Makalelerimiz

Sınır Dışı Etme Nedir?

Sınır Dışı Etme Nedir? İtiraz Süreci ve Sonuçları

Sınır Dışı Etme Nedir?, bir yabancının Türkiye’den çıkarılması işlemidir. Bu işlem, yabancının Türkiye’de kalması için gerekli şartları taşımaması veya kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturması durumunda uygulanabilir.

Sınır Dışı Edilme Kararı Nedir?
Sınır Dışı Edilme Kararı Nedir?

Sınır Dışı Etme Halleri

Sınır Dışı Etme Halleri
Sınır Dışı Etme Halleri

Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı aşağıdaki hallerde alınabilir:

 • Türkiye’ye yasadışı yollardan girmek veya kalmak.
 • Türkiye’de bulunduğu süre boyunca vizesiz veya vize süresini aşarak kalmak.
 • Türkiye’de bulunduğu süre boyunca ikamet izni alma şartlarını yerine getirmemek.
 • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturmak.
 • Terör örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olmak.
 • Çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olmak.
 • Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olmak.

Sınır Dışı Etme Kararını Kim Verir?

Sınır Dışı Etme Kararını Kim Verir
Sınır Dışı Etme Kararını Kim Verir

Sınır dışı etme kararı, valilik tarafından verilir. Valilik, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine veya re’sen sınır dışı etme kararı verebilir.

İlgili Makaleler

Sınır dışı etme kararı, Türkiye’de valilikler tarafından verilir. Bu karar, iki ana yoldan biriyle alınabilir:

 1. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Talimatı Üzerine: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, belirli durumlar ve koşullar altında valiliklere sınır dışı etme kararı vermesi yönünde talimat verebilir. Bu talimat, genellikle yabancıların Türkiye’de yasal olarak kalma koşullarını ihlal etmeleri, suç faaliyetlerine karışmaları veya ulusal güvenlikle ilgili endişeler gibi durumlarla ilgili olabilir.
 2. Valiliğin Kendi İnisiyatifiyle (Re’sen): Valilikler, kendi inisiyatifleriyle de sınır dışı etme kararı alabilirler. Bu, valiliğin ilgili yabancının durumunu değerlendirmesi ve Türkiye’nin yasalarına ve uluslararası hukuka uygun olarak sınır dışı etme kararı vermesi anlamına gelir. Re’sen alınan kararlar, genellikle yabancının ülkedeki statüsü, yasal durumu ve diğer ilgili faktörler dikkate alınarak yapılır.

Her iki durumda da, valiliklerin kararları, yabancıların temel haklarına ve yasal süreçlere saygılı olmalıdır. Sınır dışı etme kararları, ilgili kişilere tebliğ edilir ve itiraz mekanizmalarına açıktır. Bu süreç, Türkiye’nin göç yönetimi ve yabancılar hukuku çerçevesinde yürütülür ve uluslararası hukuk normları gözetilerek uygulanır.

Sınır Dışı Etme Kararı Nasıl Alınır?

Sınır Dışı Etme Kararı Nasıl Alınır?
Sınır Dışı Etme Kararı Nasıl Alınır?

Sınır dışı etme kararı, kolluk tarafından yakalanan yabancılar hakkında 48 saat içerisinde verilir. Valilik, sınır dışı etme kararı vermeden önce yabancıyı dinleyebilir ve gerekli araştırmaları yapabilir.

Sınır dışı etme kararı alınması süreci, belirli adımları ve prosedürleri içerir. Bu sürecin ana hatları şöyle özetlenebilir:

 1. Yabancının Yakalanması: Sınır dışı etme süreci, genellikle kolluk kuvvetleri tarafından yasa dışı veya düzensiz durumda bulunan bir yabancının yakalanmasıyla başlar. Bu, vize ihlali, yasadışı giriş, suç faaliyetleri gibi çeşitli nedenlerle olabilir.
 2. İlk Değerlendirme ve Gözaltı Süreci: Yakalanan yabancı, genellikle bir değerlendirme sürecinden geçer. Bu süreçte, yabancının durumu, kimliği ve Türkiye’de bulunma koşulları incelenir. Kolluk kuvvetleri, yabancıyı genellikle 48 saat içerisinde sınır dışı etme kararı vermek üzere yetkili makamlara sevk eder.
 3. Valiliğin Karar Verme Süreci: Sınır dışı etme kararı, ilgili valilik tarafından verilir. Valilik, karar vermeden önce yabancıyı dinleme hakkı tanıyabilir ve kişinin durumu hakkında gerekli araştırmaları yapabilir. Bu aşamada, yabancının savunması, hukuki durumu ve Türkiye’de bulunma sebepleri gibi faktörler değerlendirilir.
 4. Kararın Verilmesi: Valilik, toplanan bilgiler ve yapılan değerlendirmeler ışığında sınır dışı etme kararı verir. Bu karar, ilgili yabancıya ve gerekirse avukatına tebliğ edilir.
 5. Tebliğ ve İtiraz Hakkı: Sınır dışı etme kararı, yabancıya resmi olarak tebliğ edildikten sonra, yabancının itiraz etme hakkı bulunur. İtiraz süreci, yukarıda belirtilen şekilde işler.

Sınır dışı etme kararı, ilgili yabancının temel haklarını ve hukuki süreçleri göz önünde bulundurarak verilir. Bu süreç, Türkiye’nin göç yönetimi ve yabancılar hukuku çerçevesinde yürütülür. Sınır dışı kararları, uluslararası hukuk normları ve insan haklarına saygı gösterilerek alınmalıdır.

Sınır Dışı Etme Kararı Nasıl İtiraz Edilir?

Sınır Dışı Etme Kararı Nasıl İtiraz Edilir?
Sınır Dışı Etme Kararı Nasıl İtiraz Edilir?

Sınır dışı etme kararı, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde idari yargıya itiraz edilebilir. İdari yargı, itirazı 2 ay içerisinde sonuçlandırır.

Sınır dışı etme kararına itiraz etmek için belirli bir prosedür izlenmesi gerekmektedir. Bu prosedür genellikle şu adımları içerir:

 1. İtiraz Süresi: Kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren, itiraz için genellikle 7 günlük bir süre tanınır. Bu süre içerisinde itirazın yapılmaması halinde, karar kesinleşir.
 2. İtirazın Yapılması: İtiraz, idari yargıya yapılır. Bu, genellikle ilgili idare mahkemesine yazılı bir dilekçe ile yapılır. İtiraz dilekçesi, sınır dışı etme kararının neden haksız veya hukuka aykırı olduğunu detaylı bir şekilde açıklamalıdır.
 3. Gerekli Belgelerin Sunulması: İtirazla birlikte, karara itirazın gerekçelerini destekleyen belgeler ve kanıtlar sunulabilir. Bu, hukuki sürecin daha etkili bir şekilde işlemesine yardımcı olur.
 4. İtirazın Değerlendirilmesi: İdari yargı, itirazı aldıktan sonra bunu değerlendirir ve genellikle 2 ay içerisinde bir karara varır. Bu süreç, davanın karmaşıklığına ve mahkemenin iş yüküne bağlı olarak değişebilir.
 5. Kararın İletilmesi: Mahkeme, itirazı kabul ederse sınır dışı etme kararını iptal eder; reddederse karar kesinleşir. Mahkemenin kararı, ilgili taraflara tebliğ edilir.

İtiraz sürecinde, hukuki yardım almak genellikle tavsiye edilir. Hukuki destek, itiraz sürecinin doğru ve etkili bir şekilde yürütülmesine yardımcı olabilir ve ilgili kişinin haklarının korunmasına katkıda bulunabilir.

Sınır Dışı Etme Kararı İtirazın Reddedilmesi Halinde Ne Olur?

Sınır Dışı Etme Kararı İtirazın Reddedilmesi Halinde Ne Olur?
Sınır Dışı Etme Kararı İtirazın Reddedilmesi Halinde Ne Olur?

İdari yargının itirazı reddetmesi halinde, sınır dışı etme kararı kesinleşir. Kesinleşen sınır dışı etme kararının uygulanması için yabancının kolluk tarafından yakalanması gerekir.

Eğer sınır dışı etme kararına yapılan itiraz, idari yargı tarafından reddedilirse, bu karar kesinleşir. Kesinleşen sınır dışı etme kararının uygulanması aşamasında, ilgili yabancının kolluk kuvvetleri tarafından yakalanması gerekmektedir. Bu süreç genellikle şu adımları içerir:

 1. Yakalama ve Gözaltı: Kolluk kuvvetleri, sınır dışı etme kararı verilen kişiyi bulup yakalar ve gözaltına alır. Bu işlem genellikle kişinin ikamet ettiği yerde veya bulunduğu bölgede yapılır.
 2. Gözaltı Süreci: Yakalanan kişi, sınır dışı işlemleri tamamlanana kadar gözaltında tutulabilir. Bu süreç, kişinin durumuna ve sınır dışı işlemlerinin karmaşıklığına göre değişiklik gösterebilir.
 3. Sınır Dışı İşlemleri: Kesinleşen sınır dışı kararının uygulanması için gerekli tüm idari işlemler tamamlanır. Bu, seyahat belgelerinin hazırlanması, ilgili diplomatik temsilciliklerle koordinasyon ve gerekli ulaşım düzenlemelerinin yapılmasını içerebilir.
 4. Ülkeyi Terk Etme: Tüm işlemler tamamlandığında, ilgili kişi Türkiye’den ayrılmak üzere ülkeyi terk eder. Bu genellikle resmi makamların gözetiminde gerçekleşir.

Sınır dışı etme kararının kesinleşmesi, ilgili kişinin Türkiye’de yasal olarak kalma hakkını kaybetmesi ve ileride Türkiye’ye yeniden giriş yapabilme imkanlarını zorlaştırabilir. Bu süreç, Türkiye’nin göç ve yabancılar hukuku çerçevesinde yürütülür ve ilgili kişinin temel haklarının korunmasını da içermelidir.

Sınır Dışı Etme Kararı İtirazın Kabul Edilmesi Halinde Ne Olur?

Sınır Dışı Etme Kararı İtirazın Kabul Edilmesi Halinde Ne Olur?
Sınır Dışı Etme Kararı İtirazın Kabul Edilmesi Halinde Ne Olur?

İdari yargının itirazı kabul etmesi halinde, sınır dışı etme kararı iptal edilir. İptal edilen sınır dışı etme kararının uygulanması durdurulur.

Sınır dışı etme kararına karşı yapılan itiraz, idari yargı tarafından kabul edildiğinde, bu karar iptal edilir. İptal işlemi, sınır dışı etme kararının uygulanmasının durdurulması anlamına gelir.

Bu durumda, kişi Türkiye’de yasal olarak kalma hakkını geri kazanır ve bu karar nedeniyle herhangi bir sınır dışı işlemine tabi tutulamaz.

Bu süreç, kişinin Türkiye’deki yasal statüsünü yeniden tanımlar ve sınır dışı edilme riskini ortadan kaldırır. Ayrıca, bu kararın iptali, ilgili kişinin Türkiye’de kalışını düzenleyen diğer yasal prosedürler ve izinlerle ilgili olası sonraki adımlar için bir temel oluşturabilir.

İtirazın kabul edilmesi, ilgili yasalara ve kişinin özel durumuna bağlı olarak, daha uzun süreli ikamet izni veya diğer göçmenlikle ilgili hakların yeniden değerlendirilmesini gerektirebilir.

Sınır Dışı Etme Kararının Sonuçları

Sınır Dışı Etme Kararının Sonuçları
Sınır Dışı Etme Kararının Sonuçları

Sınır dışı etme kararının uygulanması halinde, yabancı Türkiye’yi terk etmek zorundadır. Sınır dışı edilen yabancı, Türkiye’ye tekrar girmek için vize başvurusu yapamaz.

Sınır dışı etme kararı, bir yabancının Türkiye’den ayrılmasını gerektiren ciddi bir durumdur. Eğer bu karar uygulanırsa, ilgili kişi Türkiye’yi terk etmek zorundadır.

Ayrıca, sınır dışı edilen kişi, Türkiye’ye tekrar giriş yapmak istediğinde vize başvurusu yapamayabilir. Bu, Türkiye’nin göç politikaları ve yabancıların ülkede kalma koşulları ile ilgili sıkı düzenlemelerin bir parçasıdır.

Sınır dışı kararı genellikle yasa dışı faaliyetler, vize ihlalleri veya diğer göçmenlik kurallarının ihlali gibi nedenlerle verilir. Bu kararın alınması, ilgili kişinin Türkiye’deki gelecekteki seyahat ve ikamet planları üzerinde önemli etkilere sahip olabilir.

Sınır Dışı Etme Süreci

Sınır Dışı Etme Süreci
Sınır Dışı Etme Süreci

Sınır dışı etme süreci, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. Yabancının yakalanması
 2. Valiliğin sınır dışı etme kararı alması
 3. Sınır dışı etme kararının tebliği
 4. Sınır dışı etme kararının itiraz edilmesi
 5. İdari yargının itirazı sonuçlandırması
 6. Sınır dışı etme kararının uygulanması

Sınır Dışı Etme ve Benzer Makaleler

 • Sınır dışı etme nedir?
 • Sınır dışı etme nedenleri
 • Sınır dışı etme kararı nasıl alınır?
 • Sınır dışı etme kararı itiraz
 • Sınır dışı etme kararı sonuçları
 • Sınır dışı etme süresi
 • Sınır dışı etme cezası
 • Sınır dışı etme avukatı

Sonuç

Sınır dışı etme, bir yabancının Türkiye’den çıkarılması işlemidir. Bu işlem, yabancının Türkiye’de kalması için gerekli şartları taşımaması veya kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturması durumunda uygulanabilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu