonuçları

Sınır Dışı Kararının Hukuki Sonuçları
Sınır Dışı Kararının Hukuki Sonuçları

Sınır dışı kararı kesinleştiği takdirde, ilgili yabancı, Türkiye’den sınır dışı edilir. Sınır dışı edilen yabancı, Türkiye’ye tekrar giriş yapmak için vize almak zorundadır.

Sınır dışı kararının hukuki sonuçları, ilgili yabancı birey üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bu sonuçlar genellikle şu şekilde özetlenebilir:

 1. Türkiye’den Zorunlu Ayrılış: Sınır dışı kararı kesinleştiğinde, ilgili yabancı, Türkiye’den zorla çıkarılır. Bu, genellikle hızlı bir süreçtir ve yabancının Türkiye dışına çıkarılması için gerekli düzenlemeler yapılır.
 2. Türkiye’ye Yeniden Giriş Kısıtlamaları: Sınır dışı edilen kişi, Türkiye’ye tekrar girmek istediğinde bazı kısıtlamalar ve zorluklarla karşılaşabilir. Bu durumda, yabancının Türkiye’ye giriş yapabilmesi için yeniden vize başvurusunda bulunması gerekebilir. Ancak, sınır dışı kararının sebeplerine bağlı olarak, bazı durumlarda yabancıya Türkiye’ye giriş yasağı da konulabilir.
 3. Giriş Yasağı Olasılığı: Eğer sınır dışı kararı ciddi bir suç veya güvenlik ihlali gibi sebeplerle verilmişse, ilgili yabancıya belirli bir süre için veya bazen süresiz olarak Türkiye’ye giriş yasağı getirilebilir. Bu yasak, Türkiye’ye yeniden girişini engeller.
 4. Hukuki Kayıtlar ve Gelecekteki Vize Başvuruları Üzerindeki Etkisi: Sınır dışı edilme, ilgili kişinin hukuki kayıtlarında belirtilir ve bu durum, gelecekteki vize veya ikamet izni başvurularını olumsuz etkileyebilir. Özellikle, Türkiye veya başka ülkelerde vize başvurularında, sınır dışı edilme geçmişi dikkate alınabilir.
 5. Aile ve İş Hayatına Etkiler: Sınır dışı edilme, yabancının Türkiye’deki aile üyeleri, işi veya eğitimi gibi kişisel durumlarını da etkileyebilir. Bu durum, aile birliğinin bozulmasına veya iş ve eğitim fırsatlarının kaybına yol açabilir.

Sınır dışı edilme, yabancı uyruklular için ciddi hukuki ve kişisel sonuçlar doğuran bir durumdur ve bu nedenle, ilgili kişilerin ve onların temsilcilerinin, süreç ve sonuçlar hakkında tam bilgi sahibi olmaları önemlidir.

Sonuç

Deport Kararı, Türkiye’de yaşayan yabancılar için önemli bir idari işlemdir. Bu kararın verilmesi durumunda, ilgili yabancının itiraz hakkı bulunmaktadır.

Evet, sınır dışı edilme kararı, Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu bireyler için önemli ve etkili bir idari işlemdir. Özetle:

 • Kararın Alınması: Geri gönderme kararı, genellikle kamu düzeni, kamu güvenliği, kamu sağlığı gibi sebeplerle ya da yasal olmayan eylemler, suç faaliyetleri, vize veya ikamet izni ihlalleri gibi durumlar nedeniyle verilir.
 • İtiraz Hakkı: Sınır dışı kararına karşı, ilgili yabancının ya da onun temsilcisinin idari yargıya itiraz etme hakkı bulunur. İtiraz süresi, kararın tebliğinden itibaren 30 gündür.
 • Hukuki Sonuçlar: Eğer sınır dışı kararı kesinleşirse, yabancı Türkiye’den çıkarılır ve Türkiye’ye yeniden giriş yapmak için vize almaları gerekebilir. Ayrıca, sınır dışı edilme, yabancının hukuki kayıtlarında yer alır ve gelecekteki vize veya ikamet izni başvurularını etkileyebilir.

Bu süreç, ilgili yabancının yaşamında önemli etkilere sahip olabilir, bu nedenle sürecin doğru anlaşılması ve yasal hakların bilinmesi önemlidir. Sınır dışı kararı ve sonrasındaki süreçler, yabancı uyrukluların Türkiye’deki hukuki durumlarını doğrudan etkiler ve bu süreçlerin her adımı dikkatle ele alınmalıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu