İçeriğe geç

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Avukatlık Ücreti 2023 

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Avukatlık Ücreti 2023 

İzale-i şuyu, taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde ortak mülkiyet haklarının bölünmesi veya ortadan kaldırılmasını talep eden bir dava türüdür. Bu, paydaşların veya ortakların mal üzerindeki haklarını bireyselleştirmek istemeleri durumunda başvurdukları bir süreçtir.

Ortak mülkiyetin yarattığı anlaşmazlıkları, maddi yükleri veya herhangi bir nedenle malın bölünmesi veya satışını isteyen ortaklar bu yola başvurabilir. Ancak bu süreç, hukuki bir çerçevede gerçekleştirilmesi gereken ve uzmanlık isteyen bir konudur.

İzale-i şuyu davası, ortak mülkiyet haklarının bölünmesini veya ortadan kaldırılmasını talep eden karmaşık bir süreçtir. Bu sürecin hukuki çerçevede, doğru ve adil bir şekilde yürütülmesi için uzman bir avukata başvurmak önemlidir. Avukatlık ücretinin hesaplanması da bu süreçte dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Hesaplamalar yapılırken belirtilen formüller ve sınırlar göz önünde bulundurulmalıdır.

İzale-i Şuyu Davasının Açılması ve Süreci

Dava Açma Hakkı: Ortaklıkta bulunan tarafların her birinin, ortaklığın giderilmesi için dava açma hakkı bulunmaktadır.

Taşınmazın Değerinin Tespiti: Davanın açılmasının ardından, taşınmazın rayiç değeri uzmanlar tarafından tespit edilir.

Taşınmazın Bölünebilirliği: Eğer taşınmaz, bölünmeksizin bir bütün olarak değer ifade ediyorsa, bu taşınmaz satış yoluyla paraya çevrilebilir. Ancak, taşınmazın bölünmesi halinde değer kaybı olmayacaksa, bölünerek paylaştırılabilir.

Satış: Taşinmazın satışa çıkarılması kararı alındığında, genellikle açık artırma yöntemiyle satılır. Satış sonucunda elde edilen bedel, ortakların paylarına göre aralarında paylaştırılır.

İzale-i şuyu davası, ortak mülkiyetten kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümü için hayati bir mekanizma sunmaktadır. Ancak, bu tür bir davanın açılması, genellikle mülkiyet ilişkisini sonlandırmak isteyen tarafların son çaresidir. Tarafların, dava sürecine başvurmadan önce diğer alternatif çözüm yollarını değerlendirmeleri, hem maliyetleri hem de süreyi azaltabilir.

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Avukatlık Ücreti 2023

“İzale-i Şuyu Davasında Avukatlık Ücreti: Muhammen Bedelin ve Vekilin Payının %10’u Üzerinden Hesaplama”

Bir İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davasında avukatlık ücretinin belirlenmesi, dava konusu malın/malların muhammen bedeli ve vekilin (müvekkilin) payının üzerinden nasıl hesaplandığına dair birçok soruyu beraberinde getirir. Bu makalede, belirli bir alt sınır olan 36.400,00 TL ve üzeri muhammen bedellere göre bu ücretin nasıl hesaplanabileceği ele alınacaktır.

İstanbul Baro Tarifesi

Izale-i şüyu davası sonucunda ne olur?

Ortaklığın giderilmesi davası, diğer bir adıyla izale-i şüyu davasıdır. Paylı veyahut elbirliği mülkiyet ile hakimiyet kurulan taşınır ya da taşınmaz mal üzerindeki paydaşlığın sona ermesini sağlamaktadır. Ortaklığın giderilmesi davasında, taraflar paydaşların tamamıdır.

Izale-i şüyu alıcı çıkmazsa ne olur?

Paydaşlar kendi paylarına karşılık gelen paranın icra müdürlüğü hesabından kendi hesaplarına aktırılmasını talep edebilirler.

İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi ) Davasında Davaya Konu Taşınmaz İçin Alıcı Çıkmazsa Ne Olur?

Birinci ihalede alıcı çıkmaz yahut belirlenen miktara ulaşılamazsa satış geri bırakılır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Avukatlık Ücreti 2023